Strona główna / Lokalne / Mniej biurokracji i łatwiejsza rejestracja jachtów

Mniej biurokracji i łatwiejsza rejestracja jachtów

Ministerstwo Gospodarki i Żeglugi Śródlądowej skierowało do konsultacji publicznych projekt ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

Projekt przewiduje znaczne uproszczenie i uporządkowanie przepisów w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, stworzenie jednego rejestru w miejsce obecnie istniejących 6-ciu oraz uproszczenie samego procesu rejestracji.

Obecnie rejestry prowadzone są przez 5 podmiotów: Polski Związek Żeglarski (PZŻ), Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego (PZMiNW), starostowie, izby morskie i urzędy morskie. Przepisy są skomplikowane i nieprzejrzyste. Szczegółowe regulacje dotyczące obowiązku rejestracji, procedur, wymaganych dokumentów i opłat są w każdym przypadku różne, choć nie ma to uzasadnienia merytorycznego. W efekcie powstaje chaos i niepewność adresatów normy prawnej. Projekt przewiduje znaczne uproszczenia przepisów, odbiurokratyzowanie procedur i zharmonizowanie wymogów dla jednostek morskich i śródlądowych.

Projekt zawiera wiele korzystnych dla armatorów rozwiązań:

Wniosek będzie można złożyć w formie elektronicznej.

Zarówno wniosek o rejestrację, jak informację w razie z potrzeby aktualizacji danych można będzie składać w formie elektronicznej, za pośrednictwem e-Puap.

Rejestracja odbywać się będzie w starostwach, aby zapewnić łatwy dostęp do punktów rejestracji.

Wniosek o rejestrację jednostki pływającej będzie można złożyć u dowolnie wybranego starosty.

Zlikwidowano obowiązek zatwierdzania nazwy jednostki.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, aby zarejestrować jacht morski należy wcześniej wystąpić z wnioskiem do Polskiego Związku Żeglarskiego i otrzymać decyzję o zatwierdzeniu nazwy.

Możliwe będzie samodzielne wykonanie pomiaru jachtów do 14 m, bez konieczności potwierdzania wymiarów przez podmiot upoważniony lub rzeczoznawcę.

(Nie będzie konieczności uzyskania Świadectwa Pomiarowego czy potwierdzania wymiarów przez upoważniony podmiot lub rzeczoznawcę, ani ponoszenia kosztów z tym związanych. W odniesieniu do wszystkich jednostek za potwierdzenie wymiarów uznawane również będzie okazanie wydawanej przez producenta Deklaracji Zgodności zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 2013/53/UE ws. rekreacyjnych jednostek pływających oraz skuterów wodnych (tzw. Dyrektywa RCD), co powinno być znacznym ułatwieniem dla armatorów większości nowych jednostek).

Dowód rejestracyjny będzie miał prostą i funkcjonalną formę plastikowej karty.

(Nowy dowód rejestracyjny będzie miał wygodną i funkcjonalną formę plastikowej karty i będzie zawierał najbardziej podstawowe dane dotyczące jednostki i właściciela oraz podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania jednostki: t.j. maksymalną liczbę osób, które mogą się znajdować na jednostce (ze względu na jej konstrukcję i uwarunkowania statecznościowe) oraz maksymalną siłę wiatru i wysokość fali, przy których można żeglować).

Dowód rejestracyjny będzie dowodem własności jachtu.

(Z danych zebranych przez MGMiŻŚ w grudniu 2016 r. i styczniu 2017 r. wynika, że najwięcej jednostek zarejestrowanych jest w starostwach (ponad 300 000 jednostek). Starostwa nie wydają dowodu rejestracyjnego, a jedynie zaświadczenie o rejestracji, które nie jest potwierdzeniem własności).

Umożliwiono eksploatację jachtów zarówno na wodach morskich, jak śródlądowych.

(Obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości zarejestrowania jednostki, która będzie miała dokumenty umożliwiające żeglowanie po wodach śródlądowych i morskich).

Stworzono mechanizmy dostępu do informacji służące zwiększeniu efektywności prowadzenia akcji ratowniczych oraz zapobieganiu kradzieżom i powtórnej legalizacji skradzionych jednostek i silników przyczepnych.

(Elektroniczna baza danych będzie stale dostępna dla służb ratowniczych (24/7) i będzie integrować informacje potrzebne tym służbom do efektywniejszego dziania, np. dotyczące będących na wyposażeniu jachtu środków łączności i wzywania pomocy. Można też będzie dobrowolnie rozszerzyć zakres tych informacji i np. podać numer kontaktowy do bliskiej osoby, która potwierdzi dane w razie odebrania przez Służbę SAR sygnału wezwania pomocy z radiopławy EPIRB. Właściciel będzie mógł podać nr silnika przyczepnego z tabliczki znamionowej, a w razie decyzji o zmianie napędu, za pośrednictwem ePuap przesłać informację i zaktualizować dane, co ułatwi pracę organom ścigania i utrudni powtórną legalizację sprzętu w razie kradzieży).

Rejestr elektroniczny będzie publicznie dostępny.

(Rejestr będzie jawny, a każda osoba posiadająca numer rejestracyjny lub numer INI będzie miała poprzez przeglądarkę internetową zweryfikować podstawowe informacje na temat jednostki zawarte w bazie danych).

Zobacz również

13-letniego Kuby poszukiwało 32 strażaków

W poniedziałek 23 maja 2022 r. strażacy wsparli swoimi siłami akcję poszukiwawczą 13-letniego chłopca ze …

2 komentarze

  1. gdzie w Świnoujściu można zarejestrować jacht bo na stronie urzędu brak jakichkolwiek informacji

  2. A coś na temat wymiarów bez potrzeby pozwoleń?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.