Strona główna / Lokalne / 25 mln złotych subwencji na przeprawy promowe
Foto: Robert Ignaciuk

25 mln złotych subwencji na przeprawy promowe

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego zaakceptowała zaproponowane przez Ministerstwo Infrastruktury i uzgodnione z Ministerstwem Finansów zasady podziału środków z rezerwy subwencji ogólnej na 2019 rok.

Na podstawie decyzji KWRiST Ministerstwo Infrastruktury opracowało harmonogram wypłaty środków samorządom. W 2019 r. na dofinansowanie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego przeznaczymy 336 mln zł.

W ramach rządowego wsparcia w 2019 r. do dofinansowania rekomendowanych jest:

  • 14 inwestycji na drogach wojewódzkich na łączną kwotę 49,2 mln zł,
  • 73 inwestycje na drogach powiatowych na łączną kwotę 107,3 mln zł,
  • 37 inwestycji w miastach na prawach powiatu na łączną kwotę 154,5 mln zł,
  • utrzymanie rzecznych przepraw promowych w Świnoujściu – 25 mln zł.

Rezerwa subwencji ogólnej funkcjonuje od 1999 r. Jest tworzona co roku w budżecie państwa na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Jej środki dzielone są według kryteriów uzgodnionych wspólnie przez stronę rządową i samorządową. Dysponentem środków jest minister właściwy do spraw finansów publicznych, działający w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego.

 

Zobacz również

Pracowita “przerwa zimowa” drogowców

Wykonawcy pomimo kalendarzowej zimy wykorzystują obecne dość korzystne warunki pogodowe do wykonywania robót na inwestycjach …

3 komentarze

  1. kupa kasy na te przeprawy, zlikwidować te promy!!! zostawić tylko jeden karsi bór

  2. Cześć,
    Czy możecie dotrzeć do informacji jak zmieniała się subwencja w przeciągu ostatnich 15 lat ??

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.