Strona główna / FUNDUSZE UNIJNE / Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje

Już od 1 grudnia 2016 r. przedsiębiorcy mogą składać wnioski na innowacyjne inwestycje wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji. Do 4 mln złotych może wynosić dofinansowanie. Pula środków na konkurs to 52,64 mln zł.

SONY DSC

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie innowacyjnych przedsięwzięć. Konkurs w ramach działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Dofinansowanie projektów innowacyjnych może wynieść  nawet do 4 mln złotych.

Co można sfinansować w ramach projektu?

Inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, a także wydatki na wprowadzanie nowych rozwiązań technologicznych prowadzące do:

 • wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu czy usługi
 • zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa
 • zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

2cellcoNa wsparcie mogą liczyć projekty, które przyczyniają się do zwiększenia zastosowania innowacji w sektorze MŚP i wzmacniają inteligentne specjalizacje Pomorza Zachodniego.

Inteligentne specjalizacje

To najsilniejsze obszary regionalnej gospodarki, które dodatkowo wyróżniają się dużym potencjałem badawczo-rozwojowym. Dają ponadto duże możliwości wykorzystania nowych rozwiązań w produkcji i usługach a także zdobywania nowych rynków.

Nabór dotyczy następujących inteligentnych specjalizacji:

 • wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe
 • zaawansowane wyroby metalowe
 • produkty drzewno-meblarskie
 • opakowania przyjazne środowisku
 • produkty inżynierii chemicznej i materiałowej
 • nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze
 • multimodalny transport i logistyka
 • produkty oparte na technologiach informacyjnych.

Działalność, której dotyczy projekt musi zawierać się w katalogu podklas PKD zamieszczonym w regulaminie konkursu lub być bezpośrednio z nimi powiązana w ramach globalnych łańcuchów wartości. Należy zwrócić również uwagę na wyłączenia z możliwości dofinansowania, w zależności od charakteru działalności, z którą związany jest projekt.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

O wsparcie mogą ubiegać się:

 • mikroprzedsiębiorstwa
 • małe przedsiębiorstwa
 • średnie przedsiębiorstwa,

które działają w branżach zawartych w Wykazie inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego lub bezpośrednio z nimi powiązanych w ramach globalnych łańcuchów wartości.

Poziom dofinansowania

W tym konkursie na dofinansowanie projektów przeznaczono 52,64 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi:

 • 55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro- i małych przedsiębiorstw
 • 45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 4 mln zł, a minimalną wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach jednego przedsięwzięcia wyznaczono na poziomie 400 tys. zł.

Terminy

Wnioski będzie można składać od 1 grudnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.

Kryteria wyboru

Warto zwrócić uwagę na kryteria oceny projektów (stanowią one załącznik do regulaminu konkursu). Niektóre z nich, np. konkurencyjność wnioskodawcy na poziomie ponadregionalnym, są wysoko punktowane. Szczegóły konkursu zawiera regulamin.

Dokąd po informacje:

 Główny Punkt Informacyjny

Ul. Kuśnierska 12 a; Szczecin

tel. 800 34 55 34, 91 43 29 432/433/435

e-mail: gpi@wzp.pl

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Zobacz również

Siła regionów

Polskie regiony już zabrały głos w sprawie przyszłości polityki spójności. W ten sposób stwarzamy sobie …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.