Strona główna / Bez kategorii / Idea Bank będzie przejęty przez Pekao, klienci będą obsługiwani jak dotąd
Foto: PAP/Tomasz Waszczuk

Idea Bank będzie przejęty przez Pekao, klienci będą obsługiwani jak dotąd

Bankowy Fundusz Gwarancyjny wszczął przymusową restrukturyzację Idea Banku, 3 stycznia 2021 r. bank ten zostanie przejęty przez Pekao – poinformował w czwartek BFG. Zapewnił, że klienci Idea Banku będą obsługiwani tak jak dotąd, od poniedziałku jego oddziały będą dostępne pod szyldem Pekao.

„Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ze względu na bardzo złą sytuację kapitałową Idea Banku S.A., wszczął jego przymusową restrukturyzację. Bank zostanie 3 stycznia 2021 r. przejęty przez Bank Pekao S.A., jeden z największych banków w Polsce” – napisano w czwartkowym komunikacie BFG.

Dodano, że wszystkie depozyty klientów zostaną w całości przeniesione do banku przejmującego, podobnie jak kredyty, nie zostanie również zawieszona obsługa klientów. „W związku z przymusową restrukturyzacją klienci nie muszą podejmować żadnych działań w celu przeniesienia rachunków bankowych” – podano.

Dostęp do bankowości internetowej i aplikacji mobilnej nadal będzie aktywny (hasła i loginy pozostają bez zmian) – za wyjątkiem wcześniej zaplanowanej przez Idea Bank przerwy technicznej w dniu 31.12.2020 od godziny 20:00 do godziny 04:00 dnia 01.01.2021 r., o czym Idea Bank informował swoich klientów w ostatnich dniach” – wyjaśniono.

BFG zapewnia, że klienci Idea Banku mogą korzystać z kart (płatności i wypłaty z bankomatów) zgodnie z dotychczasowymi zasadami, przy czym w związku ze wspomnianą wyżej przerwą techniczną transakcje kartami płatniczymi będą realizowane do wysokości dostępnych środków na koncie z godziny 18:00 dnia 31 grudnia 2020 r.

Oddziały Idea Banku będą dostępne dla klientów pod szyldem Banku Pekao. W poniedziałek 4 stycznia 2021 r. oddziały banku będą otwarte od godziny 13:00. BFG prosi, by przed udaniem się do placówki, sprawdzić godziny otwarcia.

Zastrzeżono, że choć transakcje i operacje realizowane są na bieżąco; usługa Express Elixir może być czasowo niedostępna.

„Kierujemy się przede wszystkim bezpieczeństwem środków deponentów, a w ocenie Funduszu przejęcie Idea Banku przez Bank Pekao S.A. w drodze przymusowej restrukturyzacji to najbezpieczniejsze rozwiązanie, które pozwala uniknąć upadłości i związanych z nią potencjalnych negatywnych skutków dla klientów banku, a także dla sektora finansowego w Polsce” – mówi, cytowany w informacji, prezes BFG Piotr Tomaszewski.

Jak tłumaczy Fundusz, przymusową restrukturyzację wszczęto, ponieważ zostały spełnione trzy przesłanki, które zobowiązują do tego BFG. Po pierwsze, Idea Bank był zagrożony upadłością; po drugie, brak było przesłanek wskazujących, że możliwe działania nadzorcze lub działania banku pozwolą we właściwym czasie usunąć zagrożenie upadłością; po trzecie – wszczęcie w przymusowej restrukturyzacji było konieczne w interesie publicznym, rozumianym jako stabilność sektora finansowego i ograniczenie zaangażowania funduszy publicznych.

W komunikacie napisano, że według raportu Idea Banku, po III kw. 2020 r., suma bilansowa banku w ujęciu jednostkowym na koniec września 2020 r. wynosiła ok. 15 mld zł, a współczynnik wypłacalności wynosił 2,5 proc., podczas gdy minimalny wymóg to 10,5 proc. Z oszacowania wartości aktywów i pasywów, wykonanego przez PwC Advisory wynika, że aktywa podmiotu nie wystarczają na zaspokojenie jego zobowiązań oraz że kapitały własne Idea Banku wynoszą minus 482,8 mln zł.

BFG podał, że zgodnie z zasadą pokrywania przez właścicieli strat zagrożonego upadłością banku, akcje banku, podobnie jak obligacje podporządkowane zostaną umorzone. Zarząd banku uległ rozwiązaniu, a kompetencje rady nadzorczej zostały zawieszone.

„BFG udzieli z dniem przejęcia bankowi przejmującemu gwarancji pokrycia strat wynikających z ryzyka związanego z przejmowanymi prawami majątkowymi lub przejmowanymi zobowiązaniami” – wyjaśnił BFG.

W ocenie Pekao, przejęcie Idea Banku oznacza zwiększenie skali działalności i rozwój bazy klientów w segmentach mikrofirm i MŚP, strategicznych dla rozwoju banku. „Struktura przejęcia w ramach przymusowej restrukturyzacji pozwala zminimalizować wpływ przejęcia na profil płynnościowy i kapitałowy banku Pekao SA” – napisano w komunikacie Pekao.

Według Pekao, struktura transakcji pozwala z jednej strony zabezpieczyć pozycję kapitałową i płynnościową Pekao, nie wpływając na potencjał dywidendowy banku, a z drugiej, dzięki wykorzystaniu efektów skali pozwala wygenerować wartość dla akcjonariuszy w formie synergii.

Dodano, że przejęcie to pozwoli zabezpieczy środki klientów, wspierając stabilność krajowego sektora bankowego. „Wszystkie depozyty dotychczasowych klientów Idea Bank S.A. są bezpieczne” – podkreślono.

Zauważono, że upadłość Idea Banku bez zastosowania przymusowej restrukturyzacji, mógłby wiązać się z dodatkowymi kosztami dla sektora bankowego w związku z wypłatą gwarantowanych środków klientów na poziomie nawet kilkunastu miliardów złotych i to w okresie, kiedy szczególnie istotne jest finansowanie odbudowy potencjału gospodarczego kraju w wymagającym otoczeniu COVID-19.

Pełniący obowiązki prezesa Pekao Leszek Skiba zapowiedział, że bank będzie skupiał się w szczególności na utrzymaniu dostępu do finansowania dla klientów biznesowych i udostępnieniu im oferty produktowej Pekao, umożliwiając dalszy rozwój ich biznesu.

„Przygotujemy też bardzo atrakcyjną ofertę powitalną dla klientów detalicznych Idea Bank S.A., m.in. zaproponujemy konto osobiste wraz ze wszystkimi bankomatami w Polsce i na świecie na rok bez opłat oraz atrakcyjnie oprocentowane lokaty powitalne. Jednocześnie, dostępna będzie specjalna oferta kredytowa dla mikrofirm” – powiedział Skiba, cytowany w komunikacie.

Według Pekao transakcja zwiększy skalę działalności tego banku o 14,4 mld zł aktywów (licząc na dzień 31 sierpnia 2020 r.), umacniając jego drugą pozycję w Polsce pod względem wielkości aktywów. Pozwoli dodatkowo przyspieszyć wzrost udziału Pekao w segmentach mikrofirm i MŚP, dzięki przejęciu bazy klientów oraz doradców Idea Banku, w połączeniu z szeroką ofertą produktową Pekao.

„Kluczowymi elementami spodziewanych efektów synergii będzie optymalizacja kosztu finansowania, a także wykorzystanie efektów skali w zakresie optymalizacji operacyjnej przejętej działalności Idea Bank S.A” – dodano.

BFG wyjaśnia, że Fundusz działa w granicach i na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, która wprowadza do polskiego porządku prawnego unijną dyrektywę o przymusowej restrukturyzacji banków. Działania BFG prowadzone są w porozumieniu z pozostałymi członkami sieci bezpieczeństwa finansowego: Komisją Nadzoru Finansowego, Ministerstwem Finansów oraz Narodowym Bankiem Polskim. O przymusowej restrukturyzacji informowana jest też Komisja Europejska oraz Europejski Urząd Nadzoru Bankowego.

Główny akcjonariusz Idea Banku i przewodniczący jego rady nadzorczej Leszek Czarnecki poinformował, że w poniedziałek zostanie złożone odwołanie od decyzji BFG w sprawie przymusowej restrukturyzacji Idea Banku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

„Dzisiejsza decyzja BFG o praktycznej nacjonalizacji Idea Banku SA jest jawnym pogwałceniem prawa. Odbywa się ona w sytuacji, gdy Idea Bank SA zaczął osiągać pozytywne efekty restrukturyzacji” – napisał w oświadczeniu Czarnecki.

„Bank złożył plan naprawy, który nie został zatwierdzony przez KNF, ale którego elementy były realizowane. M.in. w ciągu ostatnich tygodni moje spółki zainwestowały dodatkowo w bank 156 milionów złotych i zobowiązały się do dalszego dokapitalizowania w kwocie ok. 200 milionów. Przypomnę, że przyczyną kłopotów Idea Bank SA było m.in. działanie KNF w okresie, w którym szefował tej instytucji Marek Ch.” – dodał.

„Ponieważ głównym inwestorem Idea Bank SA jest mój podmiot zarejestrowany w Holandii zapowiadam, że działania BFG i KNF będą miały skutek w postaci roszczeń odszkodowawczych przed Trybunałem Międzynarodowym ustanawianym na podstawie specjalnej umowy inwestycyjnej pomiędzy Polską, a Holandią na kwotę stanowiącą wartość moich udziałów i przyszłych z nich zysków” – dodał.

Bank Pekao został założony w 1929 r., jest drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ponad 230 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,5 mln klientów, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

20 proc. akcji Pekao należy do PZU; a 12,8 proc. do PFR.

Zgodnie z raportem Idea Banku SA po III kwartale 2020 r., suma bilansowa banku w ujęciu jednostkowym na koniec września 2020 r. wynosiła ok. 15 mld zł, a współczynnik wypłacalności wynosił 2,5 proc., podczas gdy minimalny wymóg to 10,5 proc. (PAP)

Autor: Marcin Musiał

mmu/ seb/ amac/ je/

Zobacz również

Turniej Koszykówki 3×3 o Puchar Błękitnej Flagi

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” serdecznie zaprasza na Turniej Koszykówki 3×3 o Puchar Błękitnej Flagi, …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.