Strona główna / Lokalne / Będzie termomodernizacja trzech obiektów oświatowych

Będzie termomodernizacja trzech obiektów oświatowych

Przedszkola nr 1 i nr 10 oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przejdą niebawem modernizację energetyczną. Oferty w przetargu na te zadania można składać do 30 maja.

To kolejne świnoujskie instytucje oświatowe, których budynki przejdą modernizację w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej.

We wszystkich trzech obiektach zostanie wykonane ocieplanie ścian zewnętrznych, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, zmodernizowane zostaną także instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

W efekcie realizacji projektu dojdzie do spadku zużycia energii, co przełoży się bezpośrednio na koszty ogrzewania ww. placówek. Realizacja projektu jest zgodna z Programem Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasto Świnoujście, gdyż przyczynia się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.: redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Miasta Świnoujście.

Całkowity koszt termomodernizacji tych budynków oszacowany jest na 2 925 141,27 zł. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Oś priorytetowa 2 „Gospodarka niskoemisyjna” Działanie 2.5 „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej” w kwocie 2 425 718,70 zł.

Zobacz również

ETZT. W sobotę masa krytyczna

Sobota 21 września 2019. Zbiórka rowerzystów w porcie jachtowym przy ulicy Jachtowej/Rogozińskiego . Rejestracja uczestników …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.