Strona główna / Lokalne / Port ma dwa nowe parkingi

Port ma dwa nowe parkingi

Port zwiększył powierzchnię parkingową. Wybudowano i zmodernizowano już istniejące place postojowe dla samochodów ciężarowych i osobowych. Port chce w ten sposób przyspieszyć tempo obsługi pojazdów.

Dalsze korzyści z inwestycji to poprawa parametrów technicznych dróg poprzez zwiększenie szerokości z 6 do 7 m oraz dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnię jezdni i nawierzchnię przeznaczoną do postoju ciężkich pojazdów z obecnych 40-60 kN do 115 kN.

Budowa nowych miejsc parkingowych rozpoczęła się w połowie 2014 roku. W ramach inwestychji powstały w Świnoujściu dwa parkingi: przy ul. Nowoartyleryjskiej oraz Duńskiej i Fińskiej). Zapewniają one miejsca postojowe dla 585 pojazdów, z czego 183 to miejsca przeznaczone dla postoju samochodów osobowych.

Poza poprawą infrastruktury drogowej, przy nowo wybudowanych miejscach postojowych, powstało całkowicie nowe zaplecze sanitarne dla kierowców. Podkreślenia wymaga także fakt, że nowo zainstalowany system monitoringu i kierowania ruchem usprawnia zarządzanie i monitorowanie ruchu samochodowego przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na terenie portów, a także przez straż graniczną i służbę celną.

Budowę miejsc postojowych w portach w Szczecinie i Świnoujściu zrealizowano dzięki funduszom unijnym. Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W umowie o dofinansowanie określono wartość zadania na 72,2 mln złotych, zaś maksymalną kwotę dofinansowania na 51 mln złotych.

Zobacz również

Ulica Okólna będzie całkowicie przebudowana

Do dania 28 czerwca czekamy na oferty firm, które chcą przeprowadzić modernizację ul. Okólnej na …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.