Strona główna / Lokalne / Rodziny zastępcze poszukiwane w Świnoujściu

Rodziny zastępcze poszukiwane w Świnoujściu

1 marca 2021r. rozpoczęła funkcjonowanie nowa zawodowa rodzina zastępcza. Jest to kolejna rodzina wzbogacająca system pieczy zastępczej w Świnoujściu. Dołącza do już istniejących form pieczy: rodzinnego domu dziecka, rodziny zastępczej specjalistycznej oraz pogotowia rodzinnego.

Nie jest łatwo pozyskać kandydatów na rodziny zastępcze. Jednakże dzięki systematycznej pracy, motywacji kadry MOPR, w tym Działu Pieczy Zastępczej i Poradnictwa Specjalistycznego udało się sfinalizować działania i doprowadzić do podpisania umowy z kandydatami na zawodową rodzinę zastępczą. Musieli oni spełnić wymagania ustawowe: ukończyć szkolenie dla kandydatów na sprawujących rodzinną zawodową pieczę zastępczą, uzyskać świadectwo wydane przez podmiot szkolący – Ośrodek Adopcyjny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej w Szczecinie oraz otrzymać zaświadczenie kwalifikacyjne do pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej. Ponadto kandydaci muszą: dawać rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej, nie być pozbawionym władzy rodzicielskiej oraz nie mieć władzy rodzicielskiej ograniczonej lub zawieszonej, wypełniać obowiązek alimentacyjny (w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego), nie być ograniczonym w zdolności do czynności prawnych, być zdolnym do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem i uzyskać na to potwierdzenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz psychologa (opinia o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka), przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zapewnić dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Pozyskując kolejną zawodową rodzinę zastępczą pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu wpisali się w zadania wspomagające działalność Miasta. Dzięki tym działaniom zabezpieczono kolejne miejsca w pieczy zastępczej dla dzieci, którym biologiczni rodzice nie zabezpieczają właściwej opieki, poczucia bezpieczeństwa i miłości. Co warte podkreślenia, ostatnie działania MOPR skierowane na poszerzanie bazy rodzinnej pieczy zastępczej były i są podejmowane i skutecznie realizowane w trakcie trwającego zagrożenia epidemicznego.

Nieustannie jest prowadzona akcja informacyjna skierowana do potencjalnych kandydatów, między innymi poprzez zamieszczanie informacji w mediach (np. strona MOPR, Urzędu Miasta, fanpage na Facebooku), poszukiwanie kandydatów do pracy poprzez kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy, kampanię promującą rodzicielstwo zastępcze (wrześniowe imprezy miejskie). Należy nadmienić, że ustanowienie zawodowej rodziny zastępczej jest procesem wieloetapowym, który obecny stan epidemiczny bardzo przedłuża i utrudnia. Tym bardziej pracowników MOPR cieszy, że w tym trudnym czasie nadal są osoby zainteresowane pełnieniem roli rodziców zastępczych. 

Zapraszamy zainteresowane osoby do kontaktu z pracownikami Działu Pieczy Zastępczej i Poradnictwa Specjalistycznego MOPR w Świnoujściu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, tel. 91 322 54 83, 91 322 54 96.

Zobacz również

„Korytarz życia” nie tylko na drodze, ale także na plaży. Nie zabierajmy miejsca tym, którzy ratują życie i zdrowie

Policjanci ze Świnoujścia apelują do plażowiczów, aby w poszukiwaniu optymalnego miejsca do wypoczynku, nie zabierali …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.