Strona główna / Lokalne / Masz Azbest? Zobacz, jak możesz go usunąć za darmo

Masz Azbest? Zobacz, jak możesz go usunąć za darmo

Prezydent Miasta Świnoujście informuje, że Miasto Świnoujście zamierza już po raz ósmy skorzystać z dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację w 2021 r. zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

WFOŚiGW w Szczecinie w 2021 r. udziela dotacji na zadania z zakresu: demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z nieruchomości których właścicielami są: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, Rodzinne Ogrody Działkowe.

Właściciele nieruchomości, którzy zainteresowani są usunięciem ze swoich posesji wyrobów zawierających azbest, mogą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 czerwca 2021 r. składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5 wypełnione wnioski wraz z kompletem wymaganych załączników.

Formularz wniosku oraz wymagane załączniki można pobrać:

– w siedzibie Urzędu Miasta Świnoujście na Stanowisku Obsługi Interesanta przy ul. Wojska Polskiego 1/5,

– w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa przy ul. Wyspiańskiego 35 C Wejście 1

Po otrzymaniu dotacji Gmina Miasto Świnoujście wyłoni Wykonawcę, który na podstawie umowy zawartej z Gminą będzie dokonywał demontażu i usuwania wyrobów zawierających azbest ze zgłoszonych nieruchomości. Realizacja w/w prac planowana jest na przełomie III i IV kwartału 2021 r.

Koszty zakupu i montażu nowych pokryć dachowych pokrywają właściciele nieruchomości we własnym zakresie.

Od 2013 r. przy udziale środków pozyskanych w WFOŚiGW w Szczecinie usunięto z terenu Miasta Świnoujście 297 ton wyrobów zawierających azbest, łącznie z 217 nieruchomości.

Podobnie jak latach ubiegłych, również w 2021 r. wnioski o dotację na usuwanie wyrobów zawierających azbest mogą składać także przedsiębiorcy (w tym rolnicy prowadzący działalność gospodarczą), bezpośrednio do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej www.wfos.szczecin.pl zakładka Azbest.

Zgodnie  z „Programem  usuwania  azbestu i  wyrobów  zawierających  azbest  stosowanych  na terytorium Polski”, wszystkie wyroby zawierające azbest muszą być wyłączone z użytku i unieszkodliwione do końca 2032 roku. Zgodnie z przepisami obowiązek usunięcia azbestu spoczywa na właścicielach nieruchomości.

 

Informacje i kontakt

Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa, ul. Wyspiańskiego 35 C Wejście 1

tel. (91) 327 86 41, e- mail: wos@um.swinoujscie.pl

 

WOŚ UM Świnoujście

Zobacz również

Można już przejechać ulicą Dworcową

Ściągnięto znaki zakazujące skrętu  w prawo dla zjeżdżających z promów Bielik. Otwarto przejazd ulicą Dworcową. …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.