Strona główna / Lokalne / Saperzy szkolili się na poligonie w Ustce. Zobacz zdjęcia!

Saperzy szkolili się na poligonie w Ustce. Zobacz zdjęcia!

Niszczenie dróg,  zakładanie przeciwpancernych pól minowych oraz doskonalenie technik prowadzenia środków desantowo-przeprawowych na lądzie i wodzie to główne tematy szkolenia poligonowego saperów 8. Flotylli Obrony Wybrzeża na obiektach Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce. Dzisiaj, w środę 28 września, siły 8. Batalionu Saperów powróciły do Dziwnowa po jego zrealizowaniu. Razem z zawodowcami w Ustce szkolili się ochotnicy z Narodowych Sił Rezerwowych oraz, po raz pierwszy, żołnierze 16. Batalionu Zmechanizowanego z Morąga.

Głównym celem zrealizowanego szkolenia poligonowego było podtrzymanie i  doskonalenie nabytych  umiejętności  pododdziałów w wykonywaniu zadań wsparcia inżynieryjnego. Siły batalionu wykonywały między innymi przejścia w symulowanych zaporach inżynieryjnych od strony lądu. Do tego celu służą tzw. ładunki wydłużone, które strzelano z plaży w stronę morza. Półtonowe ładunki zawierające plastyczny materiał wybuchowy neutralizują zagrożenie minowe w wodzie na odcinku o długości 500 metrów i szerokości około 10 metrów – pozwala to na wytyczenie bezpiecznego podejścia do brzegu dla okrętu. W trakcie szkolenia inżynieryjnego przeprowadzono także wysadzanie dużych ładunków w gruncie symulując niszczenie fortyfikacji oraz przygotowanie schronów dla batalionowego sprzętu technicznego.

Pododdział chemiczny batalionu realizował szkolenie w skali drużyny i plutonu podczas rozpoznania i likwidacji skażeń, zarówno sprzętu  jak i infrastruktury. Marynarze-chemicy ćwiczyli działania w warunkach skażeń promieniotwórczych i chemicznych wykorzystując specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania toksycznych środków przemysłowych. Doskonalili oni również procedury odkażania personelu w specjalnie do tego przeznaczonych namiotach.

Podczas szkolenia w Ustce siły 8. Flotylli Obrony Wybrzeża  współpracowały także z 16. Batalionem Zmechanizowanym (20. Bartoszycka Brygada Zmechanizowana). Na okręt transportowo – minowy ORP „GNIEZNO” ze składu 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo – Minowych załadowano bojowe wozy piechoty (BWP).  Aby dostać się na pokład musiały one najpierw brodzić w płytkich przybrzeżnych wodach, a następnie podpłynąć pod rampę oddalonego kilkadziesiąt metrów od brzegu okrętu. Marynarze z 8. Batalionu Saperów w celu realizacji załadunku zamknęli odcinek wybrzeża, rozstawili posterunki oraz wystawili nabieżnik – dwa trójkątne znaki wskazujące dowódcy „Gniezna” miejsce przeprowadzenia operacji załadunku sprzętu. Na plaży w gotowości do użycia były również pływające transportery samobieżne (PTS), a na morzu łodzie z nurkami. W razie sytuacji awaryjnej gotowe były podjąć interwencje. Okręt z załadowaną techniką wojskową oraz żołnierzami desantu skierował się ku Portowi Wojennemu w Gdyni gdzie zakończono współpracę 8.FOW z 16.BZ. Trening w załadunku sił 16. Batalionu Zmechanizowanego stanowił etap przygotowań do „Wargacza-16”, największych tegorocznych ćwiczeń 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, bowiem siły batalionu pierwszy raz będą brały w nich udział.

Z zawodowcami trenowali żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych. Ochotnicy z saperami ćwiczyli umiejętności praktyczne. Żołnierze oprócz doskonalenia teorii oraz nabycia specjalistycznych umiejętności, mieli okazję zapoznać się z siłami, tradycją oraz strukturą batalionu.

8 Batalion Saperów MW jest oddziałem 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, przeznaczonym do wykonywania całokształtu zadań wsparcia inżynieryjnego flotylli. Do najważniejszych zadań batalionu należy urządzanie i utrzymanie stanowisk rozładunku oraz załadunku sprzętu i materiałów na okręty z nieprzygotowanego brzegu, a także ustawianie przeciwdesantowych zapór minowych. Jednostka posiada możliwości prowadzenia prac fortyfikacyjnych, budowy mostów niskowodnych, rozminowywania terenów i obiektów oraz urządzania przepraw pontonowych i desantowych. Etatowy patrol rozminowania jednostki zajmuje  się usuwaniem niewypałów i niewybuchów. Ćwiczenia lądowe jednostek Marynarki Wojennej są stałym przedsięwzięciem systemu szkoleniowego w siłach morskich. Główne zadania jednostek brzegowych MW polegają właśnie na prowadzeniu działań saperskich, inżynieryjnych, przeciwchemicznych i logistycznych. Ćwiczenia takie stanowią przygotowanie do działań w warunkach bojowych, a także pozwalają utrzymać ciągłą gotowość do reagowania w sytuacjach kryzysowych i na wypadek klęsk żywiołowych. Właśnie takie jednostki jak m.in. bataliony saperów czy grupy nurków minerów z Marynarki Wojennej kilkadziesiąt razy w roku kierowane są do akcji unieszkodliwiania niebezpiecznych materiałów wybuchowych zalegających od czasów II wojny światowej. Pododdziały chemiczne reagują chociażby w przypadku natrafienia na materiały chemiczne bądź toksyczne. Pomagają także społeczeństwu podczas klęsk żywiołowych, a także w pracach inżynieryjnych. Dowódcą 8. Batalionu Saperów jest kmdr por. Wojciech CHRZANOWSKI.

Zobacz również

PKP Intercity zapowiada nowy rozkład jazdy. Bezpośredni pociąg ze Świnoujścia do Czech

Wprowadzenie nowych pociągów, skrócenie czasu przejazdu na wielu trasach, lepsza dostępność komunikacyjna poprzez wprowadzenie dodatkowych …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.