Lokalne

Promenada wraca do morza

Opublikowano

w dniu

[dropcap]P[/dropcap]rzez ostatnie lata systematycznie wracał temat starej promenady. Wielu narzekało, że krzewy i drzewa, które samoistnie przez lata wyrosły pomiędzy wydmami a promenadą nie dodają uroku, a wręcz przeciwnie – stały się nieformalną publiczną toaletą. Krytykowano, że  wyrosłe przez te wszystkie lata samosiejki, odsunęły promenadę od plaży i morza, dodając, iż najlepszym rozwiązaniem jest powrót do poprzedniego stanu, a tym samym przywrócenie tej części dzielnicy nadmorskiej jej dawnego blasku. 

Jestem przekonany, że gdyby miasto nie podjęło się tych inwestycji, radni i prezydent byliby krytykowani, że mimo możliwości finansowych miasta, nic nie robią w sprawie starej promenady, że  pozwalają, aby była antyreklamą dzielnicy nadmorskiej, a jako przykład wskazywano by tzw. nową promenadę, której teren przed zagospodarowaniem był właśnie taką antyreklamą – mówi Robert Karelus, rzecznik prezydenta miasta. – Niektórzy bowiem krytykują wszystko w myśl zasady: robią – źle, nie robią – też źle.

Ochrona środowiska: usunięcie samosiejek nie zagraża wydmom

Do tej inwestycji miasto przygotowywało się od kilku lat. Zaczęto od koncepcji urbanistyczno – architektonicznej. Kolejnym krokiem było przygotowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla tego terenu. Już wtedy było wiadomym, że dla przywrócenia widoku morza i plaży  z promenady, wyrosłe przez lata samosiejki muszą być usunięte.

Z uwagi na ukształtowanie terenu próby pozostawienia niektórych drzew ,na przykład sosen, nie zapewniały powodzenia. W związku z koniecznością wyrównania terenu, trzeba byłoby zasypać te drzewa nad poziom ich systemu korzeniowego bądź też odwrotnie – systemy te odsłonić. Po takim działaniu, drzewo nie miałoby szans na przeżycie. Ostatecznie trzeba byłoby je i tak usunąć i nasadzić nowe, zgodnie z nowym poziomem terenu.

Zgodę na wycinkę drzew wydali Wojewódzki Konserwator Zabytków, Marszałek Województwa oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie. Ta ostatnia w swojej decyzji wskazała, że realizacja inwestycji, w tym wycinka drzew i krzewów, przyczyni się do zachowania unikatowego nadmorskiego krajobrazu, a usunięcie drzewostanu  nie zagraża wartościom chronionych wydm – białej i szarej. Wręcz przeciwnie – poprawi ich stan ochrony.

Szpaler z cisów, graby, platany, kaliny i jaśminowce

Usuniętą zieleń zastąpią oczywiście nowe nasadzenia. Zamiast wyciętych dziś niektórych cisów -wyłącznie tych, które kolidowały z inwestycją – powstanie cały szpaler zieleni z nowo nasadzonych cisów. Posadzone zostaną również oryginalne topiary, czyli tzw. żyjące rzeźby oraz wiele innych, cennych przyrodniczo i krajobrazowo gatunków drzew oraz krzewów, jak: graby, platany oraz sosny, brzozy, jarząby, kaliny, jaśminowce.  W sumie będzie to 300 drzew i aż 14 tysięcy krzewów.

Na tzw. starej promenadzie powstaną tężnie, estetyczne świetlne ringi, wiele miejsc do odpoczynku z małą architekturą, w tym także fontanną,  zacieniaczami oraz unikatowym zegarem słonecznym.

Termin zakończenie budowy Promenady Zdrowia planowany jest na koniec tego roku. Natomiast zakończenie przebudowy tzw. starej promenady w połowie przyszłego roku. Aktualnie trwają procedury mające wyłonić wykonawcę tych inwestycji. Jednocześnie trzeba było już przygotować teren pod inwestycje, m.in. właśnie poprzez wycinkę drzew, którą można wykonać tylko przed okresem lęgowym.

Relikt minionej epoki, czy nowoczesny, przyjazny kurort?

Miasto już dawno postawiło na rozwój. Od kilkunastu lat systematycznie, z roku na rok, zmienia się z wczasowiska z lat 70-90 ubiegłego wieku w nowoczesny kurort i dobre miejsce do życia. Doceniają to mieszkańcy i turyści, których coraz więcej do nas przyjeżdża, a którzy są przecież źródłem dochodu dla wielu świnoujścian.

Budowa tzw. nowej promenady, rewitalizacja Parku Zdrojowego i Parku Chopina, budowa nowoczesnych marin, placów zabaw, obiektów sportowych, przebudowy ulic i chodników, budowy ścieżek rowerowych, w tym unikatowej ścieżki transgraniczne łączącej Świnoujście z sąsiednimi niemieckimi kurortami oraz wiele jeszcze innych inwestycji, sprawiły, że Świnoujście nie jest dziś skansenem minionej epoki, a znanym i lubianym nowoczesnym kurortem, co roku wygrywającym rankingi na najlepsze turystyczne miejscowości.

Jednocześnie staramy się robić wszystko, aby w możliwie jak największym stopniu chronić istniejącą zieleń w naszym mieście, cenne okazy zabezpieczamy przed niszczeniem. Przykładem są chociażby buki wzdłuż ulicy Uzdrowiskowej, które zostały zabezpieczone przed niszczeniem przez bobry – mówi Robert Karelus. – Dokonywane wycinki dotyczą tych drzew, które kolidują z infrastrukturą publiczną, ale nawet wówczas staramy się chronić cenne okazy, nawet poprzez zmianę architektury obiektu ,np. omijając dane drzewo na przebiegu chodnika. Restrykcyjnie podchodzimy również do tzw. nasadzeń zastępczych, czyli drzew i krzewów sadzonych przez inwestorów w zamian za wcześniej usuniętą zieleń pod inwestycje.

Trzeba też pamiętać, że drzewa starzeją się i chorują, a będąc w złym stanie stwarzają zagrożenie. Z tego też powodu, czasami konieczna jest ich wycinka.

Wszyscy chwalili

Pierwsze kroki w celu zmiany wyglądu tej części miasta podjęto już w 1995 roku ogłaszając konkurs na koncepcje urbanistyczno – architektoniczną zagospodarowania dzielnicy nadmorskiej. Kolejne kilkanaście lat trwały prace nad Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego tej części miasta. Ostatecznie 7 maja 2010 roku plan ten został przyjęty uchwałą Rady Miasta Świnoujście

Za tym planem głosowało wówczas 17 radnych. Nikt nie był przeciwny.  Tylko jedna osoba( Stanisław Możejko) wstrzymała się od głosu, a w dyskusji przed głosowaniem radni nie poruszali tematu ewentualnej konieczności usunięcia drzew i krzewów, a nawet były sugestie, co do przedłużenia planowanych promenad. Budowa nowej i przebudowa starej promenady były również konsultowane z radnymi w kwietniu 2016 roku na etapie projektowania obu inwestycji. Radni pytali wówczas jedynie o szczegółowe rozwiązania techniczne inwestycji, a nie o wycinkę drzew; uznając z pewnością, że nowej infrastruktury nie da się zrealizować bez usunięcia kolidujących z nią drzew.

Zdajemy sobie sprawę, że obecny, związany z obiema inwestycjami, widok usuniętych starych krzewów i drzew, może wzbudzać kontrowersje. Warto jednak zadać sobie pytanie, czy gdyby nie nadchodzące wybory samorządowe, wycinka byłaby aż tak przez niektórych lokalnych polityków i media krytykowana? Czy raczej, jak to było wcześniej, uznana za konieczną dla rozwoju miasta –  mówi Robert Karelus.

Wielu mieszkańców i nie tylko z nostalgią wspomina czasy sprzed wojny i tuż po niej, kiedy nie było samosiejek, a z promenady był za to bezpośredni widok na morze oraz plażę. Na potwierdzenie tego publikowano w mediach, także społecznościowych, dawne zdjęcia przedstawiające dzielnicę nadmorską, promenadę przed i zaraz po wojnie. Fot. Internet/www.facebook.com/Dawne-Świnoujście.

11 mln złotych na dwie promenady

Budowa Promenady Zdrowia i przebudowa tzw. starej promenady, to kolejne inwestycje, na które miasto pozyskało środki zewnętrzne. Koszt obu szacowany jest na 24 mln złotych, z czego dofinansowanie wynosi niemal 11 mln złotych. Wycofanie się z tych inwestycji oznacza przepadek środków unijnych i – zamiast rozwoju – dalszą degradację tego rejonu dzielnicy nadmorskiej.

Inwestujemy w Świnoujście

Jeszcze w 2002 roku kwota wydatków na inwestycje wynosiła zaledwie 7 mln złotych. W 2013 roku około 30 mln złotych, a w 2018 roku na inwestycje z budżetu miasta przeznaczona jest rekordowa kwota 220 mln złotych, to więcej niż u naszych sąsiadów Koszalinie, Stargardzie ,Kołobrzegu.

Stara promenada po przebudowie

Wartość projektu  14 492 630,00 zł

Dofinansowanie  7 209 530,00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 4.9. Rozwój zasobów endogenicznych

Tak zwana stara promenada zostanie przebudowana na odcinku od ul. Małachowskiego do ul. Powstańców Śląskich (ok. 1 km długości). Projekt wpisuje się w obecny  układ, nie wprowadzając zasadniczych zmian, zarówno w podziale historycznego ciągu pieszego, jak również w połączeniach z miejskim układem komunikacyjnym. Zakres rzeczowy projektu obejmuje: przeprowadzenie robót budowlanych, posadowienie elementów zagospodarowania promenady w tym tężni, ringów świetlnych, zacieniaczy, ławek, fontanny–zegara wodnego, topiarów, tabliczek z nazwami ulic w posadzce, stojaków rowerowych, koszy na śmieci, lamp pojedynczych i podwójnych, widowni, nasadzenie zieleni, wykonanie oświetlenia. Termin realizacji – czerwiec 2019 roku

Nowa Promenada Zdrowia

Wartość projektu  9 596 050,00 zł

Dofinansowanie  3 499 999,99 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Oś priorytetowa 4 „Naturalne otoczenie człowieka”. Działanie 4.9 „Rozwój zasobów endogenicznych”

Nowo powstająca promenada (od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Małachowskiego) będzie zawierała m.in. ciąg spacerowy, ścieżkę rolkową oraz ścieżkę rowerową. Długość ciągu to ok. 950 m., szerokość 5 m dla ciągu pieszego, 3 m ścieżka rolkowa oraz 2,5 m ścieżka rowerowa, całość przeplatana pasami zieleni. Dodatkowo przebudowane zostaną wejścia na transgraniczną promenadę oraz 3 sięgacze. Promenada zdrowia wyposażona będzie w liczne atrakcje przeznaczone dla różnorodnych użytkowników. Wśród elementów wyposażenia pojawiają się m.in. te przeznaczone do aktywnego spędzania czasu, takie jak: niewielkie trampoliny ziemne, urządzenia rekreacyjne równoważnie i mini siłownie zewnętrzne, gra interaktywna, zamgławiacze. Projekt zakłada umiejscowienie także na ścieżce zdrowia elementów wyposażenia skierowanych do osób będących biernymi współuczestnikami aktywnego wypoczynku: tunele z wisterii, stoliki szachowe, fontanna, podest gastronomiczny.

Wzdłuż całego ciągu zaprojektowano stojaki rowerowe, źródełka wody pitnej, ławki i siedziska, pojawiające się w kilku miejscach zacieniacze oraz ringi świetlne.

Źródło: BIK, UM Świnoujście

1 Komentarz

 1. Kuba temu

  22 marca 2018 na 17:23

  „Wielu mieszkańców wspomina z nostalgią czasy z przed wojny…” ten kto to napisał niech doprecyzuje jak wielu to jest ilu jest tych mieskzańców z przed wojny którzy to z taką nostalgią wspominają te czasy 😉

 2. Starkenhorst temu

  19 marca 2018 na 13:53

  Gdzie znajduje się wspomniana ul. Powstańców Wielkopolskich?

 3. 㞢 㐃 㐅 ㄠ ᘝ 〄 temu

  19 marca 2018 na 12:52

  Wole, żeby Promenada była oddzielona tymi zasranymi habziami, niż tymi betonowymi ścianami biedackich noclegowni.

 4. Kazek temu

  19 marca 2018 na 12:51

  Śmieszny to ty KIZIU biedak jesteś. Od koryta to się boi być oderwania Michalska i spółka, która nie przestrzega prawa a potem sama na brak nadzoru donosi na swoich ludzi. Gdyby nie Panią Agatowska i SLD to by już dawno miasto rozsprzedali pomiędzy różne dziwne układy. Hejterom takim jak ty co opluwaja radnych którzy bronią interesów mieszkańców mówimy zdecydowane sio. No chyba że bronisz urzędowej kliki bo masz jakieś korzyści?

 5. KIZIU temu

  19 marca 2018 na 10:24

  Śmieszna jest ta nagonka na wycinkę organizowaną przez ludzi pod przewodnictwem J.Agatowskiej, którzy przez tyle lat byli przy korycie władzy i jedyne na czym im zależy to żeby nadal przy nim być. Smutnym jest ,że wchodzą nie powiem gdzie , jednemu z miejskich portali, który ich przez wiele lat opluwał i miał radochę ,jak ich hejtowano.
  No ale 3 tysiące diety piechotą nie chodzi.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Najczęściej czytane

Exit mobile version