Lokalne

Zarząd portu szuka chętnych do budowy i eksploatacji terminala kontenerowego w Świnoujściu

Opublikowano

w dniu

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście opublikował na swojej stronie internetowej zaproszenie do wyrażenia zainteresowania budową i eksploatacją głębokowodnego terminala kontenerowego. W ogłoszeniu znalazł się ogólny opis inwestycji, a także ważna informacja o decyzjach środowiskowych, które zarząd portu zamierza uzyskać do końca lipca 2020 roku. 

Czytamy tam m.in., że głębokowodny terminal kontenerowy w Świnoujściu powstanie po wschodniej stronie falochronu osłaniającego istniejący port zewnętrzny (istniejący Falochron Wschodni), oraz w bezpośrednim sąsiedztwie części lądowej istniejącego terminala LNG. Naturalną granicą dzielącą obydwa terminale jest falochron wschodni i ulica Ku Morzu, zwieńczona w północnej części pętlą i parkingiem dla samochodów osobowych.

Obszar przewidywany na inwestycję w części lądowej znajduje się na niezagospodarowanym terenie i przeznaczony jest na dostęp drogowy i kolejowy wraz z niezbędną infrastrukturą.. Przeważająca część tego obszaru jest zalesiona i zakrzewiona (ok. 90%), natomiast w północnej części znajduje się pas plaż i wydm o szerokości około 90 m.

Obszar morski przeznaczony na inwestycję jest akwenem niezagospodarowanym. Nie występują na nim żadne elementy konstrukcji hydrotechnicznych, które przeznaczone byłyby do rozbiórki lub ewentualnego wykorzystania.
W chwili obecnej trwają działania ZMPSiŚ S.A. dotyczące przygotowania raportu o oddziaływaniu na środowisko całości inwestycji polegającej na wybudowaniu głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujściu oraz nad uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji tego przedsięwzięcia. Szacunkowy termin uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wszystkich części inwestycji polegającej na wybudowaniu głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujściu wraz z infrastrukturą dostępową to koniec lipca 2020 r. ZMPSiŚ S.A. przewiduje, że uzyskana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia zostanie scedowana na inwestora w zakresie odpowiadającym tej części inwestycji, która będzie przez niego realizowana.

 Port zewnętrzny w Świnoujściu, oprócz bezpośredniej styczności z morzem, posiada dogodny dostęp od strony zaplecza lądowego. W bezpośrednim otoczeniu lokalizacji planowanego głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujściu przebiegają drogi krajowe nr 93 oraz nr 3 (wpisana do sieci tras europejskich o symbolu E65, łącząca kraje skandynawskie z krajami basenu Morza Śródziemnego, w ramach korytarza Bałtyk-Adriatyk będącego elementem sieci bazowej TEN-T). Połączenie kolejowe lokalizacji planowanego głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujściu zapewnia linia kolejowa nr 401, która poprzez linię E59 oraz C-E 59 zyskuje bezpośrednie połączenie z największymi ośrodkami przemysłowymi w kraju i poza jego granicami.
W założeniach projektowych dla głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujściu, określających przeładunki na poziomie 1,5 mln TEU rocznie, obsługa ruchu wchodzącego i wychodzącego z terminala w części lądowej odbywać się będzie transportem drogowym i kolejowym.

Niezwykle istotnym elementem warunkującym sprawną obsługę głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujściu jest rozbudowa części drogi krajowej nr 3 łączącej Szczecin i Świnoujście do standardu drogi ekspresowej.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) przystąpiła do prac budowlanych na dwóch odcinkach: pomiędzy Miękowem i Brzozowem oraz Troszynem i portem morskim w Świnoujściu. Zakończenie wszystkich prac modernizacyjnych w powyższym zakresie nastąpi najpóźniej w roku 2024.

Bezpośredni dostęp do głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujściu zostanie zmodernizowany i usprawniony w wyniku realizowanej obecnie przez PKP PLK S.A. inwestycji pn.: ”Poprawa kolejowego dostępu do portów w Szczecinie i Świnoujście”. Zakończenie inwestycji w tym zakresie nastąpi do końca roku 2022.

Droga wodna do Portu Zewnętrznego w Świnoujściu i planowanego głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujściu prowadzi przez Zatokę Pomorską. Z punktu widzenia oceny wielkości rezerwy wody pod stępką, drogę tę można podzielić na następujące części:

zachodnia część toru podejściowego: na całej jego długości maksymalna gwarantowana głębokość techniczna wynosi 14,5 m, co pozwala na bezpieczną żeglugę kontenerowców o zanurzeniu T = 13,0 m przy ich maksymalnych prędkościach;

północna część toru podejściowego: obecna minimalna jego głębokość to 14,5 m i szerokość 220 m. Planowana jest dalsza modernizacja i pogłębienie toru do maksymalnej głębokości technicznej 17,0 m. Dlatego już teraz wszystkie obiekty hydrotechniczne planowanego głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujściu będą zaprojektowane na głębokość techniczną 17,0 m co  umożliwi obsługę jednostek o zanurzeniu do 15,5 m.

ZMPSiŚ S.A. zakłada, że docelowy poziom przeładunków głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujściu wynosić będzie 1,5 mln TEU, a roczna zdolność przeładunkowa 2,0 mln TEU. Wszystkie obiekty głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujściu zostaną zlokalizowane na pirsie wychodzącym w morze, z wyłączeniem zlokalizowanych w części lądowej: obiektów zapewniających dostęp drogowy i kolejowy wraz niezbędną infrastrukturą.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Najczęściej czytane

Exit mobile version