Co dziś w programie Festiwalu?

10.00 Turniej łuczniczy – plac strzelniczy
10.00 Bitwa o most- finał
Turniej drużyn 5-osobowych przygotowany przez grupę SILVER WOLF z Moskwy.
11.00 Otwarcie świątyni – wniesienie stanic, rozniecenie ognia, ofiarowanie – świątynia
11:00 Cały Wolin Czyta Dzieciom – poranek z głośnym czytaniem baśni „Zamek Soria Moria” ze zbioru „Zamek Soria Moria”. (Wojciech Żołądkowicz)
11:30 Jak leczono rany w średniowieczu – spotkanie z Moniką Zamachowską
12.30 Dziewięć Światów Yggdrasila – krótka opowieść o Mitologii Skandynawskiej i wstęp do książki „Opowieść o Drzewie” – Magdalena Zawadzka-Sołtysek i Jakub Morawiec.
13.00-15.00 Świątynia otwarta jest dla turystów
12.30 Hávamál – Pieśń Najwyższego – spotkanie z Łukaszek Malinowskim
13.00 O przyjęciu Vagna do Bractwa Jomsvikingów rozdziały 22-23
13.30 Wczesnośredniowieczne gry i zabawy w wykonaniu szwedzkiej grupy Birka Boys
13.30 Wikińskie zdobnictwo i jubilerstwo – warsztaty Krystyny Łopaty
14.00 Turniej walk indywidualnych o nagrodę Jarla Jomsborga i wręczenie nagrody
14.30 O tym jak żercy uratowali życie szalonego kaznodziei Jezukrysta, biskupa Bernharda
14.30 Portus, vicus, kaupangr, emporium czyli rzecz o miejscach wymiany dalekosiężnej na obszarze Europy Środkowej, Środkowo- Wschodniej i Północnej w okresie wczesnego średniowiecza – wykład Piotra Pranke
14.30 Ptasie Opowieści – spotkanie z sokolnikiem oraz jego ptakiem. Krótka historia sokolnictwa i hodowli ptaków. – Agnieszka Borowska.
15:00 Legenda o Olafie Tryggvasonie – inscenizcja Grodu Horodna
15:30 Spotkanie z twórcami dźwiękowej opowieści pt. Hávamál – Pieśni Najwyższego Wojciechem Żołądkowieczem i Bartoszem Szurikiem.
16.00 Bitwa Słowian i wikingów
17.00 Cały Wolin Czyta Dzieciom – wieczór z głośnym baśni „Na wschód od słońca i na zachód od księżyca” ze zbioru „Zamek Soria Moria” (Michał Kopczyński)
17.00 Legenda Jomsborga – wykład Jakuba Morawca
18.00 Konkurs na strój kobiecy
18.30 Rozstrzygnięcie konkursu na jadło wczesnośredniowieczne – Spośród wszystkich średniowiecznych potraw przygotowanych przez uczestników wyłonione zostaną te najsmaczniejsze
19.00 Konkurs na najdostojniejszą brodę wikińską oraz warkocz kobiecy- Konkurs otwarty, w którym mogą wziąć udział zarówno uczestnicy, jak i turyści. Oceniana jest długość, kolor, uczesanie i inne ozdoby brody i warkocza kobiecego. Jury złożone z turystów zwiedzających festiwal.
19:30 Swaćba – obrzęd zaślubin – jeśli zgłosi się chętna para