Połącz się z nami
„gaz

Lokalne

Baza Nr 3601 – radziecki port w Szczecinie

28 października  1992 r. z portu wojennego w Świnoujściu odpłynęły cztery ostatnie okręty 25 Brygady Kutrów Rakietowo-Torpedowych, wchodzącej w skład zespołu okrętów wojennych Północnej Grupy Wojsk Federacji Rosyjskiej. Tego dnia terytorium naszego kraju opuściła ostatnia jednostka bojowa byłej Armii Radzieckiej.

Blisko 48 lat po zakończeniu II wojny światowej, Polska przejęła kontrolę nad ostatnią częścią zespołu portów Szczecin-Świnoujście. „Ostatnia jednostka bojowa byłej Armii Radzieckiej opuściła dziś granice naszego kraju. Suwerenność Polski została potwierdzona w sposób ostateczny” – stwierdził w specjalnym oświadczeniu prezydent Lech Wałęsa.

Historia szczecińskiego portu w pierwszych powojennych latach to niemal gotowy scenariusz filmu sensacyjnego – mówi Rafał Jesswein, autor książki pt. „Enklawa”, wydanej na początku października br. staraniem szczecińskiego Wydawnictwa KAdruk. Opisuje ona m.in. mało znaną historię Bazy Nr 3601 – radzieckiego portu w Szczecinie, eksterytorialnej enklawy, do 19 września 1947 r. stanowiącej de facto część zarządzanej przez Armię Czerwoną strefy okupacyjnej Niemiec w granicach polskiego Szczecina.

Port w Szczecinie stanowił odrębną jednostkę o nazwie „K.K.O. SSSR Uprawlenije Sztetinskogo Morskogo Porta” Nr 3601. „Obszar portu radzieckiego obejmuje zasadniczo cały właściwie port, wszystkie stocznie i urządzenia przemysłowe” – napisano w pierwszym sprawozdaniu służbowym przygotowanym w sierpniu 1945 roku w Delegaturze Głównego Urzędu Morskiego. Baza obejmowała 30 hektarów terenu, położonego pomiędzy Odrą zachodnią i  wschodnią. Znajdowały się na nim nie tylko obiekty i urządzenia portowe, ale też wszystkie stocznie,  zakłady przemysłowe, budynki mieszkalne (przed wojną była to część miasta) oraz obiekty niezbędne do normalnego funkcjonowania miasta, między innymi elektrownia i  rzeźnia. Przez teren ten biegła główna trasa łącząca Szczecin z Polską – w pierwszym powojennym okresie do miasta wjeżdżało się od zachodu.

Jak podaje prof. Beata Halicka „na terenie portu nadal obowiązywały radzieckie dyspozycje i istniał niezależny system gospodarczy, oparty na własnych przepisach prawnych”. Formalnie baza podporządkowana było bezpośrednio Ludowemu Komisariatowi Obrony ZSRR w Moskwie, ale poważne wpływy na podejmowane w niej decyzje miała berlińska administracja radzieckiej strefy okupacyjnej Niemiec. Szczeciński historyk dr hab. Ryszard Techman pisze:  „władze szczecińskiej administracji ogólnej do końca lat czterdziestych nie były pewne, kto właściwie – Berlin czy Moskwa – kieruje bazą przeładunkową”.

Port szczeciński potrzebny był Armii Czerwonej do przeładunku na statki wszystkiego, co dało się zdemontować i wywieźć do Związku Radzieckiego. Samochodami i barkami dostarczano do Szczecina maszyny, urządzenia i wyposażenie niemieckich fabryk nie tylko z radzieckiej strefy okupacyjnej. R. Jesswein szeroko opisuje historię tzw. „Enklawy Polickiej” – wyłączonego spod polskiej jurysdykcji obszaru, w którym Armia Czerwona zatrudniała Niemców do demontażu wielkiej fabryki benzyny syntetycznej w podszczecińskich Policach. Oprócz zdobyczy wojennej pochodzącej z Niemiec w porcie przeładowywano mienie zagrabione na obecnym Pomorzu Zachodnim. Z niemieckich jeńców w Szczecinie były tworzone grupy, których zadaniem było zbieranie i dostarczanie do portu cennych przedmiotów z opuszczonych domów i mieszkań. Łupem Armii Czerwonej padały nie tylko maszyny i urządzenia, ale też drzwi, futryny okienne, podłogi, sprzęt biurowy a nawet wykopywane z ziemi kable elektryczne.  Szacuje się, że przez pierwszych trzynaście miesięcy – od lipca 1945 r. do sierpnia 1946 r. – Rosjanie przeładowali w Szczecinie ponad 2,1 mln ton ładunków. Rekordowy był lipiec 1946 r. (307,03 tys. ton). „Dopóki istnieje radziecka strefa okupacyjne i dobra warte zabrania, wydaje się wysoce prawdopodobne, że Sowieci zachowają kontrolę nad Szczecinem. Jest to ich jedyny port, z którego mogą wywozić dobra, gdyż Rostock jest za mały” – raportował swoim władzom wicekonsul brytyjski Joseph Walters.

Do końca 1945 roku do szczecińskiego portu nie wpłynął żaden polski statek. Dopiero 4 kwietnia 1946 r. przy nabrzeżu „Oko” zacumował m/s „Posejdon” z sześciuset polskimi repatriantami na pokładzie. Między Szczecinem a Lubeką zaczęło kursować sześć statków, przywożących Polaków z emigracji i zabierających opuszczających miasto obywateli niemieckich. 17 czerwca 1946 roku zawinął do Szczecina m/s „Ruth’ pod banderą szwedzką z ładunkiem 491 ton celulozy. Był to pierwszy po wojnie statek handlowy, inaugurujący morskie obroty handlowe Polski w porcie szczecińskim. Do końca 1946 roku w prymitywnych warunkach, na prowizorycznie w tym celu zaadaptowanych nabrzeżach, przeładowano tu zaledwie 98 tysięcy nieradzieckich towarów, ale polski port handlowy w Szczecinie rozpoczął działalność

Dopiero 17 września 1947 roku podpisano w Warszawie „Porozumienie między Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o przekazaniu władzom polskim portu w Szczecinie”. Dwa dni później odbyła się uroczystość, podczas której podniesiono szlabany oddzielające port od miasta, odegrano hymny państwowe, posterunki objęło Wojsko Polskie. Nie udało się jednak przejąć kontroli nad całym portem. Do dyspozycji radzieckich sił zbrojnych pozostawiono na zasadzie „bezpłatnej dzierżawy”, na czas przebywania wojsk radzieckich w Niemczech, a więc bezterminowo,  rejon byłej strefy wolnocłowej w centralnej części portu, nabrzeże Chorzowskie oraz bazę spirytusową i tartak na Łasztowni. Łącznie około 590 tys. metrów kwadratowych lądu i 220 tys. akwenów portowych. Nieco ponad 8 procent powierzchni portu, ale osiem najlepszych procent – zdolności przeładunkowo-składowe radzieckiej bazy były wówczas nie mniejsze, niż pozostałych 92 procent portu polskiego.

Teren strefy ogrodzono, strzegły go posterunki wojskowe, wstęp do strefy był możliwy wyłącznie po uzyskaniu specjalnej przepustki. Rosjanie uznawali teren swojej portowej jednostki wojskowej za autonomiczny, całkowicie wyodrębniony z terytorium polskiego państwa pod względem administracyjnym i ekonomicznym.. Przekroczenie wyznaczonych granic mogło mieć poważne konsekwencje, o czym przekonała się w 1952 r. załoga statku „Narew”, który – jak odnotowano w dokumentach podsumowujących działalność Szczecińskiego Urzędu Morskiego w latach 1952-1954 – ostrzelany został z broni maszynowej po omyłkowym wpłynięciu do basenu portowego uznawanego przez Armię Czerwoną za swój obszar.

Panując samodzielnie nad przyznaną jej częścią portu w Szczecinie Armia Czerwona odmawiała udzielania jakichkolwiek informacji o tym, co jest w Szczecinie przeładowywane, skąd pochodzą przywożone tu ładunki, dokąd są ekspediowane i ile ich jest. Rosjanie nie wnosili  opłat portowych od radzieckich statków, które wpływało do kontrolowanej przez nich części portu. Pobierały natomiast opłaty od statków i barek obcych bander wpływających do Centralnej Bazy Przeładunkowej w Szczecinie  i przeładowywanych tam towarów (opłaty tonażowe, postojowe, za pilotaż, usługi holownicze, pobierały prowizję maklerską). „Sytuacja taka stwarza wrażenie, że w porcie szczecińskim istnieją dwie oddzielne administracje portowe, w dodatku o nie rozgraniczonych dokładnie kompetencjach. Jest jasnym, że wrażenie to daje obraz niekompletnej suwerenności państwa polskiego nad Szczecinem, z oczywistym uszczerbkiem dla prestiżu państwa” – alarmowało Ministerstwo Żeglugi w piśmie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z 14 sierpnia 1948 r.

Dwa „dzierżawione” przez Związek Radziecki baseny portowe przekazane zostały formalnie Zarządowi Portu Szczecin 1 stycznia 1955 r.

—————–

Rafał Jesswein „Enklawa”.
Wydawnictwo KAdruk, Szczecin 2021
https://wydawnictwo.kadruk.pl/produkt/enklawa-rafal-jesswein/

Książka wydana została dzięki wsparciu Miasta Szczecin

Czytaj dalej
1 Komentarz

1 Komentarz

  1. Jazon temu

    27 października 2021 na 14:54

    Wyjechali autonomiczni „radzieccy”, przyjechali autonomiczni „amerykańscy”.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Lokalne

Noc Sów 2023 w Wolińskim Parku Narodowym

Noc Sów pachnie już wiosną i budzącym się życiem, a wieczorny spacer skrajem lasu może okazać się bardziej pasjonujący niż myślimy.

To bardzo aktywny czas dla większości naszych sów. Są w trakcie okresu godowego – i pohukują tak że włos jeży się na głowie – albo pióra oczywiście. Sowom z podniecenia – innym mieszkańcom lasów z przerażenia…

Woliński Park Narodowy wspólnie z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej – Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie, zapraszają wszystkich sympatyków ornitologii do wzięcia udziału w Nocy Sów 2023.

 

Koordynatorem Ogólnopolskim Akcji jest Stowarzyszenie Ptaki Polskie. Wydarzenie odbędzie się w dniach 24 i 25 lutego 2023 r. wg harmonogramu przedstawionego na plakacie. W programie m. in. prelekcja o biologii i zwyczajach sów, wystawy, quizy przyrodnicze o sowach, nasłuchiwania sów w terenie – w wybranych punktach terenowych parku.

Wszystkich uczestników zapraszamy do udziału w Akcji, włączenia się w aktywne rozpoznawanie głosów sów i wymianę doświadczeń przy grillu. Na wydarzenie obowiązują zapisy.

Czytaj dalej

Lokalne

Piłka koszykowa chłopców w ramach liceliady 2022/2023

W środę 8 lutego w hali sportowej Uznam Arena przy  ulicy Grodzkiej 5 odbyły się  Mistrzostwa Miasta Świnoujście w Piłce Koszykowej  Chłopców  w ramach Licealiady.

Organizatorem turnieju był  Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu. Do rozgrywek przystąpiło sześć zespołów ze świnoujskich szkół średnich:   LO MIESZKO, CEZiT, ZSM, CKZiU, LOGOS, WZDZ. Turniej rozegrano systemem „ pucharowym”, z podziałem na dwie grupy. Zwycięzcy grup rozegrali mecz o miejsce pierwsze w turnieju, a zespoły z miejsca drugiego, mecz o miejsce trzecie. Spotkania dostarczały wielu ciekawych akcji, można było podziwiać umiejętności koszykarskie, duże  zaangażowanie i grę do ostatniej minuty.

Po bardzo wyrównanej rywalizacji:

I  miejsce  –  Centrum Edukacji Zawodowej i Turystki w Świnoujściu
II miejsce  –  Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu
III miejsce – Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Świnoujściu
IV miejsce  –  Zespół Szkół Morskich im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu
V miejsce  –  Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu
VI miejsce  –  I Liceum Społeczne Fundacji LOGOS ul. Grunwaldzka 47 w Świnoujściu

Pierwszy zespół reprezentować będzie nasze miasto w Mistrzostwach Województwa. Na zakończenie turnieju każda drużyna otrzymała okolicznościowe puchary ufundowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”.

Foto: OSiR Wyspiarz 

Czytaj dalej

Lokalne

Świnoujscy uczniowie znają już zasady bezpieczeństwa w trakcie ferii zimowych

W okresie zimowym funkcjonariusze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu prowadzą działania na rzecz bezpieczeństwa w trakcie ferii zimowych na terenie powiatu Świnoujście.

W obiektach oświatowych prowadzone są prelekcje o charakterze informacyjno-edukacyjnym. Poruszane są tematy bezpieczeństwa jak i udzielania pierwszej pomocy.

Ponadto Koment Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz opiniuje obiekty, w których organizowany jest wypoczynek dzieci i młodzieży na terenie powiatu Świnoujście.

 

Zdjęcia: KM PSP w Świnoujściu

Czytaj dalej

Lokalne

Do końca sezonu grzewczego trwać będą kontrole dronem

Świnoujscy strażnicy miejscy wraz z policją do końca sezonu grzewczego kontynuować będą kontrole dronem wyposażonym w system obserwacji i analizy powietrza „SOWA”. W kilka sekund urządzenie może skontrolować skład chemiczny dymu unoszącego się z kominów. Tam, gdzie wykaże szkodliwe pyły, interwencja może skończyć się wystawieniem mandatu.

– W sezonie zimowym częściej docierają do nas skargi mieszkańców na jakość spalanego opału i związane z tym uciążliwości – mówi Rafał Marciszewski, komendant Straży Miejskiej w Świnoujściu. – Wydobywające się z kominów kłęby dymu mogą stanowić sygnał, że właściciel posesji zanieczyszcza środowisko. Dzięki dronowi, w krótkim czasie możemy sprawdzić skład dymu u źródła, tuż nad kominem. Urządzenie jest bardzo dokładne. – Wystarczy, że dron znajdzie się w pobliżu komina i już po kilku sekundach jesteśmy w stanie stwierdzić czy zawartość pyłów przekracza dopuszczalne normy. Interwencja odbywa się natychmiast. Za palenie w piecach niedozwolonymi materiałami grozi mandat do 500 złotych.

„SOWA” to mobilne laboratorium, które umożliwia wykonanie odczytów bezpośrednio przy źródle zanieczyszczenia. Stacja pomiarowa mierzy poziom stężenia w powietrzu szkodliwych substancji, m.in. pyłów PM1, PM10 i PM2,5 a także formaldehydu HCHO czy chlorowodoru. Stacja pobiera próbki za pomocą pomiarowych sond. Dron może również obszarowo monitorować jakość powietrza, co pozwala na wytypowanie rejonów szczególnie dotkniętych zanieczyszczeniami. Specjalistyczny dron obsługiwany jest przez przeszkolonych funkcjonariuszy policji, przy wsparciu Straży Miejskiej. Sprzęt użyczony został Komendzie Miejskiej Policji w Świnoujściu, więc badanie czystości powietrza nie jest jego jedynym zadaniem.

Czytaj dalej

Lokalne

Przekazanie obowiązków dowódcy 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Zobacz zdjęcia!

W czwartek, 9 lutego, w Porcie Wojennym w Świnoujściu miało miejsce uroczyste przekazanie obowiązków dowódcy 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Kontradmirał Włodzimierz Kułagin po blisko dwóch latach dowodzenia świnoujską flotyllą zdał obowiązki, a dowodzenie 8FOW objął komandor Piotr Sikora.

Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej kontradmirał Włodzimierz Kułagin został wyznaczony na stanowisko Szefa Zarządu Uzbrojenia Inspektoratu Marynarki Wojennej w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Nowym dowódcą 8 Flotylli Obrony Wybrzeża został komandor Piotr Sikora.

Uroczystość przekazania obowiązków rozpoczęła się od parady burtowej. Oficerowie zdający i obejmujący obowiązki, w towarzystwie zaproszonych gości, przyjęli z pokładu motorówki hydrograficznej MH-1 paradę burtową okrętów stacjonujących w Porcie Wojennym Świnoujście. Złożono również wiązankę kwiatów pod pomnikiem „Tym, którzy przywrócili Pomorze macierzy”. Na uroczystej zbiórce pododdziałów flotylli, meldunek o zdaniu i przyjęciu obowiązków przyjął Inspektor Marynarki Wojennej wiceadmirał Jarosław Ziemiański. 

„W trakcie mojej kadencji na stanowisku dowódcy 8FOW przyszło nam wspólnie realizować wiele poważnych zadań. Jednym z nich był wkład Flotylli w zapewnienie bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej w województwie Zachodniopomorskim. Mam tu przede wszystkim na myśli gazoport oraz rurociąg Baltic-Pipe, instalacje kluczowe dla bezpieczeństwa i funkcjonowania kraju. Cieszę się, że Flotylla ma siły i środki do realizacji tych zadań.” – wspomniał w swoim przemówieniu ustępujący ze stanowiska kontradmirał Włodzimierz Kułagin oraz podziękował wszystkim, z którymi przyszło mu służyć: „Panie i Panowie oficerowie, podoficerowie, marynarze i pracownicy 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, dziękuję za wspólną służbę. Życzę wszystkim satysfakcji z dalszej służby oraz wielu sukcesów. (…) Panie Komandorze Sikora życzę powodzenia na stanowisku dowódcy 8 Flotylli Obrony Wybrzeża i dowódczego szczęścia. Przekazuję Panu Flotyllę w gotowości do realizacji każdych zadań z profesjonalną i wyszkoloną załogą.”

„Jestem przekonany, że wspólnie będziemy dalej szli właściwym kursem. Czasem to morze będzie spokojne, a czasem wzburzone, ale przecież nic tak dobrze nie kształtuje charakterów i buduje profesjonalizmu jak te wzburzone wody.”  – powiedział w swoim przemówieniu dowódca 8FOW komandor Piotr Sikora zwracając się do nowych podwładnych.

Na zakończenie wyraził uznanie za czas dowodzenia flotyllą przez kontradmirała Kułgina: „Chciałbym podziękować mojemu poprzednikowi – Panu kontradmirałowi Włodzimierzowi Kułaginowi. To w duże mierze jego zasługa, że Flotylla jest dzisiaj w tak doskonałej formie i z takimi perspektywami. Panie Admirale, życzę powodzenia i satysfakcji na nowym stanowisku służbowym.”

***

Komandor Piotr Sikora 

urodził się w 1969 roku w Paczkowie, w województwie opolskim. Jest absolwentem Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, podyplomowych studiów w zakresie zarządzania i dowodzenia siłami morskimi w AMW oraz podyplomowych studiów polityki obronnej w amerykańskiej Naval War College w Newport. Ukończył także szereg kursów specjalistycznych w kraju i za granicą m.in. w belgijsko-holenderskiej Szkole Wojny Minowej w Ostendzie (Belgia) oraz łotewskiej Akademii Obrony Narodowej w Rydze (Łotwa).

Po ukończeniu Akademii Marynarki Wojennej w 1994 roku rozpoczął zawodową służbę wojskową w 13 Dywizjonie Trałowców, ówcześnie 9 Flotylli Obrony Wybrzeża w Helu. Od tego czasu przez kolejne lata jego kariera była ściśle związana z prowadzeniem działań z zakresu walki minowej, ze szczególnym uwzględnieniem działań przeciwminowych. W czasie służby w dywizjonie przeszedł wszystkie szczeble kariery okrętowej od stanowiska dowódcy działu okrętowego, po dowódcę grupy okrętów. Dowodził trałowcami ORP Śniardwy i ORP Mamry, a także niszczycielem min ORP Czajka. Pełnił także obowiązki dowódcy ORP Flaming w trakcie wydzielenia okrętu do udziału w zespole okrętów przeciwminowych NATO. Był również szefem sztabu – zastępcą dowódcy dywizjonu. Zwieńczeniem służby w 13 Dywizjonie Trałowców było objęcie dowodzenia jednostką w latach 2014 – 2018. 

Zajmował także szereg stanowisk w sztabach m.in. dywizjonu, Flotylli, Dowództwa Marynarki Wojennej, czy też Inspektoratu MW Dowództwa Generalnego RSZ. 

Komandor Piotr Sikora jako dowódca niszczycieli min dwukrotnie brał udział w Stałym Zespole Sił Obrony Przeciwminowej NATO Europy Północnej (MCMFORNORTH, obecnie SNMCMG1). W 2005 roku Piotr Sikora, wówczas komandor podporucznik, został skierowany do sztabu natowskiego zespołu, który pracował na estońskim okręcie dowodzenia ENS Admiral Pitka. Zdobyte w ten sposób doświadczenie wykorzystał w roku 2013, gdy przejął dowodzenie  i przez cały rok z pokładu okrętu ORP Kontradmirał X. Czernicki kierował działaniami Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1 (SNMCMG1). Był drugim w historii oficerem polskiej MW, któremu powierzono dowodzenie elitą sojuszniczych sił przeciwminowych. Za wyjątkowe zdolności dowódcze, został w 2015 r. wyróżniony „wojskowym Oskarem” – nagrodą „Buzdygana” przyznawaną przez miesięcznik „Polska Zbrojna”.

W latach 2013 – 2023 był mocno zaangażowany w program budowy nowoczesnych niszczycieli min dla Marynarki Wojennej RP. W budowie okrętów projektu 258 typu Kormoran II miał ogromy udział od etapu projektowania, aż po pomyślnie zakończony proces wdrożenia ich do służby.

Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej z dniem 1 lutego 2023 r. został wyznaczony na stanowisko Dowódcy 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.

« z 2 »

 

Czytaj dalej

Lokalne

Nie parkuj na chodniku. Nie blokuj przejścia pieszym

Dostępność miejsc postojowych jest problemem ogólnopolskim. Samochodów wciąż przybywa, więc świnoujskim kierowcom ten problem nie jest obcy. Mimo ograniczonego ruchu turystycznego, funkcjonariusze straży miejskiej otrzymują zgłoszenia odnośnie nieprawidłowego parkowania pojazdów niemal każdego dnia.

– Straż Miejska istnieje po to, by współpracować ze społecznością lokalną – mówi Rafał Marciszewski, komendant Straży Miejskiej w Świnoujściu. – Rozumiemy problem z ograniczoną liczbą miejsc postojowych. Dlatego staramy się podchodzić do problemu zdroworozsądkowo i często pobłażamy kierowcom, którzy nieznacznie złamali przepisy. Jednak należy pamiętać, że pozostawienie pojazdu w sposób stwarzający zagrożenie dla pieszych, spotka się ze stanowczą reakcją funkcjonariuszy. 

Parkowanie w odległości mniejszej niż 10 m od przejścia dla pieszych, zwłaszcza w pobliżu szkól i przedszkoli, zastawianie chodnika w sposób uniemożliwiający przejście rodzicowi z małym dzieckiem czy osobie niepełnosprawnej zakończy się mandatem karnym. Należy pamiętać, iż chodnik jest częścią drogi przeznaczoną dla ruchu pieszych. Zatrzymanie i postój pojazdu na chodniku jest dopuszczony tylko przy spełnieniu warunków wynikających z art. 47 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.

Tekst: Straż Miejska / BIK UM Świnoujście

Czytaj dalej

OGŁOSZENIA DROBNE

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Najczęściej czytane

© Copyright 2023, Wszelkie prawa zastrzeżone | swinoujskie.info | Red Top Media | ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin | Napisz do nas: redakcja@swinoujskie.info lub zadzwoń 510 555 524