Strona główna / Lokalne / Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miasto Świnoujścia 2017-2027

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miasto Świnoujścia 2017-2027

Urząd Miasta informuje, że trwają przygotowania do stworzenia nowego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Świnoujście. Program ten pomoże w pozyskiwaniu unijnych funduszy na remonty zdegradowanych obiektów, przywrócenie dawnego blasku wybranym miejscom w Naszym mieście oraz na działania typowo prospołeczne. To najprostsze wyjaśnienie, w dużym skrócie. Z pomocą mieszkańców chcemy stworzyć taki Program, aby znalazły się w nim projekty i inwestycje, z których wszyscy będziemy dumni. Tak, jak to było w przypadku poprzedniego Lokalnego Programu Rewitalizacji, który współtworzony przez mieszkańców pozwolił m.in. na odnowienie ul. Hołdu Pruskiego, ul. Wyszyńskiego, ul. Monte Cassino, Parku Chopina, Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z wybudowaniem przy niej boiska i placu zabaw oraz umożliwił zrealizowanie pierwszego etapu modernizacji budynku przychodni zdrowia przy ul. Dąbrowskiego.

Ten skuteczny dotąd Lokalny Program powoli już się kończy. Niezbędne jest zatem stworzenie nowego, dzięki któremu będziemy nadal mogli starać się o unijne fundusze na różne zadania, a tym samym na rozwój Naszego miasta. Tym nowym programem będzie Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miasto Świnoujście na lata 2017 – 2027, czyli w skrócie GPR. Wszystkie prace będą prowadzone zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r., „Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” określonymi przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz „Zasadami realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020”. Projekt jest współfinansowany ze środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Jak będziemy wdrażać proces rewitalizacji?

Prace nad GPR będą podzielone na dwa główne etapy. W pierwszym zostanie wyznaczony teren (lub tereny), które zostaną poddane rewitalizacji. Natomiast w drugim etapie powstanie dokument, w którym szczegółowo zostaną opisane m.in. konkretne inwestycje, działania prospołeczne, czy przestrzenno-funkcjonalne, które będą na danym obszarze realizowane jako tzw. przedsięwzięcia rewitalizacyjne.

Aktualnie w ramach pierwszego etapu trwają prace eksperckie, związane z analizą wybranych danych statystycznych, pozwalających na wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Etap ten zakończy się podjęciem przez Radę Miasta uchwały wyznaczającej obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. Dodatkowo w ramach tego etapu zostanie powołany Komitet Rewitalizacji, który będzie organem doradczym Prezydenta Miasta w sprawach dotyczących rewitalizacji. Jak wspomniano, w drugim etapie powstanie dokument GPR, który również zostanie przyjęty uchwałą Rady Miasta. Będzie on swoistą „rewitalizacyjną Biblią”, w której w sposób uporządkowany i spójny zostaną opisane założenia, cele i działania rewitalizacyjne.

Udział mieszkańców

Zarówno w pierwszym, jak i w drugim etapie, liczymy na aktywny udział wszystkich zainteresowanych rewitalizacją, czyli mieszkańców, organizacji samorządowych i przedsiębiorców. Już teraz zapraszamy do zgłaszania propozycji projektów rewitalizacyjnych. Dzięki naszej aktywności wspólnie możemy tworzyć wizerunek Naszego miasta, a zarówno unijne, miejskie, jak i prywatne fundusze, zostaną dobrze wydane na efekty, z których będziemy mogli być dumni. W trakcie prac nad GPR dwukrotnie, przed zakończeniem każdego z etapów, odbędą się konsultacje społeczne. Pierwsze konsultacje dotyczyć będą projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz uchwały w sprawie zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Podczas drugich konsultacji spytamy Państwa o zdanie i poprosimy o uwagi do projektu GPR.

Dokładne terminy konsultacji zostaną podane w formie obwieszczenia m.in. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na oficjalnej stronie internetowej Miasta Świnoujście www.swinoujscie.pl w aktualnościach oraz w zakładce „Gminny Program Rewitalizacji Miasta Świnoujście 2017-2027”. Na tej samej stronie umieszczane będą wszystkie inne aktualne informacje i materiały na temat GPR.

Wszelkich informacji dotyczących GPR udzielają również pracownicy Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Świnoujście, ul. Wyspiańskiego 35 C, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30, tel. 91 327 86 44 oraz 91 327 86 06, email: wrg@um.swinoujscie.pl.

Zobacz również

W Świnoujściu świętowali dzień bohaterów

18-go maja 2022 roku na placu Komendy Miejskiej PSP w Świnoujściu przy ul. Barlickiego odbył …

Jeden komentarz

  1. 㞢 㐃 㐅 ㄠ ᘝ 〄

    Może i niech rewitalizują, ale pod warunkiem, że Janusz z Barbarabarą będą się od tego trzymali z daleka nie nie będą tak wciskać swoich łap.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.