Strona główna / FUNDUSZE UNIJNE / FUNDUSZE na ochronę przyrody

FUNDUSZE na ochronę przyrody

Zapewnienie ciągłości istnienia roślin, zwierząt i grzybów chronionych wraz z ich siedliskami, ochrona gatunków w miejscu ich występowania oraz odtwarzanie siedlisk i gatunków zdegradowanych – to działania na które obecnie można otrzymać dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie Wsparcia nieinfrastrukturalnych form ochrony przyrody.

Jest to działanie nr 4.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wnioski w tym konkursie składać można od 30 listopada do 30 grudnia 2016 roku

Na co dofinansowanie

Wsparciem będą objęte działania o charakterze nieinfrastrukturalnym skoncentrowane na wzmocnieniu ochrony in situ (ochrona gatunku, siedliska w miejscu jego występowania) na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody oraz działania wynikające m.in. z Planów Ochrony i Planów Działań Ochronnych.

Typy projektów, które mogą być objęte wsparciem to:

  • zapewnienie ciągłości chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów wraz z ich siedliskami
  • ochrona gatunków in-situ – ochrona gatunku w ich naturalnym środowisku (parki krajobrazowe, rezerwaty)
  • odtwarzanie siedlisk i gatunków zdegradowanych – przywracanie właściwego stanu siedlisk i ostoi gatunku.

Działania te muszą być prowadzone w województwie zachodniopomorskim na terenie rezerwatu przyrody lub parku krajobrazowego.

Kto może ubiegać się o wsparcie

Projekty można realizować w partnerstwie. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego; parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody; szkoły wyższe; organizacje pozarządowe; PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne; Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oraz instytucje naukowe. Przewidywana alokacja na ochronę nieinfrastrukturalnych form przyrody to ponad 2,8 mln euro.

Kryteria oceniania

Warto zapoznać się z kryteriami wyboru projektów, bo od tego m.in. zależy przyznanie dofinansowania. Najwięcej punktów uzyskają projekty przyczyniające się do ochrony gatunków wymienionych w Dyrektywie Ptasiej lub Dyrektywie Siedliskowej, umieszczonych na regionalnej bądź krajowej Czerwonej Liście Gatunków Zagrożonych. Są to m.in.: ptaki migrujące (np. gęś białoczelna), zwierzęta (rysie, wilki, nietoperze), rośliny (ramienica, czy wspomniane już pełnik europejski, wawrzynek wilczełyko i podkolan biały).

Dodatkowa premia punktowa przewidziana jest dla projektów, których ponad połowa wydatków kwalifikowanych dotyczy działań ochronnych realizowanych w miejscu występowania chronionego gatunku lub siedliska. Celem interwencji ma być więc zachowanie siedlisk i gatunków oraz odtworzenie ich tam, gdzie zostały zdegradowane.

Zaplanowane w obecnym RPOWZ cele są kontynuacją działań podjętych w okresie 2007-2013, polegających na czynnej ochronie przyrody, promowaniu bioróżnorodności oraz kształtowaniu postaw ekologicznych.

Dokąd po informacje

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu można uzyskać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Jagiellońska 32 lok.U/5, 70-382 Szczecin – tel. 91 44 10 300, e-mail: rpo@wfos.szczecin.pl.

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Zobacz również

Siła regionów

Polskie regiony już zabrały głos w sprawie przyszłości polityki spójności. W ten sposób stwarzamy sobie …

Jeden komentarz

  1. 㞢 㐃 㐅 ㄠ ᘝ 〄

    Czy chodzi o ta samą przyrodę na którą przeznaczają środki, żeby ją zabijać i wycinać w pień, bo jakiś dupek z urzędu ma taki kaprys?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.