Lokalne

W Świnoujściu znów usuną azbest za darmo. Jest na to dotacja

Opublikowano

w dniu

Prezydent Miasta Świnoujście informuje, że Miasto Świnoujście zamierza już po raz dziewiąty skorzystać z dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację w 2023 r. zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

WFOŚiGW w Szczecinie w 2023 r. udziela gminom dotacji na zadania z zakresu demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z nieruchomości których właścicielami są: jednostki samorządu terytorialnego, związki międzygminne, osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, Rodzinne Ogrody Działkowe, z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.

Po otrzymaniu dotacji Gmina Miasto Świnoujście wybierze Wykonawcę, który na podstawie umowy zawartej z Gminą będzie dokonywał demontażu i usuwania wyrobów zawierających azbest ze zgłoszonych nieruchomości. Realizacja w/w prac planowana jest na przełomie III i IV kwartału 2023 r.

Koszty zakupu i montażu nowych pokryć dachowych pokrywają właściciele nieruchomości we własnym zakresie.

Właściciele nieruchomości, którzy zainteresowani są usunięciem ze swoich posesji wyrobów zawierających azbest, mogą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lutego 2023 r. składać w Wydziale Ochrony Środowiska i Leśnictwa  wypełnione wnioski wraz z kompletem wymaganych załączników.

Formularz wniosku oraz wymagane załączniki można pobrać:

– w siedzibie Urzędu Miasta Świnoujście na Stanowisku Obsługi Interesanta przy ul. Wojska Polskiego 1/5,

– w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa przy ul. Wyspiańskiego 35 C Wejście 1

– ze strony internetowej www.swinoujscie.pl

Podobnie, jak w latach ubiegłych, również w 2023 r. wnioski o dotację na usuwanie wyrobów zawierających azbest mogą składać także przedsiębiorcy (w tym rolnicy prowadzący działalność gospodarczą), bezpośrednio do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej www.wfos.szczecin.pl zakładka Azbest.

Od 2013 r. przy udziale środków pozyskanych w WFOŚiGW w Szczecinie usunięto z terenu Gminy Miasto Świnoujście około 319 ton wyrobów zawierających azbest, z 229 nieruchomości.

Zgodnie  z „Programem  usuwania  azbestu i  wyrobów  zawierających  azbest  stosowanych  na terytorium Polski”, wszystkie wyroby zawierające azbest muszą być wyłączone z użytku i unieszkodliwione do końca 2032 roku. Zgodnie z przepisami obowiązek usunięcia azbestu spoczywa na właścicielach nieruchomości.

WOŚ UM Świnoujście

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Najczęściej czytane

Exit mobile version