Lokalne

Ranne, dzikie zwierzęta w mieście. Do kogo zgłosić się o pomoc

Opublikowano

w dniu

Po licznych skargach na sposób niesienia pomocy rannym i potrzebującym dzikim zwierzętom w Świnoujściu, magistrat przesłał do naszej redakcji artykuł, w którym tłumaczy w jaki sposób można zgłosić się o pomoc. Treść artykułu autorstwa Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Świnoujścia, publikujemy poniżej.

„Choć przepisy nie wskazują jednoznacznie, który podmiot ma odpowiadać za zwierzęta dziko żyjące w mieście, dobro zwierząt stanowi priorytet dla gminy Świnoujście.

By rozwiązać kwestię udzielania pomocy dzikim zwierzętom w naszym mieście, Urząd Miasta podejmuje wiele skutecznych działań. To m.in. współpraca z weterynarzami, schroniskiem dla zwierząt, ale także służbami mundurowymi, jak Straż Miejska i  policja.

Ani ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ani ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt nie wskazują jednoznacznie podmiotu odpowiedzialnego za zapewnienie opieki zwierzętom żyjącym w warunkach niezależnych od człowieka, jeśli zostały znalezione przez człowieka w stanie wymagającym pomocy. Ustawodawca nie wskazał wprost obowiązku gminy w zakresie opieki weterynaryjnej nad zwierzętami wolno żyjącymi, przebywającymi na jej terenie.

W ustawie o ochronie zwierząt, poza sformułowaniem definicji, wskazano, że organy administracji publicznej podejmują działania na rzecz ochrony zwierząt, współdziałając w tym zakresie z odpowiednimi instytucjami oraz organizacjami krajowymi i międzynarodowymi. Ponadto wskazano, że zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu. Brak jest przepisu wskazującego wprost na obowiązek zapewnienia zwierzętom dzikim opieki weterynaryjnej. Straż miejska, policja, powiatowi lekarze weterynarii, właściwy miejscowo urząd gminy (wydział ds. zarządzania kryzysowego oraz wydział ds. ochrony środowiska), wojewoda, regionalne dyrekcje ochrony środowiska i organizacje chroniące środowisko przyrodnicze – to niektóre podmioty mogące brać udział w postępowaniach z dzikimi zwierzętami na terenie miast. Na rozproszenie kompetencji w sprawie dzikich zwierząt w miastach zwraca również uwagę Najwyższa Izba Kontroli w sporządzonym przez siebie raporcie.

Ale pomimo braku jednoznacznego wskazania w przepisach podmiotu odpowiedzialnego za zwierzęta dziko żyjące w mieście, dobro zwierząt stanowi priorytet dla naszej gminy. Podejmowanych jest szereg działań w tym zakresie, w tym między innymi zawarte zostało porozumienie z Gabinetem Weterynaryjnym przy ul. Sikorskiego 2 w Świnoujściu na realizację usługi oceny stanu zdrowia i udzielenia pierwszej pomocy dzikim zwierzętom. Zwierzę rokujące nadzieję na ozdrowienie, zostaje przekazane do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Świnoujściu, skąd następnie przetransportowane zostaje do Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Załomiu, z którym gmina podpisała umowę na usługę rehabilitacji dzikich zwierząt. Każdorazowo, po przyjęciu zwierząt z terenu naszej gminy, ośrodek przekazuje potwierdzenie ich przyjęcia, a raz w miesiącu przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności, obejmujące datę przyjęcia zwierzęcia do ośrodka, gatunek zwierzęcia oraz zakres udzielonej pomocy. Ponadto, dla każdego osobnika indywidualnie, ośrodek prowadzi kartę informacyjną, w której szczegółowo opisuje proces jego rehabilitacji. Dokumentacja ta podlega corocznej kontroli Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, będącego organem nadzorującym działalność ośrodka. 

Poza tym, gmina wystąpiła do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z wnioskiem o podanie warunków koniecznych do uzyskania zgody na przetrzymywanie ptaków rokujących nadzieję na ozdrowienie przez okres od 1 do 3 dni  na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Świnoujściu, przed przewiezieniem ich do Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Załomiu, gdzie prowadzona jest ich rehabilitacja celem przywrócenia do środowiska naturalnego.   

Mając na względzie dobro zwierząt i cenny czas przy  udzielaniu pierwszej pomocy, każdy mieszkaniec miasta lub turysta, jeśli ma taką możliwość, może podjąć chore zwierzę i dostarczyć je do gabinetu weterynaryjnego przy ul. Sikorskiego 2 w Świnoujściu. Jeśli jednak jest to niemożliwe, o chorym lub rannym zwierzęciu należy powiadomić Straż Miejską, nr tel. 91 321 99 40, 691 444 642, a w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy Komendę Miejską Policji w Świnoujściu. W przypadku martwych dzikich zwierząt, fakt ten należy zgłosić do firmy Remondis Szczecin Sp. z o.o. oddział w Świnoujściu, z którą gmina ma podpisaną umowę na utylizację zwłok zwierząt.

Zarówno w tym roku, jak i w latach poprzednich, problem rannych lub chorych dzikich zwierząt w Świnoujściu w zdecydowanej mierze dotyczy ptaków oraz ich podlotów, które zazwyczaj wymagają jedynie dokarmiania do momentu uzyskania zdolności do lotu. Problem ten bardzo nasila się w okresie wiosenno-letnim”

Tekst: WOŚ / BIK UM Świnoujście

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Najczęściej czytane

Exit mobile version