Lokalne

W czwartek kolejna sesja rady. Zobacz projekt porządku obrad

Opublikowano

w dniu

Na 23 stycznia 2020 roku (czwartek) Przewodnicząca Rady Miasta Świnoujście Elżbieta Jabłońska zwołuje XXV sesję Rady Miasta Świnoujście VIII kadencji. Obrady rozpoczną się o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej nr 1 Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego 1/5. Poniżej projekt porządku obrad oraz terminy posiedzeń komisji rady.

 

Projekt

PORZĄDEK OBRAD XXV SESJI

VIII KADENCJI RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE, 

która ma się odbyć w dniu 23 stycznia 2020 roku (czwartek) o godz. 9.00

 

1. Sprawy regulaminowe.

2. Ślubowanie radnej Agnieszki Rachtan (Postanowienie Nr 491/2019 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego).

3. Informacja Przewodniczącej Rady o ważnych sprawach, dotyczących rady i radnych

w okresie międzysesyjnym.

4. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.

5. Składanie interpelacji i zapytań radnych zgodnie z ustawą.

6. Podjęcie uchwały o  zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2020.

7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2020 – 2033.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie zadania                             pn. „Renowacja klatki schodowej w budynku przy ul. Hołdu Pruskiego 6”.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Izolacja posadzek oraz renowacja stropu w piwnicy budynku przy ul. Hołdu Pruskiego 8”.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Świnoujście.

14. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Świnoujście, w roku szkolnym 2019/2020.

16. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym szkołom i niepublicznym przedszkolom, innych formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny   placówkom prowadzonym na terenie Gminy Miasto Świnoujście, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.

17. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świnoujście dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania członków stałych Komisji Rady Miasta Świnoujście i wyboru Przewodniczących tych Komisji.

19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Świnoujście i wyboru Przewodniczącego tej Komisji.

20. Informacja o sprawozdaniach z działalności Komisji Rady Miasta za okres od dnia 30.11.2018 r. do dnia 31.12.2019 r. oraz planach pracy komisji na 2020 rok.

21. Wolne wnioski w sprawach związanych z wykonywaniem funkcji radnego.

22. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Miasta

Elżbieta Jabłońska

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Najczęściej czytane

Exit mobile version