Lokalne

Smród w bazie paliw. Orlen odpowiada

Opublikowano

w dniu

Dwa tygodnie temu pisaliśmy o bazie paliw Orlen na prawobrzeżu. Mieszkańcy skarżyli się na uciążliwy zapach. Do naszej redakcji nadesłano powód brzydkiego zapachu, a także zamiary firmy, aby zminimalizować uciążliwość ich zakładu. Od wielu lat w Terminalu Paliw w Świnoujściu przeładowany jest olej opałowy ciężki, który jest wykorzystywany m.in. jako paliwo do napędzania statków morskich.

Czy ładunki są szkodliwe dla zdrowia?

Produkt właściwie przeładowywany i magazynowany nie zagraża środowisku, a Terminal spełnia niezbędne wymogi w tym zakresie, co potwierdzają wyniki przeprowadzanych cyklicznie badań środowiska pracy, z których wynika również, iż działalność Terminala nie powoduje przekroczeń dopuszczalnych stężeń wartości produktów parujących. Terminal Paliw w Świnoujściu prowadzi swoją działalność zgodnie z prawem. Potwierdzeniem tego faktu są aktualne pozwolenia, po przeprowadzonych na terenie obiektu zintegrowanych kontrolach Państwowej Straży Pożarnej, WIOŚ jak i Państwowej Inspekcji Pracy, którzy kontrolowali jego funkcjonowanie w sytuacji wcześniejszych zgłoszeń od mieszkańców odnośnie dobiegającego zapachu. Specjaliści wysoko ocenili poziom przestrzegania przez Terminal przepisów dotyczących zdrowia i życia. Terminal wyposażony jest w nowoczesne systemy alarmowania na wypadek awarii oraz zabezpieczenia, w tym również przed przenikaniem produktu do gruntu jak i wód portowych.

Dlaczego zapach ładunków, które są przeładowywane czuć z promieniu kilometra?

Niemal wszystkie produkty rafineryjne posiadają charakterystyczny zapach, który jest wyczuwalny dla osób znajdujących się zbyt blisko lub w pobliżu źródła ich pochodzenia. Warto w tym wypadku podkreślić, że wyczuwalny zapach oleju nie świadczy o przekroczeniu norm czy też negatywnym wpływie na środowisko. Ponadto Terminal zlokalizowany jest na terenie poniemieckiej bazy paliw płynnych już od lat 60-tych ubiegłego wieku. Został więc już przed laty usytuowany z myślą o swojej działalności w części przemysłowej miasta Świnoujścia. Od samego początku swojej działalności zajmował się magazynowaniem i przeładunkiem produktów rafineryjnych. Wartym zauważenia jest także fakt, że od tamtego czasu przez wiele lat w okolicy Portu, jak i samego Terminala nie było tak blisko usytuowanych zabudowań mieszkalnych, a tym samym działalność Terminala nie była zauważalna przez mieszkańców. Postrzeganie obecności Terminala zostało dostrzeżone dopiero w czasach, gdy zabudowania powstały w części przemysłowej miasta.

Dlaczego zakład jest zakładem o dużym ryzyku awarii przemysłowej?

Każdy obiekt o takim jak terminal profilu i skali działalności jest zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa kwalifikowany do określonej kategorii. Zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska Terminal został zaklasyfikowany, jako Zakład o Zwiększonym Ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a nie o Dużym Ryzyku. Obiekt posiada aktualny, przyjęty przez PSP i WIOŚ Program Zapobiegania Poważnym Awariom Przemysłowym. Jest również jest cyklicznie monitorowany i kontrolowany przez służby odpowiedzialne za ochronę środowiska.

Ile osób jest zatrudnionych w bazie?

W Terminalu zatrudnionych jest blisko 40 pracowników w tym także ochrony i firmy serwisującej. Dzięki działalności Terminala pracę mają także pracownicy pozostałych firm serwisujących urządzenia i obiekty Terminala.

Co zamierza zrobić firma, aby zlikwidować uciążliwość związaną z działalnością zakładu?

Na terenie Terminala od lat prowadzone są systematyczne gruntowne modernizacje, co w opinii specjalistów m.in. z Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Pracy czy WIOŚ doprowadziło do utworzenia nowoczesnego tego typu obiektu w kraju. Mimo, iż zgodnie z prawem hermetyzacja procesów technologicznych związanych z magazynowaniem i przeładunkiem tego typu produktów nie jest prawnie wymagana, w roku ubiegłym zakończono kolejną inwestycję, związaną z modernizacją instalacji technologicznej jaką jest front rozładunkowy cystern kolejowych, którego zadaniem jest m.in. zwiększenie stopnia hermetyzacji rozładunku produktów ropopochodnych. Dodatkowo przyjęto także wstępne założenia zmierzające do opracowania nowej Koncepcji Programowo- Przestrzennej w celu zastosowania pełnej hermetyzacji procesów magazynowo – przeładunkowych Terminala.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Najczęściej czytane

Exit mobile version