OGŁOSZENIE

Zarząd Spółki Akcyjnej Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Bytomskiej 7, w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2014 r. uchwały w sprawie warunków umarzania akcji i zatwierdzenia Regulaminu umarzania akcji pracowników i byłych pracowników Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., informuje o uruchomieniu kolejnego etapu procesu wykupu akcji pracowniczych w celu ich umorzenia.

Zgodnie z podjętą decyzją akcje Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. wydane pracownikom i byłym pracownikom Spółki umarzane są w kolejnych latach, począwszy od roku 2014, według dat urodzenia akcjonariuszy/spadkobierców (PESEL).

W 2018 roku wartość jednej umarzanej akcji ustalono na kwotę 102,00 zł (słownie złotych: sto dwa i 00/100).Umarzanie akcji Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. jest dobrowolne i może nastąpić na wniosek akcjonariusza/spadkobiercy.

Na podstawie podpisanego przez Zarząd Spółki i Międzyzwiązkowy Zespół Negocjacyjny ds. Wykupu Akcji Pracowniczych powołany z przedstawicieli organizacji związkowych działających
w ZMPSiŚ S.A. oraz w spółkach powstałych w wyniku komercjalizacji i prywatyzacji PP ZPSŚ Regulaminu umarzania akcji pracowników Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. informujemy, że uruchamiany w 2018 roku piąty etap wykupu akcji obejmie akcjonariuszy dotychczas nieobjętych procedurą wykupu, z rokiem urodzenia począwszy od 1964 roku do końca. Piąty etap wykupu akcji rozpocznie się w terminie od 03.09.2018 r.

Akcjonariusze/spadkobiercy urodzeni w ww. przedziale czasowym zostaną pisemnie powiadomieni o możliwości złożenia wniosku w przedmiocie zbycia akcji oraz o terminie
i miejscu podpisania umowy zbycia akcji. Informacja pisemna zostanie przesłana listem poleconym na adresy akcjonariuszy znajdujące się w księdze akcyjnej Spółki.

Wynagrodzenie przysługujące akcjonariuszom za zbyte akcje zostanie im wypłacone w  terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty podpisania umowy.

Zobacz również

PKO BP: już milion transakcji BLIKIEM zbliżeniowym

Liczba transakcji wykonanych za pomocą BLIKA zbliżeniowego w aplikacji IKO przekroczyła milion. Codziennie – w …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.