Jak poprawnie wzywać pogotowie?

– Zapamiętaj numery alarmowe: 999 lub 112
– Zachowaj spokój
– Odpowiadaj konkretnie i zwięźle na zadawane pytania
– Opisz dokładnie miejsce zdarzenia – dokładny adres, piętro, punkty orientacyjne
– Podaj swój numer telefonu
– Podaj powód wezwania , liczbę poszkodowanych, ich dolegliwości / obrażenia, ich wiek i dane – jeśli jest to możliwe
– Podaj swoje imię i nazwisko
– Nie denerwuj się, jeśli dyspozytor prosi o powtórzenie odpowiedzi na któreś z pytań – to dla dobra sprawy
– Długi czas rozmowy z dyspozytorem nie oznacza, że zespół ratownictwa medycznego nie jest już w drodze do zdarzenia – to dlatego na początku rozmowy podajemy miejsce zdarzenia, aby w razie pilnych zdarzeń można było od razu wysłać na miejsce karetkę
– Nie odkładajmy pierwsi słuchawki. Dzwoniący może zakończyć połączenie tylko wtedy gdy:

1) usłyszy od dyspozytora, że wezwanie jest przyjęte i karetka została zadysponowana oraz usłyszy, że dyspozytor rozłączył się,
2) gdy dyspozytor poinformuje, że karetka do tego zdarzenie nie wyjedzie bo nie jest to stan zagrożenia zdrowotnego i zostanie poinstruowany przez dyspozytora jak powinien postąpić z tym przypadkiem.