Strona główna / Pieniądze / Marszałek o nowej puli pieniędzy z UE

Marszałek o nowej puli pieniędzy z UE

Efekty Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz możliwości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 to główne wątki konferencji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kolejną, siódmą już jej edycję zaplanowano 7 i 8 grudnia 2015 roku w Świnoujściu. W pierwszym dniu seminarium uczestniczył  marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Cel konferencji to przede wszystkim podsumowanie dotychczasowych działań, ale także wymiana doświadczeń między instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie funduszy unijnych oraz ich beneficjentami. Spotkanie od początku adresowane było do osób zainteresowanych realizacją inwestycji z POiŚ 2007-2013 oraz pozyskiwaniem środków na inicjatywy w nowej pespektywie zarówno z POIŚ jak i RPO WZ.

Podczas poniedziałkowej inauguracji wydarzenia obecni byli przedstawiciele polskiego parlamentu, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Urzędu Pracy i zachodniopomorscy samorządowcy, w tym marszałek województwa, który przedstawił możliwości nowego RPO WZ w perspektywie 2014-2020.

Olgierd Geblewicz podkreślił m.in., że nowy Regionalny Program Operacyjny dla Pomorza Zachodniego, w którym do dyspozycji jest blisko 6,7 miliarda złotych, to nowe wyzwania skoncentrowane na działaniach wzmacniających rynek pracy i rozwijających przedsiębiorczość w regionie.

– Koncentracja na najsilniejszych gospodarczo cechach województwa oraz różnicowanie wsparcia w zależności od poziomu rozwoju poszczególnych obszarów Pomorza Zachodniego podlegać będą wielu obostrzeniom stworzonym na poziomie regulacji europejskich dla okresu 2014-2020. Paradoksalnie te uwarunkowania dobrze wykorzystamy. Strategia interwencji środków europejskich na Pomorzu Zachodnim oparta jest na trzech filarach: gospodarczym, infrastrukturalnym i społecznym. Bez równomiernego inwestowania w te dziedziny wzrost gospodarczy nie będzie możliwy – przekonywał marszałek województwa Olgierd Geblewicz. -Mam tu na myśli wsparcie konkurencyjnych i nowoczesnych przedsiębiorstw w regionie, rozwój technologiczny oraz innowacje, budowanie współpracy nauki z gospodarką, inwestycje w transport, wysoki poziom kształcenia, zwiększenie dostępności do usług publicznych, a także walka z wykluczeniem społecznym. Wśród tych działań znajdzie się miejsce dla przedsięwzięć na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej – dodał.

Marszałek województwa wspomniał, że w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na inicjatywy proekologiczne będzie można  pozyskać środki w ramach trzech osi. Podkreślił również znaczenie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i powołanych w tym celu dwóch najważniejszych ośrodków funkcjonalnych: Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego. Olgierd Geblewicz zwrócił uwagę na Kontrakty Samorządowe promujące współpracę pomiędzy samorządami. Zaznaczył, że ich mechanizm koncentruje się na realizacji powiązanych ze sobą progospodarczych działań, opartych na mocnych stronach lokalnych samorządów i pozwala na tworzenie i wzmocnienie partnerskich relacji pomiędzy samorządami gminnymi i powiatowymi oraz przedsiębiorcami. Na koniec marszałek województwa przypomniał, że w nowej unijnej perspektywie Pomorze Zachodnie skupia się na regionalnych specjalizacjach: biogospodarce, działalności morskiej i logistycznej, sektorze metalowym i maszynowym, oraz usługach opartych na wiedzy oraz turystyce, w tym turystyce zdrowotnej. To one – w jego opinii – stwarzają największe szanse na dalszy rozwój województwa  zachodniopomorskiego oraz stanowią kolejny krok do identyfikacji inteligentnych specjalizacji regionu.

Oprócz prezentacji Olgierda Genlewicza, w programie konferencji znalazły się także wystąpienia dotyczące m.in. podsumowania działań POiŚ na lata 2007-2013, możliwości wsparcia ze środków statutowych NFOŚiGW oraz WFOśiGW w roku 2016, wsparcia działań z zakresu kapitału społecznego, dofinansowania działań proekologicznych w perspektywie 2014-2020 oraz systemu doradztwa energetycznego w regionie.

Tegoroczna konferencja to już siódma edycja przedsięwzięcia. Stanowi ona od lat ciekawą formę komunikacji z beneficjentami, promocji zrealizowanych inicjatyw, a teraz dodatkowo zachęcania do sięgania po unijne fundusze w perspektywie 2014-2020, szczególnie w zakresie zabezpieczenia energetycznego, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadowej oraz działań związanych z ochroną przyrody.

Źródło: WZP

Zobacz również

Prezydent Świnoujścia podał nazwisko nowego sekretarza miasta

56-letni Krzysztof Bagiński będzie nowym Sekretarzem Miasta Świnoujścia. Z wykształcenia jest pedagogiem. Skończył także studia …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.