Połącz się z nami

Lokalne

Świnoujście: Od 1 lipca łatwiej o parking w dzielnicy nadmorskiej i centrum miasta

Opublikowano

w dniu

Dostępność miejsc postojowych, oszczędności paliwa marnowanego na krążenie po mieście w poszukiwaniu parkingu, mniej zanieczyszczeń i hałasu, wreszcie: przywrócenie chodników pieszym – to główne korzyści z całorocznej Strefy Płatnego Parkowania w Świnoujściu. Zostanie wprowadzona 1 lipca br., by zwiększyć rotację samochodów, a tym samym dostępność miejsc postojowych w dzielnicy nadmorskiej oraz centrum miasta. W strefie znajdzie się około 1250 miejsc parkingowych.

Uwaga mieszkańcy ulic objętych SPP. Sprzedaż kart abonamentowych odbywać się będzie:

– w Biurze Informacji Turystycznej przy pl. Słowiańskim od 21 czerwca do 25 czerwca br., w godzinach 11.00 – 19.00

– następnie w biurze Strefy Płatnego Parkowania przy ul. Wyszyńskiego 8

Płatność w pierwszych dniach tylko GOTÓWKĄ

===========================================================================

Rosnące  natężenie ruchu w mieście powoduje ograniczenia w parkowaniu pojazdów zarówno dla mieszkańców, jak i gości Świnoujścia. Wprowadzenie całorocznej strefy płatnego parkowania usprawni organizację ruchu, w szczególności w bezpośredniej bliskości obiektów takich jak promenada, ciągi handlowe, muzeum i inne. Wymuszenie rotacji zagwarantuje możliwość zaparkowania pojazdów większej  liczbie kierowców, co powinno wydatnie usprawnić ruch samochodowy na terenie miasta.

Celem realizacji tego elementu polityki parkingowej jest przede wszystkim ułatwienie znalezienia wolnego miejsca postojowego tym, którzy go rzeczywiście potrzebują – tłumaczy Barbara Michalska, Zastępca Prezydenta Świnoujścia. – Opłaty za parkowanie pobiera się po to, aby chętnych do zaparkowania było mniej niż miejsc postojowych. Strefa Płatnego Parkowania spełni swoją rolę, jeśli około dziesięć procent miejsc będzie  wolnych. SPP pozwala też na ochronę miejsc parkingowych dla mieszkańców dzielnic, w których funkcjonuje strefa, a którzy korzystają z abonamentów mieszkańca.

Płatne parkowanie obecne w większości polskich miast nie tylko pozwala zaoszczędzać czas kierowców poszukujących wolnego miejsca postojowego, ale przynosi wiele innych, wymiernych korzyści. Miasta, które już je wprowadziły, notują zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń, pozbywają się problemów nielegalnego parkowania – zwłaszcza w pobliżu skrzyżowań i generują dochody, które można spożytkować dla dobra mieszkańców. W Świnoujściu, odwiedzanym corocznie przez tłumy zmotoryzowanych turystów, to argument nie do pogardzenia.

Wprowadzenie strefy jest warunkiem koniecznym, by inwestorzy zechcieli wybudować parkingi wielopoziomowe  w Świnoujściu. Nie ma się co łudzić, że jakikolwiek inwestor zaryzykuje budowę parkingu w sytuacji, gdy tuż obok można zaparkować za darmo. Wszystkie tego typu parkingi też będą płatne, a bez strefy płatnego parkowania prawdopodobnie żaden nowy nie powstanie. W kontekście powstania tunelu, to bardzo istotna kwestia

Szacunkowo, świnoujską strefą objętych zostanie 1250 miejsc, z czego 562 znajduje się w centrum miasta, zaś 688 w dzielnicy nadmorskiej. SPP będzie funkcjonować od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych. Operatorem SPP w Świnoujściu została Indigo Polska, spółka zależna Indigo Infra S.A. , światowego lidera w dziedzinie parkowania i indywidulanej mobilności.

SPP wpłynie na poprawę jakości życia w mieście

Całoroczna Strefa Płatnego Parkowania została przyjęta Uchwałą Nr XXII/166/2019 Rady Miasta Świnoujście z 3 grudnia 2019 r. Miała zacząć obowiązywać od 1 maja 2020 roku. Jednak wobec sytuacji epidemiologicznej, Prezydent Janusz Żmurkiewicz podjął decyzję o przesunięciu terminu wprowadzania SPP do czasu ustania epidemii koronawirusa. Zbieranie opłat za parkowanie rozpocznie się więc w śródmieściu od 1 lipca br. , w dzielnicy nadmorskiej kilka dni wcześniej.

Rozszerzenie SPP o obszar śródmieścia będzie miało wpływ na poprawę jakości życia w naszym mieście. Z doświadczenia innych miast wiadomo, że po wprowadzeniu SPP zwiększa się liczba dostępnych miejsc parkingowych ponieważ opłaty wymuszają rotację samochodów. W warunkach olbrzymiego deficytu miejsc parkingowych w centrum ta zaleta jest nie do przecenienia.

Doświadczenia miast korzystających ze stref płatnego parkowania wykazują też  ewidentne korzyści ekologiczne. Poza redukcją ilości spalin i decybeli, produkowanych przez silniki samochodów krążących w poszukiwaniu miejsc postojowych, strefy powodują zmianę naszych przyzwyczajeń. Skłaniają do używania środków transportu przyjaznych środowisku i korzystania z komunikacji miejskiej, zwiększają ruch pieszy, a co za tym idzie – komfort życia w ciszy i czystym powietrzu. W Świnoujściu, mającym status uzdrowiska, to szczególnie ważne.

Szczegóły dotyczące SPP w Świnoujściu

Opłaty w Strefie Płatnego Parkowania –
od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych

w godz. 8.00-20.00 (w sezonie) oraz 9.00-18.00 (poza sezonem)

od maja do września włącznie (sezon)

30 minut – 2,00 zł

1 godzina – 3,90 zł

2 godziny – 8,50 zł

3 godziny – 14,00 zł

za 4-tą i każdą następną rozpoczętą godzinę postoju – 3,90 zł

bilet parkingowy dzienny – 40,00 zł

od października do kwietnia włącznie

30 minut (opłata minimalna) – 1,50 zł

1 godzina – 3,00 zł

2 godziny – 6,60 zł

3 godziny – 10,90 zł

za 4-tą i każdą następną rozpoczętą godzinę postoju – 3,00 zł

bilet parkingowy dzienny – 20,00 zł

Sposoby płatności za parkowanie:

– monetami

– zbliżeniowo kartami płatniczymi VISA oraz Mastercard

– za pomocą BLIK

– za pomocą aplikacji mobilnych dostępnych na iOS oraz Android – Skycash, moBiLET, mPay

Opłatę za parkowanie należy wnieść niezwłocznie po zaparkowaniu. W przypadku niesprawnego parkomatu, opłatę należy uregulować w najbliższym funkcjonującym parkomacie lub za pomocą aplikacji mobilnej. Zakupiony bilet parkingowy należy umieścić w widocznym miejscu za przednią szybą auta.

Opłata dodatkowa za brak wniesionej opłaty parkingowej:

– 150 zł

– 100 zł (jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona w ciągu 7 dni od dnia nieopłacenia parkowania)

Opłatę dodatkową można wnieść:

– przelewem na numer konta wskazany na wezwaniu

– w każdym z parkomatów, postępując zgodnie z instrukcją i wprowadzając numer otrzymanego wezwania

– w Biurze Strefy Płatnego Parkowania

Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania

ul. Wyszyńskiego 8 (róg Paderewskiego),

72-600 Świnoujście

tel. 58 888 25 00

godziny otwarcia w dni robocze

– od maja o końca września od 8.00 do 20.00 (w tym roku od 28 czerwca)

– od października do końca kwietnia od 9.00 do 18.00

Ponadto:

w Biurze Informacji Turystycznej przy pl. Słowiańskim od 21 czerwca do 25 czerwca br. będą wydawane abonamenty dla mieszkańców, w godzinach 11.00 – 19.00.

Abonamenty

1. Karta abonamentowa parkingowa miesięczna lub roczna dla mieszkańca Strefy Płatnego Parkowania, uprawniająca do parkowania przy ulicy, przy której zamieszkuje lub ulicach w bezpośrednim sąsiedztwie wskazanych przez abonenta:

– 15 zł za miesiąc

– 150 zł za rok

UWAGA. Karta abonamentowa wydawana jest na osobę fizyczną, która może ubiegać się o abonament na jeden pojazd samochodowy.

2. Stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania w dzielnicy nadmorskiej i w centrum miasta od maja do końca września:

150 zł – karta abonamentowa parkingowa jednotygodniowa

250 zł – karta abonamentowa parkingowa dwutygodniowa

200 zł – karta abonamentowa parkingowa miesięczna dla mieszkańca rozliczającego podatek dochodowy od osób fizycznych w Świnoujściu

800 zł – karta abonamentowa parkingowa 5-miesięczna dla mieszkańca rozliczającego podatek dochodowy od osób fizycznych w Świnoujściu

500 zł – karta abonamentowa parkingowa miesięczna dla osób nierozliczających podatku dochodowego od osób fizycznych w Świnoujściu

2000 zł – karta abonamentowa parkingowa 5-miesięczna dla osób nierozliczających podatku dochodowego od osób fizycznych w Świnoujściu

3. Stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania w dzielnicy nadmorskiej i w centrum miasta od października do końca kwietnia:

80 zł – karta abonamentowa parkingowa jednotygodniowa

150 zł – karta abonamentowa parkingowa dwutygodniowa

200 zł – karta abonamentowa parkingowa miesięczna dla mieszkańca rozliczającego podatek dochodowy od osób fizycznych w Świnoujściu

1200 zł – karta abonamentowa parkingowa 7-miesięczna dla mieszkańca rozliczającego podatek dochodowy od osób fizycznych w Świnoujściu

300 zł – karta abonamentowa parkingowa miesięczna dla osób nierozliczających podatku dochodowego od osób fizycznych w Świnoujściu

1800 zł – karta abonamentowa parkingowa 7-miesięczna dla osób nierozliczających podatku dochodowego od osób fizycznych w Świnoujściu

Dla właściciela pojazdu samochodowego z napędem hybrydowym, którego emisja CO2 nie przekracza 100g/km ustala się kartę abonamentową roczną w wysokości 5 zł.

Uwaga. Sprzedaż kart abonamentowych odbywać się będzie:

– w biurze Strefy Płatnego Parkowania (wszystkie dostępne abonamenty) w dniach i godzinach funkcjonowania biura

– tymczasowo w Informacji Turystycznej (TYLKO ABONAMENTY DLA MIESZKAŃCÓW STREFY), plac Słowiański 6/1, czynne w dni robocze od 11 – 19.

UWAGA. Płatność w pierwszych dniach tylko GOTÓWKĄ.  Płatność kartą zostanie uruchomiona w późniejszym terminie.

Druki wniosków dostępne w biurze Strefy Płatnego Parkowania oraz Biurze  Informacji Turystycznej i na stronie www.swinoujscie.pl, zakładka:  Strefa Płatnego Parkowania.

Strefa Płatnego Parkowania oznakowana jest znakami pionowymi, które informują o początku i końcu strefy. Miejsca postojowe wyznaczone są znakami poziomymi.

Regulamin strefy płatnego parkowania na terenie Gminy Miasto Świnoujście dostępny jest na stronie www.swinoujscie.pl,  zakładka Strefa Płatnego Parkowania

Wykaz ulic w zasięgu SPP w Świnoujściu

Dzielnica Nadmorska

Jana Kasprowicza

Energetyków

Emilii Gierczak

Feliksa Nowowiejskiego

Władysława Orkana

Bolesława Prusa

Kornela Ujejskiego

Stanisława Małachowskiego

Powstańców Śląskich

Stefana Żeromskiego od ul. Powstańców Śląskich do ul. Małachowskiego

Uzdrowiskowa od ul. Trentowskiego do ul. Zdrojowej

Zdrojowa

Bronisława Trentowskiego

Bolesława Chrobrego od ul. Sienkiewicza do ul. Uzdrowiskowej

Juliusza Słowackiego

Marii Konopnickiej

Henryka Sienkiewicza

Augusta Cieszkowskiego

Elizy Orzeszkowej

Jana Matejki na odcinku od ul. Henryka Sienkiewicza do ul. Juliusza Słowackiego

Marszałka Józefa Piłsudskiego na odcinku od ul. Henryka Sienkiewicza do ul. Juliusza Słowackiego

Bolesława Krzywoustego na odcinku od ul. Henryka Sienkiewicza do ul. Juliusza Słowackiego

Centrum

Bolesława Chrobrego od Armii Krajowej do ul. Piastowskiej

Piastowska od ul. Bolesława Chrobrego do ul. Konstytucji 3 Maja

Bohaterów Września od ul. Bolesław Chrobrego do ul. Monte Cassino

Monte Cassino od ul. Armii Krajowej do ul. Piastowskiej

Armii Krajowej

Plac Rybaka

Plac Słowiański

Plac Wolności

Plac Kościelny

Jarosława Dąbrowskiego

Józefa Bema

Zaułek Kościelny

Stanisława Staszica od ul. Konstytucji 3 Maja do ul. Rybaki

Rybaki od ul. Stanisława Staszica do ul. Wybrzeże Władysława IV

Marynarzy

Grunwaldzka od ul. Rybaki do ul. Marynarzy

Wybrzeże Władysława IV od ul. Rybaki do ul. Stefana Rogozińskiego

Mieszka I od ul. Jana z Kolna do ul. Bolesława Chrobrego

Jana z Kolna od ul. Mieszka I do ul. Wybrzeże Władysława IV

Konstytucji 3 Maja od ul. Piastowskiej do ul. Dąbrowskiego.

Źródło: UM w Świnoujściu

Czytaj dalej
3 komentarze

3 Comments

 1. Mieszkaniec temu

  9 lipca 2021 na 15:02

  To powszechna praktyka w każdym większym mieście. Może teraz auta przestaną parkować na chodnikach i zrobi się trochę lżej.

 2. Anonim temu

  19 czerwca 2021 na 13:46

  No a co z propozycją 0.30 min bezpłatnie dla mieszkańca Świnoujścia

 3. kris temu

  18 czerwca 2021 na 22:00

  Dziękujemy wam kochani radni.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Lokalne

Noc Sów 2023 w Wolińskim Parku Narodowym

Opublikowano

w dniu

Noc Sów pachnie już wiosną i budzącym się życiem, a wieczorny spacer skrajem lasu może okazać się bardziej pasjonujący niż myślimy.

To bardzo aktywny czas dla większości naszych sów. Są w trakcie okresu godowego – i pohukują tak że włos jeży się na głowie – albo pióra oczywiście. Sowom z podniecenia – innym mieszkańcom lasów z przerażenia…

Woliński Park Narodowy wspólnie z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej – Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie, zapraszają wszystkich sympatyków ornitologii do wzięcia udziału w Nocy Sów 2023.

 

Koordynatorem Ogólnopolskim Akcji jest Stowarzyszenie Ptaki Polskie. Wydarzenie odbędzie się w dniach 24 i 25 lutego 2023 r. wg harmonogramu przedstawionego na plakacie. W programie m. in. prelekcja o biologii i zwyczajach sów, wystawy, quizy przyrodnicze o sowach, nasłuchiwania sów w terenie – w wybranych punktach terenowych parku.

Wszystkich uczestników zapraszamy do udziału w Akcji, włączenia się w aktywne rozpoznawanie głosów sów i wymianę doświadczeń przy grillu. Na wydarzenie obowiązują zapisy.

Czytaj dalej

Lokalne

Piłka koszykowa chłopców w ramach liceliady 2022/2023

Opublikowano

w dniu

W środę 8 lutego w hali sportowej Uznam Arena przy  ulicy Grodzkiej 5 odbyły się  Mistrzostwa Miasta Świnoujście w Piłce Koszykowej  Chłopców  w ramach Licealiady.

Organizatorem turnieju był  Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu. Do rozgrywek przystąpiło sześć zespołów ze świnoujskich szkół średnich:   LO MIESZKO, CEZiT, ZSM, CKZiU, LOGOS, WZDZ. Turniej rozegrano systemem „ pucharowym”, z podziałem na dwie grupy. Zwycięzcy grup rozegrali mecz o miejsce pierwsze w turnieju, a zespoły z miejsca drugiego, mecz o miejsce trzecie. Spotkania dostarczały wielu ciekawych akcji, można było podziwiać umiejętności koszykarskie, duże  zaangażowanie i grę do ostatniej minuty.

Po bardzo wyrównanej rywalizacji:

I  miejsce  –  Centrum Edukacji Zawodowej i Turystki w Świnoujściu
II miejsce  –  Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu
III miejsce – Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Świnoujściu
IV miejsce  –  Zespół Szkół Morskich im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu
V miejsce  –  Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu
VI miejsce  –  I Liceum Społeczne Fundacji LOGOS ul. Grunwaldzka 47 w Świnoujściu

Pierwszy zespół reprezentować będzie nasze miasto w Mistrzostwach Województwa. Na zakończenie turnieju każda drużyna otrzymała okolicznościowe puchary ufundowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”.

Foto: OSiR Wyspiarz 

Czytaj dalej

Lokalne

Świnoujscy uczniowie znają już zasady bezpieczeństwa w trakcie ferii zimowych

Opublikowano

w dniu

W okresie zimowym funkcjonariusze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu prowadzą działania na rzecz bezpieczeństwa w trakcie ferii zimowych na terenie powiatu Świnoujście.

W obiektach oświatowych prowadzone są prelekcje o charakterze informacyjno-edukacyjnym. Poruszane są tematy bezpieczeństwa jak i udzielania pierwszej pomocy.

Ponadto Koment Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz opiniuje obiekty, w których organizowany jest wypoczynek dzieci i młodzieży na terenie powiatu Świnoujście.

 

Zdjęcia: KM PSP w Świnoujściu

Czytaj dalej

Lokalne

Do końca sezonu grzewczego trwać będą kontrole dronem

Opublikowano

w dniu

Świnoujscy strażnicy miejscy wraz z policją do końca sezonu grzewczego kontynuować będą kontrole dronem wyposażonym w system obserwacji i analizy powietrza „SOWA”. W kilka sekund urządzenie może skontrolować skład chemiczny dymu unoszącego się z kominów. Tam, gdzie wykaże szkodliwe pyły, interwencja może skończyć się wystawieniem mandatu.

– W sezonie zimowym częściej docierają do nas skargi mieszkańców na jakość spalanego opału i związane z tym uciążliwości – mówi Rafał Marciszewski, komendant Straży Miejskiej w Świnoujściu. – Wydobywające się z kominów kłęby dymu mogą stanowić sygnał, że właściciel posesji zanieczyszcza środowisko. Dzięki dronowi, w krótkim czasie możemy sprawdzić skład dymu u źródła, tuż nad kominem. Urządzenie jest bardzo dokładne. – Wystarczy, że dron znajdzie się w pobliżu komina i już po kilku sekundach jesteśmy w stanie stwierdzić czy zawartość pyłów przekracza dopuszczalne normy. Interwencja odbywa się natychmiast. Za palenie w piecach niedozwolonymi materiałami grozi mandat do 500 złotych.

„SOWA” to mobilne laboratorium, które umożliwia wykonanie odczytów bezpośrednio przy źródle zanieczyszczenia. Stacja pomiarowa mierzy poziom stężenia w powietrzu szkodliwych substancji, m.in. pyłów PM1, PM10 i PM2,5 a także formaldehydu HCHO czy chlorowodoru. Stacja pobiera próbki za pomocą pomiarowych sond. Dron może również obszarowo monitorować jakość powietrza, co pozwala na wytypowanie rejonów szczególnie dotkniętych zanieczyszczeniami. Specjalistyczny dron obsługiwany jest przez przeszkolonych funkcjonariuszy policji, przy wsparciu Straży Miejskiej. Sprzęt użyczony został Komendzie Miejskiej Policji w Świnoujściu, więc badanie czystości powietrza nie jest jego jedynym zadaniem.

Czytaj dalej

Lokalne

Przekazanie obowiązków dowódcy 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Zobacz zdjęcia!

Opublikowano

w dniu

W czwartek, 9 lutego, w Porcie Wojennym w Świnoujściu miało miejsce uroczyste przekazanie obowiązków dowódcy 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Kontradmirał Włodzimierz Kułagin po blisko dwóch latach dowodzenia świnoujską flotyllą zdał obowiązki, a dowodzenie 8FOW objął komandor Piotr Sikora.

Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej kontradmirał Włodzimierz Kułagin został wyznaczony na stanowisko Szefa Zarządu Uzbrojenia Inspektoratu Marynarki Wojennej w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Nowym dowódcą 8 Flotylli Obrony Wybrzeża został komandor Piotr Sikora.

Uroczystość przekazania obowiązków rozpoczęła się od parady burtowej. Oficerowie zdający i obejmujący obowiązki, w towarzystwie zaproszonych gości, przyjęli z pokładu motorówki hydrograficznej MH-1 paradę burtową okrętów stacjonujących w Porcie Wojennym Świnoujście. Złożono również wiązankę kwiatów pod pomnikiem „Tym, którzy przywrócili Pomorze macierzy”. Na uroczystej zbiórce pododdziałów flotylli, meldunek o zdaniu i przyjęciu obowiązków przyjął Inspektor Marynarki Wojennej wiceadmirał Jarosław Ziemiański. 

„W trakcie mojej kadencji na stanowisku dowódcy 8FOW przyszło nam wspólnie realizować wiele poważnych zadań. Jednym z nich był wkład Flotylli w zapewnienie bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej w województwie Zachodniopomorskim. Mam tu przede wszystkim na myśli gazoport oraz rurociąg Baltic-Pipe, instalacje kluczowe dla bezpieczeństwa i funkcjonowania kraju. Cieszę się, że Flotylla ma siły i środki do realizacji tych zadań.” – wspomniał w swoim przemówieniu ustępujący ze stanowiska kontradmirał Włodzimierz Kułagin oraz podziękował wszystkim, z którymi przyszło mu służyć: „Panie i Panowie oficerowie, podoficerowie, marynarze i pracownicy 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, dziękuję za wspólną służbę. Życzę wszystkim satysfakcji z dalszej służby oraz wielu sukcesów. (…) Panie Komandorze Sikora życzę powodzenia na stanowisku dowódcy 8 Flotylli Obrony Wybrzeża i dowódczego szczęścia. Przekazuję Panu Flotyllę w gotowości do realizacji każdych zadań z profesjonalną i wyszkoloną załogą.”

„Jestem przekonany, że wspólnie będziemy dalej szli właściwym kursem. Czasem to morze będzie spokojne, a czasem wzburzone, ale przecież nic tak dobrze nie kształtuje charakterów i buduje profesjonalizmu jak te wzburzone wody.”  – powiedział w swoim przemówieniu dowódca 8FOW komandor Piotr Sikora zwracając się do nowych podwładnych.

Na zakończenie wyraził uznanie za czas dowodzenia flotyllą przez kontradmirała Kułgina: „Chciałbym podziękować mojemu poprzednikowi – Panu kontradmirałowi Włodzimierzowi Kułaginowi. To w duże mierze jego zasługa, że Flotylla jest dzisiaj w tak doskonałej formie i z takimi perspektywami. Panie Admirale, życzę powodzenia i satysfakcji na nowym stanowisku służbowym.”

***

Komandor Piotr Sikora 

urodził się w 1969 roku w Paczkowie, w województwie opolskim. Jest absolwentem Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, podyplomowych studiów w zakresie zarządzania i dowodzenia siłami morskimi w AMW oraz podyplomowych studiów polityki obronnej w amerykańskiej Naval War College w Newport. Ukończył także szereg kursów specjalistycznych w kraju i za granicą m.in. w belgijsko-holenderskiej Szkole Wojny Minowej w Ostendzie (Belgia) oraz łotewskiej Akademii Obrony Narodowej w Rydze (Łotwa).

Po ukończeniu Akademii Marynarki Wojennej w 1994 roku rozpoczął zawodową służbę wojskową w 13 Dywizjonie Trałowców, ówcześnie 9 Flotylli Obrony Wybrzeża w Helu. Od tego czasu przez kolejne lata jego kariera była ściśle związana z prowadzeniem działań z zakresu walki minowej, ze szczególnym uwzględnieniem działań przeciwminowych. W czasie służby w dywizjonie przeszedł wszystkie szczeble kariery okrętowej od stanowiska dowódcy działu okrętowego, po dowódcę grupy okrętów. Dowodził trałowcami ORP Śniardwy i ORP Mamry, a także niszczycielem min ORP Czajka. Pełnił także obowiązki dowódcy ORP Flaming w trakcie wydzielenia okrętu do udziału w zespole okrętów przeciwminowych NATO. Był również szefem sztabu – zastępcą dowódcy dywizjonu. Zwieńczeniem służby w 13 Dywizjonie Trałowców było objęcie dowodzenia jednostką w latach 2014 – 2018. 

Zajmował także szereg stanowisk w sztabach m.in. dywizjonu, Flotylli, Dowództwa Marynarki Wojennej, czy też Inspektoratu MW Dowództwa Generalnego RSZ. 

Komandor Piotr Sikora jako dowódca niszczycieli min dwukrotnie brał udział w Stałym Zespole Sił Obrony Przeciwminowej NATO Europy Północnej (MCMFORNORTH, obecnie SNMCMG1). W 2005 roku Piotr Sikora, wówczas komandor podporucznik, został skierowany do sztabu natowskiego zespołu, który pracował na estońskim okręcie dowodzenia ENS Admiral Pitka. Zdobyte w ten sposób doświadczenie wykorzystał w roku 2013, gdy przejął dowodzenie  i przez cały rok z pokładu okrętu ORP Kontradmirał X. Czernicki kierował działaniami Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1 (SNMCMG1). Był drugim w historii oficerem polskiej MW, któremu powierzono dowodzenie elitą sojuszniczych sił przeciwminowych. Za wyjątkowe zdolności dowódcze, został w 2015 r. wyróżniony „wojskowym Oskarem” – nagrodą „Buzdygana” przyznawaną przez miesięcznik „Polska Zbrojna”.

W latach 2013 – 2023 był mocno zaangażowany w program budowy nowoczesnych niszczycieli min dla Marynarki Wojennej RP. W budowie okrętów projektu 258 typu Kormoran II miał ogromy udział od etapu projektowania, aż po pomyślnie zakończony proces wdrożenia ich do służby.

Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej z dniem 1 lutego 2023 r. został wyznaczony na stanowisko Dowódcy 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.

 

Czytaj dalej

Lokalne

Nie parkuj na chodniku. Nie blokuj przejścia pieszym

Opublikowano

w dniu

Dostępność miejsc postojowych jest problemem ogólnopolskim. Samochodów wciąż przybywa, więc świnoujskim kierowcom ten problem nie jest obcy. Mimo ograniczonego ruchu turystycznego, funkcjonariusze straży miejskiej otrzymują zgłoszenia odnośnie nieprawidłowego parkowania pojazdów niemal każdego dnia.

– Straż Miejska istnieje po to, by współpracować ze społecznością lokalną – mówi Rafał Marciszewski, komendant Straży Miejskiej w Świnoujściu. – Rozumiemy problem z ograniczoną liczbą miejsc postojowych. Dlatego staramy się podchodzić do problemu zdroworozsądkowo i często pobłażamy kierowcom, którzy nieznacznie złamali przepisy. Jednak należy pamiętać, że pozostawienie pojazdu w sposób stwarzający zagrożenie dla pieszych, spotka się ze stanowczą reakcją funkcjonariuszy. 

Parkowanie w odległości mniejszej niż 10 m od przejścia dla pieszych, zwłaszcza w pobliżu szkól i przedszkoli, zastawianie chodnika w sposób uniemożliwiający przejście rodzicowi z małym dzieckiem czy osobie niepełnosprawnej zakończy się mandatem karnym. Należy pamiętać, iż chodnik jest częścią drogi przeznaczoną dla ruchu pieszych. Zatrzymanie i postój pojazdu na chodniku jest dopuszczony tylko przy spełnieniu warunków wynikających z art. 47 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.

Tekst: Straż Miejska / BIK UM Świnoujście

Czytaj dalej

SONDA

Na kogo oddasz głos w wyborach na Prezydenta Miasta Świnoujście?
Reklama „PLAZA"
Reklama „PORT"
Reklama „IMPREZY"

OGŁOSZENIA DROBNE

Reklama „sofa"
Reklama
Reklama

Najczęściej czytane

© Copyright 2023, Wszelkie prawa zastrzeżone | swinoujskie.info | Red Top Media | ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin | Napisz do nas: redakcja@swinoujskie.info lub zadzwoń 510 555 524