Połącz się z nami
„gaz

WIADOMOŚCI

Nowoczesna stacja uzdatniania wody dla Świnoujścia

Pixabay

Trwa przetarg na budowę stacji uzdatniania wody pitnej z ujęcia Mulnik. Będzie to – obok już istniejących stacji „Wydrzany” i „Granica” – trzecie źródło wody dla Świnoujścia. Stacja powstanie w ramach programu zaopatrzenia Świnoujścia w wodę, który prowadzi Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

W pierwszym – już trwającym – etapie, konsorcjum firm STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa oraz STRABAG AG z Austrii buduje nowe ujęcie wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Mulniku. Drugim etapem będzie budowa stacji uzdatniania wody z tego nowego ujęcia.

Zapewne pamiętają Państwo złe doświadczenia z odsalarni, jaką miasto wybudowało przed laty. Ówczesna technologia była bardzo kosztowna, przez co kwoty, które mieszkańcy miasta musieli wnosić za wodę, wrosły wielokrotnie. Od tego czasu wiele zmieniło się na lepsze. Nowoczesne technologie umożliwiają uzyskiwanie dobrej jakości wody w zdecydowanie niższych cenach, a przewidywany wzrost opłat po wybudowaniu stacji uzdatniania wody w Świnoujściu nie powinien być wyższy niż 20-25 procent. Stąd decyzja samorządu o optymalnym wyborze metody uzdatniania wody.

UM Świnoujście

Dlaczego inwestycja będzie akurat na Mulniku?

– Wobec braku dodatkowych zasobów wody podziemnej, w ilościach umożliwiających pokrycie zapotrzebowania na wodę pitną w lewobrzeżnej części Świnoujścia, analizowaliśmy możliwość pozyskania wody powierzchniowej z akwenów sąsiadujących z miastem – mówi Małgorzata Bogdał, dyrektor ZWiK. – W Świnoujściu jedynym źródłem wody powierzchniowej jest woda zasolona. Dlatego też, przed podjęciem decyzji o wyborze lokalizacji ujęcia wody powierzchniowej, w pierwszej kolejności wykonane zostały analizy w zakresie jakości i stabilności parametrów wody powierzchniowej oraz dostępności terenu pod lokalizację ujęcia wody. Następnie przeprowadzono analizę możliwych wariantów sposobu ujmowania wody, między innymi takich jak pobór wody powierzchniowej poprzez studnie infiltracyjne zlokalizowane nad brzegiem Zalewu Szczecińskiego i przy akwenie Mulnik, wybudowanie stawów infiltracyjnych w tych lokalizacjach, pobór wody powierzchniowej z wykorzystaniem drenów zapuszczonych pod starorzeczem Świny. Na tej podstawie wytypowano optymalną lokalizację i sposób pracy ujęcia wody. Ostatecznie podjęta została decyzja o budowie ujęcia wody powierzchniowej, słonawej, zlokalizowanego w starorzeczu rzeki Świny – Mulnik i budowie stacji uzdatniania wody słonawej.

Dziś zaopatrzenie Świnoujścia w wodę pitną oparte jest na wodzie podziemnej, ujmowanej ze studni głębinowych zlokalizowanych w lewobrzeżnej i prawobrzeżnej części miasta. W 2019 r. zaczęły obowiązywać stopniowe ograniczenia możliwości poboru wody podziemnej w lewobrzeżnej części miasta o ok. 1/3 od dotychczasowych dostępnych zasobów wody. Ograniczenia te są wynikiem pogarszania się jakości wód podziemnych, w szczególności wzrostu zawartości chlorków.

– By zminimalizować proces pogarszania jakości wód podziemnych, wprowadziliśmy program naprawczy – dodaje Małgorzata Bogdał. – W tym działania ograniczające wielkość poboru wody oraz pozyskanie alternatywnych źródeł wody pitnej dla Świnoujścia.

Odwrócona osmoza: na czym polega odsalanie wody

Proces odwróconej osmozy jest najczęściej wykorzystywanym procesem do uzdatniana wody słonawej, tak by nadawała się do picia. Taka metoda będzie również funkcjonować w Świnoujściu. Na czym polega? Na separowaniu z wody substancji w niej zawartych przy użyciu specjalnych membran. Trafiająca na membrany woda, zawierająca np. chlorki, sód, siarczany, magnez, wapń, jest ich pozbawiana. Po przejściu przez membrany otrzymuje się praktycznie czystą wodę. Ilość zatrzymanych chlorków na membranach osiąga 98 %. Mając na uwadze fakt, że w woda ujmowana z akwenu Mulnik (słonawa) może zawierać nawet 4.000 mg/l chlorków, to po filtracji na membranach ich zawartości spadnie do poziomu ok. 80,0 mg/l – przy normie dla wody pitnej wynoszącej 250,0 mg/l. Z wody słonej zostanie uzyskana woda słodka.

Układ technologiczny przewidywany na planowanej do budowy stacji uzdatniania wody słonawej w pierwszej kolejności będzie oczyszczał wodę ze związków żelaza, manganu, jonu amonowego, a także usuwał substancje organiczne. Wszystko po to, by na membrany do odwróconej osmozy trafiała woda jak najlepiej oczyszczona z tych substancji. Ponieważ proces odwróconej osmozy usuwa z wody także ważne dla zdrowia minerały, takie jak na przykład wapń i magnez, dlatego w projektowanej stacji uzdatniania wody przewiduje się jej wzbogacenie w wymienione pierwiastki. Zanim woda trafi do sieci miejskiej, zostanie zmieszana z wodą podziemną uzdatnianą obecnie na stacji uzdatniania wody Wydrzany. Woda będzie mieszana w odpowiedniej proporcji, zyskując wspomniane minerały.

Podstawowe zalety metody odwróconej osmozy to skuteczność w usuwaniu wszelkich zanieczyszczeń. Membrany pozwalają skutecznie usunąć chlorki, ale także stanowią dodatkową barierę dla bakterii i wirusów. Do wad metody zaliczyć należy spore straty wody – usuwane z wody sole są odprowadzane z procesu uzdatniania jako tzw. „solanka”. Stanowi ona blisko 30 % strumienia wody podawanej na membrany. W projektowanym układzie technologicznym solanka będzie odprowadzana z powrotem do środowiska wraz ze ściekami oczyszczonymi w oczyszczalni. Tym samym przed odprowadzeniem do środowiska będzie ona rozcieńczana uzyskując stężenie nie większe niż jest w akwenie, do którego będzie zrzucana. Drugą wadą membran odwróconej osmozy są koszty związane z przetłaczaniem wody przez membrany. By przepchnąć wodę przez układ membran konieczne jest wytworzenie dużego ciśnienia, które w zależności od temperatury wody jest wyższe (przy niskich temperaturach) lub niższe (latem). Na szczęście profil produkcyjny wody pitnej w Świnoujściu sprzyja optymalizacji tych kosztów – ponieważ szczególnie wysokie zapotrzebowanie na wodę występuje właśnie latem, czyli przy najniższym ciśnieniu potrzebnym do przetłoczenia wody przez membrany.

Na świecie jest sporo układów uzdatniających wodę na potrzeby mieszkańców metodą odwróconej osmozy (po sąsiedzku – ok 100 km od Świnoujścia – miejscowość Lussow), ale także liczne stacje w Hiszpanii (np. Barcelona), Szwecji czy Izraelu.

Ile to będzie kosztować?

Realizacja inwestycji budowy nowego źródła wody dla Świnoujścia została podzielona na dwa zadania tj.: budowa ujęcia wody powierzchniowej słonawej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, dla zaopatrzenia w wodę m. Świnoujście – realizacja zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj oraz budowa stacji uzdatniania wody powierzchniowej słonawej w Świnoujściu wraz z infrastrukturą. Zadanie pierwsze jest już w trakcie realizacji. a jego zakończenie planowane jest na ostatni kwartał 2023 r. Koszt realizacji inwestycji, zgodnie z zapisami umowy, wynosi 11 627 000 zł. netto. Inwestycja jest finansowana ze środków z pożyczki z NFOŚiGW uzyskanej w ramach programu priorytetowego „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska”. Regulamin programu przewiduje uzyskanie umorzenia do 30 % wysokości pożyczki. Na budowę stacji uzdatniania wody powierzchniowej słonawej Gmina Miasto Świnoujście uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w wysokości 35 000 000 zł. Zadanie będzie realizowane w trybie „ zaprojektuj i wybuduj”. Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą to maj 2023. Przewidywany czas realizacji inwestycji to 33 miesiące od podpisania umowy z wykonawcą.

– Wydatki na inwestycję spowodują tylko nieznaczny wzrost kosztów pozyskania wody dla mieszkańców miasta – mówi Małgorzata Bogdał. – Z naszych analiz wynika, że utrzymamy średnie ceny na tle kraju. To był główny powód, dla którego zdecydowaliśmy się na tę inwestycję.

Czytaj dalej
2 komentarze

2 Comments

  1. Miki Maus temu

    29 marca 2023 na 20:48

    Skończy się biesiadowanie i popijawy na Mulniku 🙂

  2. grzegorz gruzz temu

    29 marca 2023 na 20:22

    Woda w mulniku jest słonawa a przy cofce bardziej słona. Próbowano na zalewie- klapa, próbowano w Karsiborze- klapa,że słoną w parku-klapa. Znów miliony pójdą w błoto jakie znajduje się na dnie mulnika.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

WIADOMOŚCI

Najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w lasach

W woj. zachodniopomorskim odnotowano trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w lasach. Wilgotność ściółki jest a poziomie 10 proc. – przekazała Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie. Obecnie nie jest wydany zakaz wchodzenia do lasów.

„Od dłuższego czasu nie padało, co powoduje, że w lesie jest bardzo sucho. Wilgotność ściółki jest bardzo niska, wynosi około 10 proc. Jest ona sucha niczym kartka papieru” – przekazała Jolanta Sojka z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.

„Trzeba mieć świadomość, że w takich warunkach niewiele trzeba, aby wybuchł pożar, wystarcz iskra z niedopałka papierosa. Trzeba mieć świadomość, że każdy pożar to określone straty, zarówno te niepoliczalne w środowisku leśnym, aż po te wymierne finansowe” – dodała.

Od początku roku na terenie lasów w Polsce odnotowano ponad 600 pożarów. Z czego sto na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, średnia powierzchnia każdego z nich około 8 arów.

Na terenie RDLP w Szczecinie, każdego dnia, nad bezpieczeństwem lasów czuwa około 200 leśników, funkcjonuje też rozbudowany system ochrony przeciwpożarowej.

„To będzie trudny czas dla służb leśnych odpowiedzialnych za ochronę przeciwpożarową lasów. Prognozy, które na najbliższy czas mamy, są dla nas niekorzystne. Zapowiadane są wysokie temperatury, brak opadów lub też niewielka ich ilość. To wszystko sprawia, że to zagrożenie pożarowe nadal będzie bardzo wysokie” – przekazała Sojka.

RDLP w Szczecinie apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania w lesie. „Przypominam też, że na terenach śródleśnych, czy też bezpośrednio przylegających do lasu nie można rozpalać ognia, grilla, czy palić papierosów” – podkreśla Sojka.

Do dyspozycji RDLP w Szczecinie jest m.in. 60 punktów obserwacyjnych, których zadaniem jest wykrywanie dymów nad lasem, które zwiastują pożar; 35 samochodów patrolowo-gaśniczych i trzy leśne bazy lotnicze: w Goleniowie, Rzepinie i Lipach Wielkich. Dyżur pełni łącznie 5 samolotów gaśniczych i jeden patrolowy.(PAP)

misz/ mark/

Czytaj dalej

WIADOMOŚCI

Wiemy, kto wygrał w szkolnych igrzyskach. Sprawdź wyniki

Foto: OSiR Wyspiarz

Ośrodek Sportu i Rekreacji „ Wyspiarz” w dniu 07 czerwca 2023 r zorganizował na stadionie lekkoatletycznym przy ulicy Matejki 22  Festiwal Sztafet dziewcząt i chłopców:
W kategorii Igrzysk Dzieci sztafeta 4 x 100m i sztafeta szwedzka (100m, 200m, 300m, 400)
W kategorii Igrzysk Młodzieży Szkolnej sztafeta 4 x 100m i sztafeta olimpijska (100m, 200m, 400m, 800m)
W kategorii Licealiada sztafeta 4 x 100m i sztafeta 4 x 400m

Celem imprezy było wyłonienie najlepszych sztafet, które reprezentować będą nasz powiat w finałach wojewódzkich, a ten odbędzie się 13 czerwca na stadionie przy ul. Litewskiej w Szczecinie.
Pogoda jak zawsze dopisała a dodatkową temperaturę podnosiły  emocje towarzyszące zmaganiom młodych adeptów lekkiej atletyki i ich opiekunów.

W kategorii Igrzysk Dzieci – sztafeta  4 x 100m  dziewczęta
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 6 – 60.57
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4 – 67.47
W kategorii Igrzysk Dzieci – sztafeta 4 x 100m  chłopcy
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4 –  61.06
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 6 – 63.48

W kategorii Igrzysk Dzieci – dziewczęta, sztafeta szwedzka 100m, 200m, 300m, 400m
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 6 – 2.46.70
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4 –3.14.70
W kategorii Igrzysk Dzieci – chłopcy,  sztafeta szwedzka 100m, 200m, 300m, 400m
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4 –  2.33.34
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 6 – 2.36.62

W kategorii Igrzysk Młodzieży Szkolnej – dziewczęta: sztafeta 4 x 100m
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 6 – 66.52
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4 – 68.56
W kategorii Igrzysk Młodzieży Szkolnej – chłopcy: sztafeta 4 x 100m
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 6  – 55.39
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4 – 60.66

W kategorii Igrzysk Młodzieży Szkolnej – dziewczęta: sztafeta olimpijska 100m, 200m, 400m, 800m
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4 – 6.25.39
W kategorii Igrzysk Młodzieży Szkolnej – chłopcy: sztafeta olimpijska 100m, 200m, 400m, 800m
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 6  – 3.53.31
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4 – 4.25.50

W kategorii Szkół Średnich – Licealiada – dziewczęta  4 x 100m
I miejsce – Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszko I – 53.10
II miejsce – Zach. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 65.36
III miejsce – Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki – 66.98

W kategorii Szkół Średnich – Licealiada – chłopcy  4 x 100m
I miejsce – Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki – 51.43
II miejsce – Zach. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 52.37
III miejsce- Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego  – 56.77

W kategorii Szkół Średnich – Licealiada – dziewczęta  4 x 400m
I miejsce – Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszko I – 4.54.61
II miejsce – Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki – 5.32.43

W kategorii Szkół Średnich – Licealiada – chłopcy  4 x 400m
I miejsce – Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki – 4.15.34
II miejsce- Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego  – 4.19.23

Na zakończenie zawodów w  każdej sztafecie  za I – III miejsca zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale  ufundowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji „ Wyspiarz ”

OSiR „Wyspiarz”

Czytaj dalej

WIADOMOŚCI

Nowy administrator schroniska dla zwierząt. Zmieniono numer telefonu

Od czerwca schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Świnoujściu administruje Fundacja SpeakUp. Zmienił się także numer telefonu do placówki pomagającej zwierzakom na 792 333 540. 

Fundacja SpeakUp do tej pory była znana świnoujścianom m.in. z utworzenia jadłodzielni, pomocy charytatywnej, organizacji imprez dla dzieci. 

Jak czytamy na internetowej stronie fundacji, są grupą ludzi, którzy pasjonują się w dostrzeganiu możliwości drugiego człowieka. Ich misją jest motywowanie obywateli do aktywizacji, podejmowania inicjatywy i integracji. 

Nowy facebookowy profil schroniska: https://www.facebook.com/profile.php?id=100093059332535

Czytaj dalej

WIADOMOŚCI

Koleje Dolnośląskie ruszają do Świnoujścia. Wakacyjna oferta dla miłośników Bałtyku

Foto: Koleje Dolnośląskie

Koleje Dolnośląskie uruchamiają wakacyjne bezpośrednie połączenie do Świnoujścia. Pociąg zabierze pasażerów nad morze z dworca Wrocław Główny w sobotę rano, a wróci w niedzielę wieczorem. Połączenie zostanie uruchomione 24 czerwca, a sprzedaż biletów ruszy dwa tygodnie wcześniej.

Nad polskie morze będzie można dostać się pociągiem Kolei Dolnośląskich w czasie nieprzekraczającym sześciu godzin – to najszybsze rozkładowe połączenie na odcinku Wrocław – Świnoujście. Oferta będzie dostępna w weekendy oraz 15 sierpnia.

– Nowe wakacyjne połączenie Kolei Dolnośląskich to nie tylko świetna okazja dla Dolnoślązaków, aby udać się na weekend nad polskie morze. To także najszybsze kolejowe połączenie Świnoujście – Wrocław Główny, z którego będą mogli korzystać mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego. Trasę pokonamy bowiem planowo już w pięć i pół godziny – mówi Damian Stawikowski, prezes Kolei Dolnośląskich.

Cena biletu w relacji Wrocław Główny – Świnoujście oraz Świnoujście – Wrocław Główny wyniesie 79 zł, natomiast w relacji Legnica – Świnoujście oraz Świnoujście – Legnica – 69 zł. Bilety z rezerwacją miejsc będzie można kupić na 30 dni przed podróżą w aplikacji Koleo.

Pociąg z Wrocławia wyruszy nad morze w sobotę o godzinie 5:40 i planowo ma przyjechać do Świnoujścia o 11:10. Powrót będzie odbywał się w niedzielę o godzinie 16:40. Pełen rozkład jazdy jest dostępny poniżej:

Sobotnie godziny odjazdu na trasie Wrocław Główny ➤ Świnoujście
– Wrocław Główny  – 5.40
– Legnica – 6.25
– Lubin – 6.40
– Głogów – 7.09
– Zielona Góra Główna – 7.59
– Szczecin Dąbie – 10.04
– Międzyzdroje – 10.59
– Świnoujście – 11.10

Niedzielne godziny odjazdu na trasie Świnoujście ➤ Wrocław Główny
– Świnoujście – 16.40
– Międzyzdroje – 16.53
– Szczecin Dąbie – 17.47
– Zielona Góra Główna – 20.02
– Głogów – 20.40
– Lubin – 21.15
– Legnica – 21.30
– Wrocław Główny – 22.07

Czytaj dalej

WIADOMOŚCI

Warszów zatrzymał się na 1,5 godziny. Interweniowali policjanci

Nie ma tygodnia w którym mieszkańcy nie protestowaliby sprzeciwiając się zamknięciu ulicy prowadzącej do zabytków i plaży. Kolejny taki protest odbył się w środę. Policjanci musieli studzić emocje niektórych agresywnych kierowców.

Manifestanci zablokowali w środę ulicę Wolińską oraz Barlickiego. Przechodzili przez przejścia dla pieszych uniemożliwiając ruch samochodowy.

– Jesteśmy zdesperowani. Blokuje się nas od 60 dni i nikt z tym nic nie robi. Problem sam się nie rozwiąże. Wojewoda musi coś zrobić. Nie widzimy innego sposobu na zwrócenie uwagi na nasz problem. Będziemy wychodzić na ulicę do skutku. Tu żyjemy w naszym Świnoujściu i chcemy takich samych praw jak mieszkańcy każdego innego miasta w Polsce. Chcemy dostępu do tego do czego mieli dostęp nasi ojcowie i dziadkowie. Nie zgadzamy się na traktowanie nas przedmiotowo, jak śmieci – mówi jedna z protestujących.

Podczas środowej manifestacji doszło do trzech niebezpiecznych zdarzeń. W pierwszym kierowca busa na polkowickich rejestracjach na przejeździe rowerowym wjechał w rowerzystę, w kolejnym kierująca osobówką wjechała w manifestującego mężczyznę. Na szczęście w obu przypadkach nikomu nic się nie stało. W trzeciej sytuacji mężczyzna kierujący mercedesem na leszczyńskich rejestracjach nie zatrzymał się na pasach i doprowadził do awantury z protestującymi. We wszystkich sytuacjach interweniowali policjanci.

Protest trwał około 1,5 godziny. W tym czasie ulice dzielnicy Warszów były zablokowane.

Czytaj dalej

WIADOMOŚCI

Jak dotrzeć do latarni morskiej i Fortu Gerharda? Podpowiadamy

Przypomnijmy, na wniosek służb Wojewoda Zachodniopomorski zamkną drogę lądową do Latarni Morskiej w Świnoujściu i Fortu Gerharda. Do dwóch najważniejszych zabytków można dostać się wyłącznie statkiem. Na tę chwilę jedynym armatorem jest Adler Schiffe.

Statki wypływają codziennie z nabrzeża przy ulicy Wybrzeże Władysława IV o godzinie 10.00 oraz 12.45, następnym przystankiem jest nabrzeże na Warszowie (przy promie Bielik) – o godzinie 10.15 oraz 13.00 i kolejny przystanek to nabrzeże GPK, tuż przy Forcie Gerharda oraz latarni morskiej.

Oprócz poniedziałków i czwartków można płynąć również statkiem ADLER XI o godzinie 11.00 z ulicy Wybrzeże Władysława IV (ten statek nie zatrzymuje się na Warszowie).

Powroty z latarni morskiej i Fortu Gerharda są o godzinie 13.15 oraz 16.15. Dodatkowo można wrócić statkiem ADLER XI (bez poniedziałków i czwartków) o godzinie 13.45.

Ceny:

Za pakiet, który zawiera rejs w dwie strony, zwiedzanie Fortu Gerharda z przewodnikiem oraz zwiedzanie latarni morskiej jest to koszt 56 zł / osoba dorosła, taki sam pakiet dla dzieci 40 zł

Przypominamy, że bez ograniczeń są dostępne również inne atrakcje, czyli Fort Anioła i Fort Zachodni (na lewobrzeżu) oraz Podziemne Miasto na prawobrzeżu. Ten ostatni obiekt od czwartku do niedzieli ma wejścia o następujących godzinach: 10.30, 11.30, 12.30, 14.00, 15.00, 16.30

Czytaj dalej

OGŁOSZENIA DROBNE

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Najczęściej czytane

© Copyright 2023, Wszelkie prawa zastrzeżone | swinoujskie.info | Red Top Media | ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin | Napisz do nas: redakcja@swinoujskie.info lub zadzwoń 510 555 524