Strona główna / Lokalne / W czwartek kolejna sesja rady miasta

W czwartek kolejna sesja rady miasta

W czwartek 26 kwietnia 2018 r. o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej nr 1 Urzędu Miasta Świnoujście rozpocznie się LVIII sesja Rady Miasta Świnoujście VII kadencji. Sesję zwołuje przewodniczący Rady Miasta Świnoujście Dariusz Śliwiński.

Wśród porządku obrad jest m.in. rozpatrzenie zawiadomienia o możliwości naruszenia przez Radnego Rady Miasta zakazu ustalonego treścią ustawy o samorządzie gminnym, podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu,  podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Rewaloryzacja wnętrza budynku kościoła pw. Chrystusa Króla”, podjęcie uchwały zmieniającą uchwały w sprawie dodatków do wynagrodzeń nauczycieli oraz godzin pracy pracowników pedagogicznych, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w Mieście Świnoujście” i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Świnoujściu za 2017 rok.

Zobacz również

Uchwała krajobrazowa. Komu i czemu ma służyć? Gdzie można jeszcze przeczytać jej projekt

Uchwała krajobrazowa zwana czasami kodeksem reklamowym, której projekt został opracowany na zlecenie urzędu przez Pracownię  Projektową Afix …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.