Strona główna / Lokalne / 45 cudzoziemców pracowało wbrew przepisom

45 cudzoziemców pracowało wbrew przepisom

Spośród 86 zweryfikowanych cudzoziemców 45 pracowało nielegalnie – to wynik kontroli legalności zatrudnienia przeprowadzonej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej z Gdyni w firmie remontowo-budowlanej prowadzonej przez obywatela Białorusi.

Zakończona 26 lipca w Gdyni kontrola wykazała liczne nieprawidłowości związane z pracą obywateli Ukrainy, Białorusi, Rosji i Mołdawii. W większości zastrzeżenia dotyczyły powierzania i wykonywania pracy na warunkach innych niż określone w zezwoleniu, pracy bez zezwolenia lub dokumentu uprawniającego do pobytu w Polsce. Ponadto kontrolowany jako pracodawca powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy zostało wpisane do ewidencji, nie dopełnił w wymaganym terminie obowiązku pisemnego powiadomienia urzędu pracy o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca. Na przedsiębiorcę nałożono mandat w wysokości 800 zł. Ponadto zostanie wobec niego skierowany wniosek do sądu o ukaranie.

Zobacz również

Chcą pracować na morzu. Szkolą się na promach Żeglugi Świnoujskiej

Coraz więcej uczniów ze świnoujskiej szkoły morskiej chce pracować na morzu. Zdobywanie doświadczenia rozpoczynają w …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.