Strona główna / Lokalne / W czwartek kolejna sesja rady. Zobacz projekt porządku obrad

W czwartek kolejna sesja rady. Zobacz projekt porządku obrad

Na 23 stycznia 2020 roku (czwartek) Przewodnicząca Rady Miasta Świnoujście Elżbieta Jabłońska zwołuje XXV sesję Rady Miasta Świnoujście VIII kadencji. Obrady rozpoczną się o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej nr 1 Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego 1/5. Poniżej projekt porządku obrad oraz terminy posiedzeń komisji rady.

 

Projekt

PORZĄDEK OBRAD XXV SESJI

VIII KADENCJI RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE, 

która ma się odbyć w dniu 23 stycznia 2020 roku (czwartek) o godz. 9.00

 

1. Sprawy regulaminowe.

2. Ślubowanie radnej Agnieszki Rachtan (Postanowienie Nr 491/2019 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego).

3. Informacja Przewodniczącej Rady o ważnych sprawach, dotyczących rady i radnych

w okresie międzysesyjnym.

4. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.

5. Składanie interpelacji i zapytań radnych zgodnie z ustawą.

6. Podjęcie uchwały o  zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2020.

7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2020 – 2033.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie zadania                             pn. „Renowacja klatki schodowej w budynku przy ul. Hołdu Pruskiego 6”.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Izolacja posadzek oraz renowacja stropu w piwnicy budynku przy ul. Hołdu Pruskiego 8”.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Świnoujście.

14. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Świnoujście, w roku szkolnym 2019/2020.

16. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym szkołom i niepublicznym przedszkolom, innych formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny   placówkom prowadzonym na terenie Gminy Miasto Świnoujście, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.

17. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świnoujście dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania członków stałych Komisji Rady Miasta Świnoujście i wyboru Przewodniczących tych Komisji.

19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Świnoujście i wyboru Przewodniczącego tej Komisji.

20. Informacja o sprawozdaniach z działalności Komisji Rady Miasta za okres od dnia 30.11.2018 r. do dnia 31.12.2019 r. oraz planach pracy komisji na 2020 rok.

21. Wolne wnioski w sprawach związanych z wykonywaniem funkcji radnego.

22. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Miasta

Elżbieta Jabłońska

Zobacz również

Spada liczba zakażonych koronawirusem. Także w Świnoujściu

W Polsce zdiagnozowano ostatniej doby 12 013 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 61 osób – …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.