Strona główna / Lokalne / Rodziny zastępcze poszukiwane w Świnoujściu

Rodziny zastępcze poszukiwane w Świnoujściu

1 marca 2021r. rozpoczęła funkcjonowanie nowa zawodowa rodzina zastępcza. Jest to kolejna rodzina wzbogacająca system pieczy zastępczej w Świnoujściu. Dołącza do już istniejących form pieczy: rodzinnego domu dziecka, rodziny zastępczej specjalistycznej oraz pogotowia rodzinnego.

Nie jest łatwo pozyskać kandydatów na rodziny zastępcze. Jednakże dzięki systematycznej pracy, motywacji kadry MOPR, w tym Działu Pieczy Zastępczej i Poradnictwa Specjalistycznego udało się sfinalizować działania i doprowadzić do podpisania umowy z kandydatami na zawodową rodzinę zastępczą. Musieli oni spełnić wymagania ustawowe: ukończyć szkolenie dla kandydatów na sprawujących rodzinną zawodową pieczę zastępczą, uzyskać świadectwo wydane przez podmiot szkolący – Ośrodek Adopcyjny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej w Szczecinie oraz otrzymać zaświadczenie kwalifikacyjne do pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej. Ponadto kandydaci muszą: dawać rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej, nie być pozbawionym władzy rodzicielskiej oraz nie mieć władzy rodzicielskiej ograniczonej lub zawieszonej, wypełniać obowiązek alimentacyjny (w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego), nie być ograniczonym w zdolności do czynności prawnych, być zdolnym do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem i uzyskać na to potwierdzenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz psychologa (opinia o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka), przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zapewnić dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Pozyskując kolejną zawodową rodzinę zastępczą pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu wpisali się w zadania wspomagające działalność Miasta. Dzięki tym działaniom zabezpieczono kolejne miejsca w pieczy zastępczej dla dzieci, którym biologiczni rodzice nie zabezpieczają właściwej opieki, poczucia bezpieczeństwa i miłości. Co warte podkreślenia, ostatnie działania MOPR skierowane na poszerzanie bazy rodzinnej pieczy zastępczej były i są podejmowane i skutecznie realizowane w trakcie trwającego zagrożenia epidemicznego.

Nieustannie jest prowadzona akcja informacyjna skierowana do potencjalnych kandydatów, między innymi poprzez zamieszczanie informacji w mediach (np. strona MOPR, Urzędu Miasta, fanpage na Facebooku), poszukiwanie kandydatów do pracy poprzez kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy, kampanię promującą rodzicielstwo zastępcze (wrześniowe imprezy miejskie). Należy nadmienić, że ustanowienie zawodowej rodziny zastępczej jest procesem wieloetapowym, który obecny stan epidemiczny bardzo przedłuża i utrudnia. Tym bardziej pracowników MOPR cieszy, że w tym trudnym czasie nadal są osoby zainteresowane pełnieniem roli rodziców zastępczych. 

Zapraszamy zainteresowane osoby do kontaktu z pracownikami Działu Pieczy Zastępczej i Poradnictwa Specjalistycznego MOPR w Świnoujściu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, tel. 91 322 54 83, 91 322 54 96.

Zobacz również

Można już przejechać ulicą Dworcową

Ściągnięto znaki zakazujące skrętu  w prawo dla zjeżdżających z promów Bielik. Otwarto przejazd ulicą Dworcową. …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.