Strona główna / Lokalne / KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

Zarząd Spółki Akcyjnej
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z siedzibą w Szczecinie
przy ul. Bytomskiej 7,

w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu
26 czerwca 2014 r. uchwały w sprawie warunków umarzania akcji i zatwierdzenia Regulaminu umarzania akcji pracowników i byłych pracowników Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., informuje o uruchomieniu kolejnego etapu procesu wykupu akcji pracowniczych w celu ich umorzenia.

Zgodnie z podjętą decyzją akcje Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. wydane pracownikom i byłym pracownikom Spółki umarzane są w kolejnych latach, począwszy od roku 2014, według dat urodzenia akcjonariuszy/spadkobierców (PESEL).
Wartość jednej umarzanej akcji ustalono na kwotę 100,00 zł (słownie złotych: sto i 00/100).
Umarzanie akcji Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. jest dobrowolne i może nastąpić na wniosek akcjonariusza/spadkobiercy.
Na podstawie podpisanego przez Zarząd Spółki i Międzyzwiązkowy Zespół Negocjacyjny ds. Wykupu Akcji Pracowniczych powołany z przedstawicieli organizacji związkowych działających
w ZMPSiŚ S.A. oraz w spółkach powstałych w wyniku komercjalizacji i prywatyzacji PP ZPSŚ Regulaminu umarzania akcji pracowników Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. informujemy, że uruchamiany w 2017 roku czwarty etap wykupu akcji obejmie akcjonariuszy urodzonych w latach 1951-1959. Czwarty etap wykupu akcji rozpocznie się
w terminie od 01.09.2017 r.
Akcjonariusze/spadkobiercy urodzeni w ww. przedziale czasowym zostaną pisemnie powiadomieni o możliwości złożenia wniosku w przedmiocie zbycia akcji oraz o terminie
i miejscu podpisania umowy zbycia akcji. Informacja pisemna zostanie przesłana listem poleconym na adresy akcjonariuszy znajdujące się w księdze akcyjnej Spółki.
Wynagrodzenie przysługujące akcjonariuszom za zbyte akcje zostanie im wypłacone w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty podpisania umowy.

Zobacz również

Przegląd lodowych trendów na lato 2022

Rozpoczęło się kalendarzowe lato i wakacje. W ciągu tych 93 najbardziej słonecznych dni w roku, …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.