Lokalne

Gminne mieszkania pod wynajem. Można składać wnioski

Opublikowano

w dniu

15 marca 2018 r rusza nabór wniosków o najem lokalu mieszkalnego w budynku czynszowym, który zostanie wybudowany przy ulicy Steyera w ramach rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego. Wnioski będą przyjmowane do 13 kwietnia 2018 roku. Druki można pobrać w biurze spółki „Lokum” przy ulicy Armii Krajowej 12/210 A (pasaż Centrum).

Założeniem rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego jest umożliwienie pozyskania w najem nowego mieszkania bez konieczności angażowania dużych środków finansowych. Do realizacja tego zadania miasto powołało spółkę „Lokum”, której jest jedynym wspólnikiem, a Bank Gospodarstwa Krajowego obiecał przyznać dofinansowanie na budowę budynku z mieszkaniami  przeznaczonymi na wynajem dla osób, których dochody nie pozwalają na zakup mieszkania na wolnym rynku.

W bloku przy ulicy Steyera będzie 48 lokali;  mieszkania 1, 2 oraz 3 – pokojowe o metrażach od 29 do 58 metrów kwadratowych. Będzie to pierwszy taki budynek w naszym mieście.

Realizacja inwestycji ma pomóc w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Świnoujścia, osób niepełnosprawnych, czy młodych ludzi oraz rodzin z dziećmi poszukujących mieszkania.

Mieszkania przeznaczone są dla osób o średnich dochodach. Dlatego też wysokość czynszu za takie mieszkanie jest umiarkowana. Lokum sp. z o.o. powołana została do wykonywania zadań o charakterze użyteczności publicznej. Działalność inwestycyjna spółki finansowana jest częściowo ze środków Gminy oraz z preferencyjnego kredytu udzielanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Współuczestnikami w inwestycji będą również partycypanci, czyli osoby fizyczne bądź prawne, które zawrą ze spółką umowę partycypacji.

Osoby chcące ubiegać się o mieszkanie czynszowe na wynajem muszą spełniać następujące kryteria:

– brak tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Miasta Świnoujście,

– dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym jest zawierana umowa najmu nie może przekraczać maksymalnych progów dochodowych określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego,

– dochód gospodarstwa domowego nie może być niższy niż 72% ustalonego w ustawie maksymalnego średniego dochodu brutto na osobę.

Płatności  przyszłego najemcy:

 • zwrotna kaucja w wysokości od ok. 5.200 zł do ok. 10.500 zł. – w zależności od wielkości mieszkania, płatna jednorazowo przed podpisaniem umowy najmu lokalu mieszkalnego,
 • partycypacja w wysokości od ok. 40.000 zł do ok. 82.000 zł. – w zależności od wielkości mieszkania, płatna jednorazowo po ogłoszeniu listy najemców lokali w budynku czynszowym.
 • Podane kwoty są aktualne na dzień ukazania się ogłoszenia i mogą ulec zmianie.

Złożone wnioski zostaną zweryfikowane i rozpatrzone przez Komisję Przydziału Mieszkań. Po zakończeniu prac Komisji Wnioskodawcy zostaną poinformowani  o umieszczeniu na liście najemców (podstawowej i rezerwowej) lokali w budynku czynszowym.

KRYTERIA PIERWSZEŃSTWA  ZWIĄZANE Z NABOREM:

Dla 43 lokali:

 • Mieszkańcy Gminy Miasto Świnoujście, którzy w dniu składania wniosku nie posiadają prawa własności (współwłasności) nieruchomości/lokalu lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na terenie Miasta Świnoujście oraz posiadają jedno dziecko lub więcej dzieci, które nie ukończyły 18 lat.
 • Dla 5 lokali położonych na parterze budynku, które można przystosować dla pobytu osób niepełnosprawnych:
 • Mieszkańcy Gminy Miasto Świnoujście, którzy w dniu złożenia wniosku są osobą niepełnosprawną lub zamieszkują i prowadzą wspólnie gospodarstwo domowe z osobą niepełnosprawną oraz przedłożą orzeczenie wydane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności o zakwalifikowaniu do znacznego stopnia niepełnosprawności.
 • W razie braku chętnych do najmu 5 lokali w oparciu o powyższe kryterium, wybór najemców dokonany zostanie na podstawie kryterium opisanego w punkcie 1.

ZASADY NABORU:

Ogólne zasady ubiegania się o przydział mieszkania z zasobów Lokum sp. z o.o.

Osoby ubiegające się o przydział mieszkania z zasobów Lokum sp. z o.o. muszą spełnić poniższe warunki:

1) osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu, nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Miasto Świnoujście. Przez tytuł prawny należy rozumieć m.in. prawo własności lokalu (domu, mieszkania), spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielcze  lokatorskie prawo do lokalu, umowa użyczenia, umowa najmu lokalu, lokalu komunalnego lub służbowego (lub decyzja administracyjna), służebność . Warunek odnosi się do wszystkich osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania w lokalu mieszkalnym. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się posiada w/w prawo, oświadcza, iż najpóźniej do dnia poprzedzającego objęcie lokalu w Lokum sp. z o.o. wyzbędzie się w/w prawa.

LOKUM sp. z o.o.  może wynająć lokal mieszkalny w swoich zasobach osobie posiadającej tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości lub osobie wchodzącej w skład gospodarstwa domowego, którego członek posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez członka gospodarstwa domowego pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów mieszkaniowych LOKUM sp. z o.o., w których znajduje się lokal, o którego wynajem się ubiega.

2) suma średnich miesięcznych dochodów uzyskiwanych przez osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania w lokalu mieszkalnym Lokum sp. z o.o. (czyli członków gospodarstwa domowego) w roku poprzedzającym rok, w którym zawierana jest umowa najmu, nie może przekraczać ustawowo określonego maksimum.

SZCZEGÓŁY

Średni miesięczny dochód brutto gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym jest zawierana umowa najmu lokalu mieszkalnego mieści się w poniższym przedziale dochodowym na osobę.

Maksymalny średni miesięczny dochód brutto w roku poprzedzającym rok, w którym jest zawierana umowa najmu lokalu określa art. 30 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

Minimalny średni miesięczny dochód brutto określa „Regulamin określający zasady, w tym kryteria i tryb przyznawania mieszkań stanowiących zasoby Spółki LOKUM sp.  o.o. oraz zasady najmu tych lokali” i stanowi 72 % maksymalnego średniego dochodu brutto na osobę.

Wraz z niniejszym wnioskiem Wnioskodawca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 300 zł za rozpatrzenie wniosku. W razie pozytywnego bądź negatywnego rozpatrzenia wniosku opłata zostanie zwrócona. Lokum sp. z o.o. ma prawo zatrzymać opłatę jedynie w sytuacji, gdy Wnioskodawca zostanie zakwalifikowany na listę podstawową lub rezerwową oraz wezwany do zawarcia umowy partycypacji i nie przystąpi we wskazanym terminie do jej podpisania. Nieuiszczenie opłaty skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

O budynku:

Nowo powstający budynek zlokalizowany będzie w Świnoujściu przy ul. Kontradmirała Włodzimierza Steyera w bliskim sąsiedztwie portu. Forma budynku współczesna, inspirowana formą architektury sąsiednich zabytkowych kamienic w centralnej części miasta.

Oferowane mieszkania powstaną w nowoczesnym czterokondygnacyjnym budynku z windami i balkonami oraz podziemną halą garażową. Na parterze znajdować się będzie 5 lokali przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Mieszkania będą mieć funkcjonalne układy i metraże dopasowane do potrzeb mieszkańców, w tym rodzin z dziećmi. Docelowo powstanie tu 48 mieszkań o zróżnicowanej powierzchni, w tym 24 trzypokojowych.

Budynek zaprojektowano w nowoczesnej formie, przyjaznej jego mieszkańcom. Ponadto inwestycja obejmuje: budowę miejsc postojowych naziemnych, plac zabaw dla dzieci z piaskownicą, zieleń, oraz inne obiekty małej architektury przy zachowaniu istniejącego drzewostanu.

W budynku znajdzie się 48 mieszkań, w tym 5 lokali dostosowanych dla osób niepełnosprawnych (na parterze).

–       mieszkania 1-pokojowe:        4  szt.,

–       mieszkania 2 – pokojowe:     20 szt.,

–       mieszkania 3-pokojowe:       24 szt.,

W kondygnacji piwnic znajdować się będzie 18 miejsc postojowych i  komórki lokatorskie oraz pomieszczenia techniczne i gospodarcze. W budynku planuje się 40 mieszkań z balkonami, a na parterze również lokale z tarasami. Ilość mieszkań na kondygnacji 12.

Nasza inwestycja realizowana jest w sposób kompleksowy i obejmuje budowę dróg dojazdowych, miejsc parkingowych i placów zabaw dla dzieci.

Zagospodarowanie terenu obejmuje:

 • dojścia i dojazd do budynku (do garażu podziemnego) z ulicy Kontradmirała Włodzimierza Steyera poprzez projektowany zjazd i drogę wewnętrzną oraz poprzez projektowany od strony zachodniej ciąg pieszo-jezdny,
 • miejsca parkingowe 20 szt., zespoły miejsc parkingowych wydzielone żywopłotami.
 • tereny rekreacyjne (ścieżki, ławki ogrodowe, nasadzenia – drzewa i krzewy).

Wykończenie lokali:

Posadzki:

 • pokoje i przedpokoje – panele podłogowe drewnopochodne laminowane,
 • łazienki i kuchnie – terakota lub gres,
 • klatki schodowe – płytki gresowe antypoślizgowe,
 • balkony – płytki gresowe mrozoodporne.

Stolarka okienna:

 • okna PCV z okleiną zewnętrzną w kolorze drewnianym, wewnątrz białe,
 • okna wyposażone w kratki wentylacyjne,
 • profile okienne pięciokomorowe,
 • na parterze okucia antywłamaniowe,
 • parapety wewnętrzne z konglomeratu lub płyt laminowanych.

Kuchnie będą wyposażone w zlewozmywaki z baterią, kuchenki elektryczne z piekarnikiem, a łazienki w umywalkę i wannę lub zamiennie kabinę natryskową oraz muszlę ustępową.

Drzwi wejściowe do mieszkań o wzmocnionej konstrukcji (antywłamaniowe) z dwoma zamkami patentowymi i wizjerem.

Wyposażenie instalacyjne budynku/lokalu:

 1. Pełna instalacja elektryczna wraz z osprzętem gniazda, liczniki dla każdego lokalu (indywidualna umowa użytkownika lokalu z dostawcą energii).
 2. Podłączenie pralki, kuchenki elektrycznej z piekarnikiem oraz zmywarki do naczyń.
 3. TV + SAT, instalacja telefoniczna i internetowa, gniazda telewizyjne w każdym pokoju, domofon.
 4. Wodomierze i liczniki ciepła z odczytem radiowym na korytarzach.
 5. Wentylacja grawitacyjna.

DANE KONTAKTOWE:

Lokum sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 12/210 A

72-600 Świnoujście

Telefony:  91 486 58 66;  503 129 520

Email:  sekretariat@lokum.swinoujscie.pl

Wnioski oraz szczegółowe informacje dostępne w Biurze Obsługi Klienta Lokum sp. z o. o. ul. Armii Krajowej 12/210 A w Świnoujściu, tel. 91 486 58 66.

 

1 Komentarz

 1. Marian temu

  13 marca 2018 na 13:17

  Napewno wszystko rozlokowane,a podania to ściema.Tak jak mieszkania na Markiewicza,dziwnym trafem,każdy lokal będzie licytowany,tak by mogli się ci na górze nachapac,bo tak wywinduja metraż.Miasto Cudów

 2. fungia temu

  12 marca 2018 na 18:52

  Ile wynosi to kryterium dochodowe?

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Najczęściej czytane

Exit mobile version