Strona główna / Bez kategorii / Około tysiąca maturzystów, którzy w latach ubiegłych nie zdali egzaminu ustnego otrzymało świadectwa dojrzałości
Foto: PAP/Marcin Bielecki

Około tysiąca maturzystów, którzy w latach ubiegłych nie zdali egzaminu ustnego otrzymało świadectwa dojrzałości

Łącznie około tysiąca absolwentów, którzy w latach ubiegłych nie zdali na maturze egzaminu ustnego, otrzymało w 2020 i 2021 r. świadectwa dojrzałości, gdyż został zniesiony obowiązek zdania takiego egzaminu – poinformował PAP dyrektor CKE Marcin Smolik.

„Liczba absolwentów, którzy w latach ubiegłych (do roku 2019 włącznie) nie zdali egzaminu maturalnego w części ustnej z jednego lub dwóch przedmiotów, a w 2020 r. lub w 2021 r. uzyskali świadectwo dojrzałości ze względu na zniesienie obowiązku zdania egzaminu w części ustnej, wynosi: w roku 2020 – 562 osoby, w roku 2021 – 462 osoby” – przekazał dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i z języka obcego nowożytnego. Są one obligatoryjne na poziomie podstawowym; chętni mogą je zdawać także na rozszerzonym. Abiturienci muszą też obowiązkowo przystąpić do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru; chętni mogą przystąpić jeszcze do pięciu takich egzaminów. Zdawane są one na poziomie rozszerzonym.

Maturzysta musi przystąpić też do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych: z polskiego i języka obcego.

Ze względu na pandemię COVID-19 wiosną 2020 r. minister edukacji narodowej zmienił przepisy i zniósł dla maturzystów wówczas zdających obowiązek przystąpienia do egzaminów ustnych. Organizowane były one tylko dla tych maturzystów, którzy zadeklarowali, że wynik z takiego egzaminu jest im potrzebny do rekrutacji na uczelnie zagraniczne. Pozostali na świadectwie dojrzałości w miejscu gdzie podawany jest wynik mają wpisaną adnotację: „W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano”. Rozwiązanie to miało być incydentalne, jednorazowe.

Jednak ze względu na sytuację epidemiczną i trwającą przez wiele miesięcy naukę zdalną w grudniu ub. r. minister edukacji i nauki zmienił ponownie przepisy dotyczące matur. Zdecydował o przeprowadzeniu egzaminu maturalnego na podstawie wymagań egzaminacyjnych ogłoszonych w grudniu ub.r., a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań o 20-30 proc. określonych w podstawie) oraz o zniesieniu obowiązku przystąpienia do egzaminów ustnych oraz dodatkowo o zniesieniu wymogu przystąpienia do jednego egzaminu z przedmiotu do wyboru.

Podobnie jak w 2020 r., wiosną 2021 r. egzaminy ustne organizowane były one tylko dla tych maturzystów, którzy zadeklarowali, że wynik z takiego egzaminu jest im potrzebny do rekrutacji na uczelnie zagraniczne. Pozostali na świadectwie dojrzałości w miejscu gdzie podawany jest wynik mają wpisaną adnotację: „W 2021 r. egzaminu nie przeprowadzano”.

Aby zdać maturę, trzeba uzyskać z przedmiotów obowiązkowych co najmniej 30 proc. punktów możliwych do zdobycia; w przypadku przedmiotów do wyboru nie ma progu zaliczeniowego.

Abiturient, który nie zdał jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki pod koniec wakacji. Maturzysta, który nie zdał więcej niż jednego obowiązkowego egzaminu, może poprawiać wyniki dopiero za rok.

Ponieważ zarówno wiosną 2020 r. jak i wiosną 2021 egzaminy ustne nie były obowiązkowe, w efekcie czego nie przeprowadzono też poprawkowych egzaminów ustnych, maturzyści z wcześniejszych roczników, którzy złożyli deklarację przystąpienia do ustnego egzaminu lub egzaminów ustnych, których wcześniej ich nie zdali, podobnie jak pozostali maturzyści otrzymali świadectwa dojrzałości z adnotacją, że w danym roku egzaminu ustnego nie przeprowadzano. Dotyczyło to tylko tych maturzystów, którzy zdali wszystkie obowiązkowe egzaminy ustne, a nie zdali tylko egzaminu/egzaminów ustnych.

Maturzysta chcący zdawać ponownie maturę: przystąpić do jednego lub kilku egzaminów, jeśli nie zdał matury lub zdał ją, ale chce poprawić wynik, a także wtedy, gdy zdał maturę, ale chce zdawać z jeszcze jednego lub kilku przedmiotów do wyboru, musi tak jak maturzyści, którzy przystąpią do egzaminów maturalnych po raz pierwszy, złożyć do 30 września deklarację dotyczącą przedmiotów (obowiązkowych i nieobowiązkowych), z których chcą zdawać egzamin/egzaminy oraz określić poziom, na którym będę je zdawać. Jest to tzw. deklaracja wstępna.

W styczniu, podobnie jak przystępujący do matury po raz pierwszy, muszą złożyć tzw. deklarację ostateczną. Jeśli nie zmieniają niczego co podali w deklaracji wstępnej, to jest ona traktowana jako ostateczna. Jeśli wprowadzają zmiany co do przedmiotów lub ich poziomu, to wiążąca jest deklaracja ostateczna. Po upływie terminu przeznaczonego na złożenie deklaracji ostatecznej zmiana przedmiotów i ich poziomu nie jest możliwa.

Jesienią 2019 r. gdy zdający egzaminy maturalne wiosną 2020 r. składali deklaracje wstępne, nie było jeszcze pandemii i związanej z nią decyzji o tym, że egzaminy ustne nie będą obowiązkowe. Tak samo było jesienią 2020 r. – nie było wówczas jeszcze decyzji o tym, że wiosną 2021 r. nie będzie obowiązkowych egzaminów ustnych.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki z 17 sierpnia br. również podczas matury przeprowadzanej wiosną 2022 r. przystąpienie do egzaminów ustnych nie będzie obowiązkowe, a maturzyści z ubiegłych roczników, którzy nie zdali egzaminu ustnego, ale zdali wszystkie obowiązkowe egzaminy pisemne, otrzymają świadectwa z analogiczną adnotacją jak w 2020 i 2021 r.

Aby tak się stało będą musieli do 31 maja 2022 r. złożyć wniosek o wydanie świadectwa dojrzałości do dyrektora odpowiedniej terytorialnie okręgowej komisji egzaminacyjnej. (PAP)

autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ mhr/

Zobacz również

Jak ubezpieczają się polscy rolnicy?

Nie wszyscy rolnicy zdają sobie sprawę, że obowiązkowe polisy nie obejmują ochroną wszystkich składników ich …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.