Strona główna / Lokalne / W Komendzie Portu Wojennego Świnoujście zakończono szkolenie żołnierzy rezerwy

W Komendzie Portu Wojennego Świnoujście zakończono szkolenie żołnierzy rezerwy

W pierwszym dniu szkolenia, tj. 11 marca, żołnierze zostali umundurowani i wyposażeni w osobisty sprzęt i uzbrojenie. Żołnierzy powitał na uroczystej zbiórce Zastępca Komendanta – Szef Sztabu KPW Świnoujście – kmdr por. Albin Sołtykiewicz.

Podczas kolejnych dni ćwiczeń największy nacisk położono na szkolenie praktyczne w zakresie musztry wojskowej oraz szkolenia strzeleckie – strzelania bojowe z broni etatowej.

14 marca, zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym, przysięgę wojskową złożyli żołnierze, zobligowani do tego Ustawą z dnia 3 października  1992 roku o przysiędze wojskowej.

W czasie wolnym od zajęć służbowych chętni żołnierze szkolącego się pododdziału mogli korzystać z oferty Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu, zwiedzali okręt 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo-Minowych oraz zapoznali się z historią i tradycjami macierzystej jednostki podczas pogadanki w Sali Tradycji Komendy Portu Wojennego Świnoujście.

Szkolenie rezerwy zakończyło się 15 marca. Za szczególne zaangażowanie w wykonywanie zadań służbowych podczas ćwiczeń, Komendant KPW Świnoujście kmdr Marek Bartkowski wyróżnił 6-ciu żołnierzy rezerwy listami gratulacyjnymi.

Na zakończenie zbiórki, Komendant osobiście pożegnał każdego żołnierza rezerwy i podziękował za zdyscyplinowaną postawę podczas minionego tygodnia ćwiczeń.

kmdr ppor. Paweł Rozenfeld

Zobacz również

Harmonogram oddawania do użytku Promenady Historycznej

Ustalony został harmonogram oddawanie do użytku przebudowanej promenady historycznej pierwsza część ma być gotowa na …

Jeden komentarz

  1. Ciągają dziadków po strzelnicach i placach apelowych, młodych trzeba przeszkolić a nie stare wojsko.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.