Strona główna / Lokalne / Skorzystaj z pieniędzy na szkolenie pracowników
Foto: Wojciech Basałygo

Skorzystaj z pieniędzy na szkolenie pracowników

Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu dysponuje jeszcze środkami finansowymi przeznaczonymi na kształcenie ustawiczne dla pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). O dofinansowanie kosztów kształcenia mogą wystąpić pracodawcy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji, jak również kompetencji osób pracujących w firmie. Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego.

Wsparciem finansowym z KFS objęci są pracodawcy i pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, w wieku 45+. W bieżącym roku ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego skorzystało już wiele lokalnych firm, przeszkolonych zostało ok. 140 osób – zarówno pracowników jak i pracodawców. W ramach środków KFS zorganizowane mogą być kursy, szkolenia, egzaminy a także studia podyplomowe.

– Mogą to być kursy branżowe, językowe a nawet studia podyplomowe – pracodawca sam określa jakie szkolenie jest potrzebne pracownikom zatrudnionym w jego firmie. Jedna osoba może przejść kilka kursów. Ograniczeniem jest cena, która nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia brutto (ok. 12 000zł) na osobę – tłumaczy Joanna Gerszanin, specjalista ds. rozwoju zawodowego – stażysta w Powiatowym Urzędzie pracy w Świnoujściu

Procedura ubiegania się o dofinansowanie w ramach Krajowego Funduszu szkoleniowego nie jest skomplikowana. Wystarczy pobrać ze strony internetowej www.caz.swinoujscie.pl lub w siedzibie Urzędu Pracy wniosek wraz załącznikami. We wniosku należy m.in. wskazać liczbę osób które mają być przeszkolone, nazwę i termin szkolenia oraz uzasadnić celowość wybranego szkolenia. Następnie należy złożyć wniosek w sekretariacie Urzędu Pracy. Wnioski rozpatrywane są według kolejności zgłoszeń.

Zobacz również

Pożar lasu na początku maja został zaprószony przez człowieka

Zniszczeniu uległa powierzchnia ok. 2,4 ha przy samej granicy państwa. Dogaszanie zakończyło się po 6 …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.