Lokalne

Oferty na przebudowę dróg w kierunku portu

Nasze miasto jest w trakcie prowadzenia przetargu, a jego przedmiotem jest poprawa stanu dróg, które prowadzą w kierunku portu morskiego. Przetarg ten prowadzony jest w pięciu etapach.

Świnoujście zamierza realizować zadanie o nazwie „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu – etap I”.

Pierwsze zadanie. Prace odbędą się na odcinku ul. Ludzi Morza, gdzie będzie miała miejsce przebudowa tego odcinka – dokładnie między skrzyżowaniami z ul. Barlickiego i nowoprojektowaną drogą, tzw. obwodnicą Bazy Las. Przewidziano rozbiórkę jezdni i chodników, a następnie ich odtworzenie w nowym standardzie. Wykonany zostanie system kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego oraz nowa konstrukcja jezdni ul. Ludzi Morza na odcinkach zakwalifikowanych do całkowitej rozbiórki.

Drugie zadanie dotyczy nowej drogi, tzw. obwodnicy Bazy Las, pomiędzy drogą krajową nr 3 i ul. Ludzi Morza. Zadanie przewiduje także budowę ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych, wykonanie bocznego pasa dzielącego, budowę przejścia dla małych ssaków i płazów czy montaż oświetlenia.

Trzecie zadanie to z kolei przebudowa drogi powiatowej pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Wolińską i Dworcową – odcinek od ul. Dworcowej do przejazdu kolejowego.

Czwarte zadanie. Zaplanowano m.in. budowę brakujących odcinków chodników na odcinku od ul. Ludzi Morza do ul. Ku Morzu i budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Ku Morzu do ul. Wolińskiej.

Piąte zadanie to budowa nowego odcinka drogi łączącej ulicę Barlickiego z drogą krajową nr 3 – w tym budowa wiaduktów drogowych, przyległych do tych obiektów dróg oraz zapewniających migrację małych i średnich zwierząt.

Najczęściej czytane

Exit mobile version