Połącz się z nami

Lokalne

Promenada wraca do morza

Opublikowano

w dniu

[dropcap]P[/dropcap]rzez ostatnie lata systematycznie wracał temat starej promenady. Wielu narzekało, że krzewy i drzewa, które samoistnie przez lata wyrosły pomiędzy wydmami a promenadą nie dodają uroku, a wręcz przeciwnie – stały się nieformalną publiczną toaletą. Krytykowano, że  wyrosłe przez te wszystkie lata samosiejki, odsunęły promenadę od plaży i morza, dodając, iż najlepszym rozwiązaniem jest powrót do poprzedniego stanu, a tym samym przywrócenie tej części dzielnicy nadmorskiej jej dawnego blasku. 

Jestem przekonany, że gdyby miasto nie podjęło się tych inwestycji, radni i prezydent byliby krytykowani, że mimo możliwości finansowych miasta, nic nie robią w sprawie starej promenady, że  pozwalają, aby była antyreklamą dzielnicy nadmorskiej, a jako przykład wskazywano by tzw. nową promenadę, której teren przed zagospodarowaniem był właśnie taką antyreklamą – mówi Robert Karelus, rzecznik prezydenta miasta. – Niektórzy bowiem krytykują wszystko w myśl zasady: robią – źle, nie robią – też źle.

Ochrona środowiska: usunięcie samosiejek nie zagraża wydmom

Do tej inwestycji miasto przygotowywało się od kilku lat. Zaczęto od koncepcji urbanistyczno – architektonicznej. Kolejnym krokiem było przygotowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla tego terenu. Już wtedy było wiadomym, że dla przywrócenia widoku morza i plaży  z promenady, wyrosłe przez lata samosiejki muszą być usunięte.

Z uwagi na ukształtowanie terenu próby pozostawienia niektórych drzew ,na przykład sosen, nie zapewniały powodzenia. W związku z koniecznością wyrównania terenu, trzeba byłoby zasypać te drzewa nad poziom ich systemu korzeniowego bądź też odwrotnie – systemy te odsłonić. Po takim działaniu, drzewo nie miałoby szans na przeżycie. Ostatecznie trzeba byłoby je i tak usunąć i nasadzić nowe, zgodnie z nowym poziomem terenu.

Zgodę na wycinkę drzew wydali Wojewódzki Konserwator Zabytków, Marszałek Województwa oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie. Ta ostatnia w swojej decyzji wskazała, że realizacja inwestycji, w tym wycinka drzew i krzewów, przyczyni się do zachowania unikatowego nadmorskiego krajobrazu, a usunięcie drzewostanu  nie zagraża wartościom chronionych wydm – białej i szarej. Wręcz przeciwnie – poprawi ich stan ochrony.

Szpaler z cisów, graby, platany, kaliny i jaśminowce

Usuniętą zieleń zastąpią oczywiście nowe nasadzenia. Zamiast wyciętych dziś niektórych cisów -wyłącznie tych, które kolidowały z inwestycją – powstanie cały szpaler zieleni z nowo nasadzonych cisów. Posadzone zostaną również oryginalne topiary, czyli tzw. żyjące rzeźby oraz wiele innych, cennych przyrodniczo i krajobrazowo gatunków drzew oraz krzewów, jak: graby, platany oraz sosny, brzozy, jarząby, kaliny, jaśminowce.  W sumie będzie to 300 drzew i aż 14 tysięcy krzewów.

Na tzw. starej promenadzie powstaną tężnie, estetyczne świetlne ringi, wiele miejsc do odpoczynku z małą architekturą, w tym także fontanną,  zacieniaczami oraz unikatowym zegarem słonecznym.

Termin zakończenie budowy Promenady Zdrowia planowany jest na koniec tego roku. Natomiast zakończenie przebudowy tzw. starej promenady w połowie przyszłego roku. Aktualnie trwają procedury mające wyłonić wykonawcę tych inwestycji. Jednocześnie trzeba było już przygotować teren pod inwestycje, m.in. właśnie poprzez wycinkę drzew, którą można wykonać tylko przed okresem lęgowym.

Relikt minionej epoki, czy nowoczesny, przyjazny kurort?

Miasto już dawno postawiło na rozwój. Od kilkunastu lat systematycznie, z roku na rok, zmienia się z wczasowiska z lat 70-90 ubiegłego wieku w nowoczesny kurort i dobre miejsce do życia. Doceniają to mieszkańcy i turyści, których coraz więcej do nas przyjeżdża, a którzy są przecież źródłem dochodu dla wielu świnoujścian.

Budowa tzw. nowej promenady, rewitalizacja Parku Zdrojowego i Parku Chopina, budowa nowoczesnych marin, placów zabaw, obiektów sportowych, przebudowy ulic i chodników, budowy ścieżek rowerowych, w tym unikatowej ścieżki transgraniczne łączącej Świnoujście z sąsiednimi niemieckimi kurortami oraz wiele jeszcze innych inwestycji, sprawiły, że Świnoujście nie jest dziś skansenem minionej epoki, a znanym i lubianym nowoczesnym kurortem, co roku wygrywającym rankingi na najlepsze turystyczne miejscowości.

Jednocześnie staramy się robić wszystko, aby w możliwie jak największym stopniu chronić istniejącą zieleń w naszym mieście, cenne okazy zabezpieczamy przed niszczeniem. Przykładem są chociażby buki wzdłuż ulicy Uzdrowiskowej, które zostały zabezpieczone przed niszczeniem przez bobry – mówi Robert Karelus. – Dokonywane wycinki dotyczą tych drzew, które kolidują z infrastrukturą publiczną, ale nawet wówczas staramy się chronić cenne okazy, nawet poprzez zmianę architektury obiektu ,np. omijając dane drzewo na przebiegu chodnika. Restrykcyjnie podchodzimy również do tzw. nasadzeń zastępczych, czyli drzew i krzewów sadzonych przez inwestorów w zamian za wcześniej usuniętą zieleń pod inwestycje.

Trzeba też pamiętać, że drzewa starzeją się i chorują, a będąc w złym stanie stwarzają zagrożenie. Z tego też powodu, czasami konieczna jest ich wycinka.

Wszyscy chwalili

Pierwsze kroki w celu zmiany wyglądu tej części miasta podjęto już w 1995 roku ogłaszając konkurs na koncepcje urbanistyczno – architektoniczną zagospodarowania dzielnicy nadmorskiej. Kolejne kilkanaście lat trwały prace nad Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego tej części miasta. Ostatecznie 7 maja 2010 roku plan ten został przyjęty uchwałą Rady Miasta Świnoujście

Za tym planem głosowało wówczas 17 radnych. Nikt nie był przeciwny.  Tylko jedna osoba( Stanisław Możejko) wstrzymała się od głosu, a w dyskusji przed głosowaniem radni nie poruszali tematu ewentualnej konieczności usunięcia drzew i krzewów, a nawet były sugestie, co do przedłużenia planowanych promenad. Budowa nowej i przebudowa starej promenady były również konsultowane z radnymi w kwietniu 2016 roku na etapie projektowania obu inwestycji. Radni pytali wówczas jedynie o szczegółowe rozwiązania techniczne inwestycji, a nie o wycinkę drzew; uznając z pewnością, że nowej infrastruktury nie da się zrealizować bez usunięcia kolidujących z nią drzew.

Zdajemy sobie sprawę, że obecny, związany z obiema inwestycjami, widok usuniętych starych krzewów i drzew, może wzbudzać kontrowersje. Warto jednak zadać sobie pytanie, czy gdyby nie nadchodzące wybory samorządowe, wycinka byłaby aż tak przez niektórych lokalnych polityków i media krytykowana? Czy raczej, jak to było wcześniej, uznana za konieczną dla rozwoju miasta –  mówi Robert Karelus.

Wielu mieszkańców i nie tylko z nostalgią wspomina czasy sprzed wojny i tuż po niej, kiedy nie było samosiejek, a z promenady był za to bezpośredni widok na morze oraz plażę. Na potwierdzenie tego publikowano w mediach, także społecznościowych, dawne zdjęcia przedstawiające dzielnicę nadmorską, promenadę przed i zaraz po wojnie. Fot. Internet/www.facebook.com/Dawne-Świnoujście.

11 mln złotych na dwie promenady

Budowa Promenady Zdrowia i przebudowa tzw. starej promenady, to kolejne inwestycje, na które miasto pozyskało środki zewnętrzne. Koszt obu szacowany jest na 24 mln złotych, z czego dofinansowanie wynosi niemal 11 mln złotych. Wycofanie się z tych inwestycji oznacza przepadek środków unijnych i – zamiast rozwoju – dalszą degradację tego rejonu dzielnicy nadmorskiej.

Inwestujemy w Świnoujście

Jeszcze w 2002 roku kwota wydatków na inwestycje wynosiła zaledwie 7 mln złotych. W 2013 roku około 30 mln złotych, a w 2018 roku na inwestycje z budżetu miasta przeznaczona jest rekordowa kwota 220 mln złotych, to więcej niż u naszych sąsiadów Koszalinie, Stargardzie ,Kołobrzegu.

Stara promenada po przebudowie

Wartość projektu  14 492 630,00 zł

Dofinansowanie  7 209 530,00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 4.9. Rozwój zasobów endogenicznych

Tak zwana stara promenada zostanie przebudowana na odcinku od ul. Małachowskiego do ul. Powstańców Śląskich (ok. 1 km długości). Projekt wpisuje się w obecny  układ, nie wprowadzając zasadniczych zmian, zarówno w podziale historycznego ciągu pieszego, jak również w połączeniach z miejskim układem komunikacyjnym. Zakres rzeczowy projektu obejmuje: przeprowadzenie robót budowlanych, posadowienie elementów zagospodarowania promenady w tym tężni, ringów świetlnych, zacieniaczy, ławek, fontanny–zegara wodnego, topiarów, tabliczek z nazwami ulic w posadzce, stojaków rowerowych, koszy na śmieci, lamp pojedynczych i podwójnych, widowni, nasadzenie zieleni, wykonanie oświetlenia. Termin realizacji – czerwiec 2019 roku

Nowa Promenada Zdrowia

Wartość projektu  9 596 050,00 zł

Dofinansowanie  3 499 999,99 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Oś priorytetowa 4 „Naturalne otoczenie człowieka”. Działanie 4.9 „Rozwój zasobów endogenicznych”

Nowo powstająca promenada (od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Małachowskiego) będzie zawierała m.in. ciąg spacerowy, ścieżkę rolkową oraz ścieżkę rowerową. Długość ciągu to ok. 950 m., szerokość 5 m dla ciągu pieszego, 3 m ścieżka rolkowa oraz 2,5 m ścieżka rowerowa, całość przeplatana pasami zieleni. Dodatkowo przebudowane zostaną wejścia na transgraniczną promenadę oraz 3 sięgacze. Promenada zdrowia wyposażona będzie w liczne atrakcje przeznaczone dla różnorodnych użytkowników. Wśród elementów wyposażenia pojawiają się m.in. te przeznaczone do aktywnego spędzania czasu, takie jak: niewielkie trampoliny ziemne, urządzenia rekreacyjne równoważnie i mini siłownie zewnętrzne, gra interaktywna, zamgławiacze. Projekt zakłada umiejscowienie także na ścieżce zdrowia elementów wyposażenia skierowanych do osób będących biernymi współuczestnikami aktywnego wypoczynku: tunele z wisterii, stoliki szachowe, fontanna, podest gastronomiczny.

Wzdłuż całego ciągu zaprojektowano stojaki rowerowe, źródełka wody pitnej, ławki i siedziska, pojawiające się w kilku miejscach zacieniacze oraz ringi świetlne.

Źródło: BIK, UM Świnoujście

Czytaj dalej
5 komentarzy

5 Comments

 1. Kuba temu

  22 marca 2018 na 17:23

  „Wielu mieszkańców wspomina z nostalgią czasy z przed wojny…” ten kto to napisał niech doprecyzuje jak wielu to jest ilu jest tych mieskzańców z przed wojny którzy to z taką nostalgią wspominają te czasy 😉

 2. Starkenhorst temu

  19 marca 2018 na 13:53

  Gdzie znajduje się wspomniana ul. Powstańców Wielkopolskich?

 3. 㞢 㐃 㐅 ㄠ ᘝ 〄 temu

  19 marca 2018 na 12:52

  Wole, żeby Promenada była oddzielona tymi zasranymi habziami, niż tymi betonowymi ścianami biedackich noclegowni.

 4. Kazek temu

  19 marca 2018 na 12:51

  Śmieszny to ty KIZIU biedak jesteś. Od koryta to się boi być oderwania Michalska i spółka, która nie przestrzega prawa a potem sama na brak nadzoru donosi na swoich ludzi. Gdyby nie Panią Agatowska i SLD to by już dawno miasto rozsprzedali pomiędzy różne dziwne układy. Hejterom takim jak ty co opluwaja radnych którzy bronią interesów mieszkańców mówimy zdecydowane sio. No chyba że bronisz urzędowej kliki bo masz jakieś korzyści?

 5. KIZIU temu

  19 marca 2018 na 10:24

  Śmieszna jest ta nagonka na wycinkę organizowaną przez ludzi pod przewodnictwem J.Agatowskiej, którzy przez tyle lat byli przy korycie władzy i jedyne na czym im zależy to żeby nadal przy nim być. Smutnym jest ,że wchodzą nie powiem gdzie , jednemu z miejskich portali, który ich przez wiele lat opluwał i miał radochę ,jak ich hejtowano.
  No ale 3 tysiące diety piechotą nie chodzi.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Lokalne

Noc Sów 2023 w Wolińskim Parku Narodowym

Opublikowano

w dniu

Noc Sów pachnie już wiosną i budzącym się życiem, a wieczorny spacer skrajem lasu może okazać się bardziej pasjonujący niż myślimy.

To bardzo aktywny czas dla większości naszych sów. Są w trakcie okresu godowego – i pohukują tak że włos jeży się na głowie – albo pióra oczywiście. Sowom z podniecenia – innym mieszkańcom lasów z przerażenia…

Woliński Park Narodowy wspólnie z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej – Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie, zapraszają wszystkich sympatyków ornitologii do wzięcia udziału w Nocy Sów 2023.

 

Koordynatorem Ogólnopolskim Akcji jest Stowarzyszenie Ptaki Polskie. Wydarzenie odbędzie się w dniach 24 i 25 lutego 2023 r. wg harmonogramu przedstawionego na plakacie. W programie m. in. prelekcja o biologii i zwyczajach sów, wystawy, quizy przyrodnicze o sowach, nasłuchiwania sów w terenie – w wybranych punktach terenowych parku.

Wszystkich uczestników zapraszamy do udziału w Akcji, włączenia się w aktywne rozpoznawanie głosów sów i wymianę doświadczeń przy grillu. Na wydarzenie obowiązują zapisy.

Czytaj dalej

Lokalne

Piłka koszykowa chłopców w ramach liceliady 2022/2023

Opublikowano

w dniu

W środę 8 lutego w hali sportowej Uznam Arena przy  ulicy Grodzkiej 5 odbyły się  Mistrzostwa Miasta Świnoujście w Piłce Koszykowej  Chłopców  w ramach Licealiady.

Organizatorem turnieju był  Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu. Do rozgrywek przystąpiło sześć zespołów ze świnoujskich szkół średnich:   LO MIESZKO, CEZiT, ZSM, CKZiU, LOGOS, WZDZ. Turniej rozegrano systemem „ pucharowym”, z podziałem na dwie grupy. Zwycięzcy grup rozegrali mecz o miejsce pierwsze w turnieju, a zespoły z miejsca drugiego, mecz o miejsce trzecie. Spotkania dostarczały wielu ciekawych akcji, można było podziwiać umiejętności koszykarskie, duże  zaangażowanie i grę do ostatniej minuty.

Po bardzo wyrównanej rywalizacji:

I  miejsce  –  Centrum Edukacji Zawodowej i Turystki w Świnoujściu
II miejsce  –  Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu
III miejsce – Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Świnoujściu
IV miejsce  –  Zespół Szkół Morskich im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu
V miejsce  –  Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu
VI miejsce  –  I Liceum Społeczne Fundacji LOGOS ul. Grunwaldzka 47 w Świnoujściu

Pierwszy zespół reprezentować będzie nasze miasto w Mistrzostwach Województwa. Na zakończenie turnieju każda drużyna otrzymała okolicznościowe puchary ufundowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”.

Foto: OSiR Wyspiarz 

Czytaj dalej

Lokalne

Świnoujscy uczniowie znają już zasady bezpieczeństwa w trakcie ferii zimowych

Opublikowano

w dniu

W okresie zimowym funkcjonariusze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu prowadzą działania na rzecz bezpieczeństwa w trakcie ferii zimowych na terenie powiatu Świnoujście.

W obiektach oświatowych prowadzone są prelekcje o charakterze informacyjno-edukacyjnym. Poruszane są tematy bezpieczeństwa jak i udzielania pierwszej pomocy.

Ponadto Koment Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz opiniuje obiekty, w których organizowany jest wypoczynek dzieci i młodzieży na terenie powiatu Świnoujście.

 

Zdjęcia: KM PSP w Świnoujściu

Czytaj dalej

Lokalne

Do końca sezonu grzewczego trwać będą kontrole dronem

Opublikowano

w dniu

Świnoujscy strażnicy miejscy wraz z policją do końca sezonu grzewczego kontynuować będą kontrole dronem wyposażonym w system obserwacji i analizy powietrza „SOWA”. W kilka sekund urządzenie może skontrolować skład chemiczny dymu unoszącego się z kominów. Tam, gdzie wykaże szkodliwe pyły, interwencja może skończyć się wystawieniem mandatu.

– W sezonie zimowym częściej docierają do nas skargi mieszkańców na jakość spalanego opału i związane z tym uciążliwości – mówi Rafał Marciszewski, komendant Straży Miejskiej w Świnoujściu. – Wydobywające się z kominów kłęby dymu mogą stanowić sygnał, że właściciel posesji zanieczyszcza środowisko. Dzięki dronowi, w krótkim czasie możemy sprawdzić skład dymu u źródła, tuż nad kominem. Urządzenie jest bardzo dokładne. – Wystarczy, że dron znajdzie się w pobliżu komina i już po kilku sekundach jesteśmy w stanie stwierdzić czy zawartość pyłów przekracza dopuszczalne normy. Interwencja odbywa się natychmiast. Za palenie w piecach niedozwolonymi materiałami grozi mandat do 500 złotych.

„SOWA” to mobilne laboratorium, które umożliwia wykonanie odczytów bezpośrednio przy źródle zanieczyszczenia. Stacja pomiarowa mierzy poziom stężenia w powietrzu szkodliwych substancji, m.in. pyłów PM1, PM10 i PM2,5 a także formaldehydu HCHO czy chlorowodoru. Stacja pobiera próbki za pomocą pomiarowych sond. Dron może również obszarowo monitorować jakość powietrza, co pozwala na wytypowanie rejonów szczególnie dotkniętych zanieczyszczeniami. Specjalistyczny dron obsługiwany jest przez przeszkolonych funkcjonariuszy policji, przy wsparciu Straży Miejskiej. Sprzęt użyczony został Komendzie Miejskiej Policji w Świnoujściu, więc badanie czystości powietrza nie jest jego jedynym zadaniem.

Czytaj dalej

Lokalne

Przekazanie obowiązków dowódcy 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Zobacz zdjęcia!

Opublikowano

w dniu

W czwartek, 9 lutego, w Porcie Wojennym w Świnoujściu miało miejsce uroczyste przekazanie obowiązków dowódcy 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Kontradmirał Włodzimierz Kułagin po blisko dwóch latach dowodzenia świnoujską flotyllą zdał obowiązki, a dowodzenie 8FOW objął komandor Piotr Sikora.

Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej kontradmirał Włodzimierz Kułagin został wyznaczony na stanowisko Szefa Zarządu Uzbrojenia Inspektoratu Marynarki Wojennej w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Nowym dowódcą 8 Flotylli Obrony Wybrzeża został komandor Piotr Sikora.

Uroczystość przekazania obowiązków rozpoczęła się od parady burtowej. Oficerowie zdający i obejmujący obowiązki, w towarzystwie zaproszonych gości, przyjęli z pokładu motorówki hydrograficznej MH-1 paradę burtową okrętów stacjonujących w Porcie Wojennym Świnoujście. Złożono również wiązankę kwiatów pod pomnikiem „Tym, którzy przywrócili Pomorze macierzy”. Na uroczystej zbiórce pododdziałów flotylli, meldunek o zdaniu i przyjęciu obowiązków przyjął Inspektor Marynarki Wojennej wiceadmirał Jarosław Ziemiański. 

„W trakcie mojej kadencji na stanowisku dowódcy 8FOW przyszło nam wspólnie realizować wiele poważnych zadań. Jednym z nich był wkład Flotylli w zapewnienie bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej w województwie Zachodniopomorskim. Mam tu przede wszystkim na myśli gazoport oraz rurociąg Baltic-Pipe, instalacje kluczowe dla bezpieczeństwa i funkcjonowania kraju. Cieszę się, że Flotylla ma siły i środki do realizacji tych zadań.” – wspomniał w swoim przemówieniu ustępujący ze stanowiska kontradmirał Włodzimierz Kułagin oraz podziękował wszystkim, z którymi przyszło mu służyć: „Panie i Panowie oficerowie, podoficerowie, marynarze i pracownicy 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, dziękuję za wspólną służbę. Życzę wszystkim satysfakcji z dalszej służby oraz wielu sukcesów. (…) Panie Komandorze Sikora życzę powodzenia na stanowisku dowódcy 8 Flotylli Obrony Wybrzeża i dowódczego szczęścia. Przekazuję Panu Flotyllę w gotowości do realizacji każdych zadań z profesjonalną i wyszkoloną załogą.”

„Jestem przekonany, że wspólnie będziemy dalej szli właściwym kursem. Czasem to morze będzie spokojne, a czasem wzburzone, ale przecież nic tak dobrze nie kształtuje charakterów i buduje profesjonalizmu jak te wzburzone wody.”  – powiedział w swoim przemówieniu dowódca 8FOW komandor Piotr Sikora zwracając się do nowych podwładnych.

Na zakończenie wyraził uznanie za czas dowodzenia flotyllą przez kontradmirała Kułgina: „Chciałbym podziękować mojemu poprzednikowi – Panu kontradmirałowi Włodzimierzowi Kułaginowi. To w duże mierze jego zasługa, że Flotylla jest dzisiaj w tak doskonałej formie i z takimi perspektywami. Panie Admirale, życzę powodzenia i satysfakcji na nowym stanowisku służbowym.”

***

Komandor Piotr Sikora 

urodził się w 1969 roku w Paczkowie, w województwie opolskim. Jest absolwentem Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, podyplomowych studiów w zakresie zarządzania i dowodzenia siłami morskimi w AMW oraz podyplomowych studiów polityki obronnej w amerykańskiej Naval War College w Newport. Ukończył także szereg kursów specjalistycznych w kraju i za granicą m.in. w belgijsko-holenderskiej Szkole Wojny Minowej w Ostendzie (Belgia) oraz łotewskiej Akademii Obrony Narodowej w Rydze (Łotwa).

Po ukończeniu Akademii Marynarki Wojennej w 1994 roku rozpoczął zawodową służbę wojskową w 13 Dywizjonie Trałowców, ówcześnie 9 Flotylli Obrony Wybrzeża w Helu. Od tego czasu przez kolejne lata jego kariera była ściśle związana z prowadzeniem działań z zakresu walki minowej, ze szczególnym uwzględnieniem działań przeciwminowych. W czasie służby w dywizjonie przeszedł wszystkie szczeble kariery okrętowej od stanowiska dowódcy działu okrętowego, po dowódcę grupy okrętów. Dowodził trałowcami ORP Śniardwy i ORP Mamry, a także niszczycielem min ORP Czajka. Pełnił także obowiązki dowódcy ORP Flaming w trakcie wydzielenia okrętu do udziału w zespole okrętów przeciwminowych NATO. Był również szefem sztabu – zastępcą dowódcy dywizjonu. Zwieńczeniem służby w 13 Dywizjonie Trałowców było objęcie dowodzenia jednostką w latach 2014 – 2018. 

Zajmował także szereg stanowisk w sztabach m.in. dywizjonu, Flotylli, Dowództwa Marynarki Wojennej, czy też Inspektoratu MW Dowództwa Generalnego RSZ. 

Komandor Piotr Sikora jako dowódca niszczycieli min dwukrotnie brał udział w Stałym Zespole Sił Obrony Przeciwminowej NATO Europy Północnej (MCMFORNORTH, obecnie SNMCMG1). W 2005 roku Piotr Sikora, wówczas komandor podporucznik, został skierowany do sztabu natowskiego zespołu, który pracował na estońskim okręcie dowodzenia ENS Admiral Pitka. Zdobyte w ten sposób doświadczenie wykorzystał w roku 2013, gdy przejął dowodzenie  i przez cały rok z pokładu okrętu ORP Kontradmirał X. Czernicki kierował działaniami Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1 (SNMCMG1). Był drugim w historii oficerem polskiej MW, któremu powierzono dowodzenie elitą sojuszniczych sił przeciwminowych. Za wyjątkowe zdolności dowódcze, został w 2015 r. wyróżniony „wojskowym Oskarem” – nagrodą „Buzdygana” przyznawaną przez miesięcznik „Polska Zbrojna”.

W latach 2013 – 2023 był mocno zaangażowany w program budowy nowoczesnych niszczycieli min dla Marynarki Wojennej RP. W budowie okrętów projektu 258 typu Kormoran II miał ogromy udział od etapu projektowania, aż po pomyślnie zakończony proces wdrożenia ich do służby.

Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej z dniem 1 lutego 2023 r. został wyznaczony na stanowisko Dowódcy 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.

 

Czytaj dalej

Lokalne

Nie parkuj na chodniku. Nie blokuj przejścia pieszym

Opublikowano

w dniu

Dostępność miejsc postojowych jest problemem ogólnopolskim. Samochodów wciąż przybywa, więc świnoujskim kierowcom ten problem nie jest obcy. Mimo ograniczonego ruchu turystycznego, funkcjonariusze straży miejskiej otrzymują zgłoszenia odnośnie nieprawidłowego parkowania pojazdów niemal każdego dnia.

– Straż Miejska istnieje po to, by współpracować ze społecznością lokalną – mówi Rafał Marciszewski, komendant Straży Miejskiej w Świnoujściu. – Rozumiemy problem z ograniczoną liczbą miejsc postojowych. Dlatego staramy się podchodzić do problemu zdroworozsądkowo i często pobłażamy kierowcom, którzy nieznacznie złamali przepisy. Jednak należy pamiętać, że pozostawienie pojazdu w sposób stwarzający zagrożenie dla pieszych, spotka się ze stanowczą reakcją funkcjonariuszy. 

Parkowanie w odległości mniejszej niż 10 m od przejścia dla pieszych, zwłaszcza w pobliżu szkól i przedszkoli, zastawianie chodnika w sposób uniemożliwiający przejście rodzicowi z małym dzieckiem czy osobie niepełnosprawnej zakończy się mandatem karnym. Należy pamiętać, iż chodnik jest częścią drogi przeznaczoną dla ruchu pieszych. Zatrzymanie i postój pojazdu na chodniku jest dopuszczony tylko przy spełnieniu warunków wynikających z art. 47 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.

Tekst: Straż Miejska / BIK UM Świnoujście

Czytaj dalej

OGŁOSZENIA DROBNE

Reklama „sofa"
Reklama
Reklama
Reklama treetops

Najczęściej czytane

© Copyright 2023, Wszelkie prawa zastrzeżone | swinoujskie.info | Red Top Media | ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin | Napisz do nas: redakcja@swinoujskie.info lub zadzwoń 510 555 524