Strona główna / Lokalne / Uwaga ,zmiany w wysokości zasiłków rodzinnych

Uwaga ,zmiany w wysokości zasiłków rodzinnych

Od 01 listopada 2016r. zmianie ulega wysokość zasiłku rodzinnego. Podstawa – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. poz. 1238).

Zasiłki rodzinne wynoszą odpowiednio:

– 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,

– 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,

– 135,00 zł na dziecko powyżej 18 roku życia.

Dodatki do zasiłku rodzinnego wynoszą:

– z tytułu samotnego wychowywania dziecka 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci;

– z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 95 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;

– z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 90 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia, a 110 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia;

– z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 113 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości , w której znajduje się siedziba szkoły lub 69 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem do miejscowości , w której znajduje się siedziba szkoły.

Kwoty pozostałych świadczeń rodzinnych oraz zasiłku dla opiekuna pozostaną niezmienione.

Również kryterium dochodowe uprawniające do przyznania zasiłku rodzinnego nie ulega zmianie. Nadal wynosi 674 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 764 zł. Kryterium uprawniające do przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi 764 zł.

Wnioski o przyznanie świadczeń można pobrać i składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu przy ul. Dąbrowskiego 4 w dni powszednie od godz. 7:30 do 15:30:

– świadczenia rodzinne – pokój nr 216 II piętro (tel. 91 322 54 80),

– świadczenia z funduszu alimentacyjnego – pokój nr 218 II piętro (tel. 91 322 54 65),

– świadczenia wychowawcze („Program 500+”) – pokój nr 222B II piętro (tel. 91 322 54 89).

Zobacz również

Palił się jacht na Zatoce Pomorskiej. Na pokładzie były dwie osoby

Funkcjonariusze Pomorskiego Dywizjonu Straży Granicznej, pełniący służbę na jednostce pływającej SG-212, wypłynęli 19 sierpnia w …

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.