Strona główna / Dzielimy się wygraną Euro Jackpot

Dzielimy się wygraną Euro Jackpot

Warunki Uczestnictwa w kampanii „Dzielimy się wygraną Euro Jackpot”

Poniższe warunki mają zastosowanie do uczestnictwa kampanii „Dzielimy się wygraną Euro Jackpot” na profilu Facebook swinoujskie.info (https://www.facebook.com/swinoujskieinfo/). Poprzez udział kampanii, uczestnik zgadza się na poniższe warunki:

 1. Kampania nie jest organizowana przez Facebook i nie jest w żaden sposób sponsorowana, ani wspierana przez Facebook.
 2. Organizatorem kampanii jest firma Red Top Media, reprezentowana przez Wojciecha Basałygo, z adresem w Świnoujściu przy ul. Armii Krajowej 12 lok. 312.
 3. W kampanii mogą wziąć udział osoby pełnoletnie i posiadające obywatelstwo polskie.
 4. Kupon Euro Jackpot o numerze 9780-042249482-174324 został zawarty w dniu 07.02.2018 o godz. 16:07:03 w kolekturze 15003488 na losowanie w dniu 09.02.2018 o godz. 20:00.
 5. Pieniądze z ewentualnej głównej wygranej I stopnia w/w kuponu będą wypłacone w równych częściach pomiędzy wszystkie osoby, które napiszą komentarz pod postem „Dzielimy się wygraną Euro Jackpot” opublikowanym na profilu Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/swinoujskieinfo.
 6. Ewentualna kwota pieniędzy zostanie przekazana na rachunki bankowe uczestników kampanii.
 7. Jeżeli kwota pieniędzy przekroczy 760 zł, uczestnik kampanii zobowiązany będzie do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.
 8. Udział w kampanii zakończy się 9 lutego 2018 r. o godz. 18:00.
 9. W kampanii nie mogą brać udziału pracownicy firmy Red Top Media, ani jej współpracownicy. Zakaz dotyczy również członków ich rodzin.
 10. Firma Red Top Media jest uprawniona do wykluczenia uczestników naruszających w/w warunki lub ma podejrzenia manipulacji w kampanii.
 11. Uczestnicy nie mają prawa do roszczeń wynikających z nieprzestrzegania powyższych warunków.
 12. Roszczenie do nagrody nie może być przenoszone na inne osoby.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane brakiem zwycięstwa w kampanii.
 14. Red Top Media wypłaci pieniądze wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie w/w warunki.
 15. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi Warunkami Uczestnictwa mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Świnoujście, dn. 7 lutego 2018 r.