Strona główna / Lokalne / ZWiK realizuje kolejne inwestycje dzięki środkom zewnętrznym

ZWiK realizuje kolejne inwestycje dzięki środkom zewnętrznym

ZWiK Sp. z o.o. w Świnoujściu  realizuje kolejne inwestycje w ramach środków pochodzących z umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia „ Modernizacja  i budowa sieci kanalizacyjnych i  wodociągowych Miasta  Świnoujście- etap II oraz modernizacja oczyszczalni ścieków”

W ramach zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowy o dofinansowanie z  Programu Operacyjnego Infrastruktura  i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3” Gospodarka  wodno-ściekowa w aglomeracjach”  dla projektu „ Modernizacja  i budowa sieci kanalizacyjnych i  wodociągowych Miasta  Świnoujście- etap II oraz modernizacja  oczyszczalni ścieków”  ZWiK  Sp. z o.o. w Świnoujściu zrealizował  kolejne inwestycje związane z budową sieci kanalizacyjnych oraz modernizacją i eksploatacją Oczyszczalni ścieków.

W roku  2018 zostało zrealizowane zadanie dotyczące wyposażenia sieci wodociągowej  w urządzenia do monitoringu sieci. W ramach umowy dostarczone zostały następujące urządzenia: bateryjne przepływomierze elektromagnetyczne, rejestratory do pomiaru ciśnienia i rejestracji przepływu, sprzętu komputerowe go do monitoringu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ( tablety do mobilnej części systemu,  zakupiona została licencja na oprogramowanie eKartAnalyst mobile, zestawy komputerowe. Zakupione wyposażenie stanowi rozbudowę dotychczas eksploatowanego  systemu  monitoringu  sieci, umożliwiającego szybszy dostęp do  informacji o sieci w terenie oraz nadzór nad rozkładem  ciśnień w poszczególnych  punktach  sieci.

W 2018 r. została także wykonana modernizacja bloku wykorzystania biogazu wytwarzanego na oczyszczalni ścieków w Świnoujściu. Wytwarzany  przez oczyszczalnię  biogaz z beztlenowej obróbki osadów ściekowych jest wykorzystywany do  produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Poprawia to w znacznym stopniu bilans energetyczny oczyszczalni, przyczyniając się do zmniejszenia kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepła na potrzeby utrzymania technologii i obiektów pomocniczych. Eksploatowane dotychczas agregaty  prądotwórcze ulegały  częstym awariom  i produkowany  biogaz nie mógł  być  w pełni  wykorzystywany.

W ramach  modernizacji  zostały  zakupione i  zainstalowane dwa moduły kogeneracyjne z generatorami synchronicznymi. Dostawcą urządzeń była firma Horus- Energia Sp. z o.o. z Sulejówka.

W grudniu tego  roku  zakończona została kolejna inwestycji  modernizacji i budowy  sieci  wodociągowej i kanalizacyjnej,  dofinansowana z  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Jest to budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Bałtyckiej w Świnoujściu. W zakresie realizacji tej inwestycji zostały  wybudowane: sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonana z rur kamionkowych wraz z przyłączami o łącznej  długości ok. 430 m oraz sieć wodociągowa z żeliwa sferoidalnego o długości ok. 350 m.

Obecnie realizowana jest przez ZWiK Sp. z o.o. w Świnoujściu modernizacja bloku przeróbki  osadów pościekowych, powstających jako odpad w procesie oczyszczania ścieków komunalnych.  W czerwcu  2018 r. została zawarta umowa z firmą KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne z Warszawy, której zakres obejmuje wykonanie instalacji przeróbki osadów i modernizację istniejącej instalacji higienizacji odwodnionych osadów pościekowych  wapnem, poprzez wykonanie instalacji do granulacji osadów. W efekcie procesu  przetwarzania osadów na tej  instalacji  ma być produkowany  tzw. polepszacz gleby. uzyskaniem certyfikatu produkcji nawozu mineralno-organicznego,  który może być  wykorzystywany  np.  na nawożenie terenów zielonych.

 

Zobacz również

Ulica Ku Morzu a rozbudowa terminalu. Którędy do latarni i fortu?

W związku z rozbudową Terminalu LNG i zapewnieniem jego bezpieczeństwa spółka Gaz-System będzie musiała wybudować …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.