środa , 5 października 2022
Strona główna / Lokalne / Straż Graniczna: do Polski przybyło ponad 922 tys. uchodźców z Ukrainy
Warszawa, 27.02.2022. Ponad 100 kobiet i dzieci ewakuowanych z Ukrainy przyjecha³o specjalnym poci¹giem medycznym z Moœcisk na dworzec Warszawa Wschodnia, 27 bm. Specjalny poci¹g medyczny, przygotowany w celu przewo¿enia rannych z Ukrainy, mia³ przejazd testowy na trasie miêdzy Warszaw¹ a Medyk¹. Decyzj¹ ministra spraw wewnêtrznych i administracji, nie ograniczono siê do æwiczeñ i poci¹giem zabrano 600 kobiet i dzieci z Ukrainy. Wczeœniej wiêkszoœæ osób wysiad³a w Przemyœlu. (mr) PAP/Pawe³ Supernak

Straż Graniczna: do Polski przybyło ponad 922 tys. uchodźców z Ukrainy

Od początku agresji Rosji na Ukrainę do Polski przybyło 922,4 tys. uchodźców – poinformowała w niedzielę Straż Graniczna.

„Wczoraj tj.05.03 kolejny rekord-#funkcjonariusze SG odprawili aż 129 tys. podróżnych z Ukrainy!” – poinformowała SG na Twitterze. „Dzisiaj do godz. 07.00 – 39,8 tys.” – dodała.

Według danych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, większość osób, które przybywają do Polski, to obywatele Ukrainy. Wśród uciekających przed wojną są też Polacy, a także obywatele Uzbekistanu, Białorusi, Indii, Nigerii, Algierii, Maroka, Afganistanu, Pakistanu, USA czy Rosji.

Niedziela to jedenasty dzień inwazji rosyjskiej na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego. (PAP)

Autor: Agnieszka Pipała

api/ mrr/

Zobacz również

ZUS: termin płatności bonem turystycznym został wydłużony do 31 marca 2023 r.

Termin płatności bonem turystycznym został wydłużony z 30 września 2022 r. do 31 marca 2023 …