Strona główna / Lokalne / Rewitalizacja Mulnika

Rewitalizacja Mulnika

Po 9 latach  negocjacji z Lasami Państwowymi, Miasto stało się właścicielem terenu położonego w Świnoujściu na przedłużeniu ul. Portowej przy nabrzeżu 91 w pobliżu basenu Mulnik. Podpisanie aktu notarialnego zamiany  gruntów nastąpiło z końcem  grudnia  2016 roku. To umożliwia rozpoczęcie dalszych kroków związanych z realizacją projektu pn.: „Rewitalizacja powojskowych terenów w celu utworzenia Centrum Usług „Mulnik” w Świnoujściu” na obszarze o powierzchni prawie 5,5 ha, dalej zwanego „Projektem”.

Należy przypomnieć, że Miasto stara się o dofinansowanie Projektu z Unii Europejskiej z RPO WZ 2014-2020 w ramach Działania 1.11 „Tworzenie i rozbudowa  infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” (dalej jako „Konkurs”) na wykonanie niezbędnej infrastruktury  umożliwiającej zagospodarowanie ww. terenu.  Działania te obejmują: wykonanie niezbędnych prac związanych z wylesieniem i przygotowaniem terenu pod przyszłe inwestycje ( w tym rozbiórkę zdegradowanych budynków oraz usunięcie niewybuchów), budowę dróg dojazdowych, ciągów pieszo-rowerowych, sieci wodno-kanalizacyjnej i  teletechnicznej. Miasto posiada już koncepcję zagospodarowania terenu. Aktualnie trwa etap projektowania niezbędnej infrastruktury. Rozpoczęcie realizacji inwestycji planowane jest w II. połowie 2017 r. po podpisaniu umowy o  dofinansowanie. Równolegle trwają konsultacje z lokalnymi przedsiębiorcami, przygotowujące ich do  zainwestowania na ww. terenie.

Zgodnie z zapisami  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tereny położone w obrębie realizacji Projektu oznaczone są symbolem PS, czyli przeznaczone są na  tereny produkcyjno-składowe oraz portowe, dopuszczając lokalizację obiektów usługowych, produkcyjnych, magazynowych i składowych, biurowo administracyjnych, urządzeń portowych.

Tym samym, jak wynika z zapisów m.p.z.p. oraz warunków Konkursu, rozpiętość branż, które będą mogły być zlokalizowane na „Mulniku”, jest różnorodna: od branż produkcyjnych do usługowych z obszaru  motoryzacji, ogrodnictwa, budownictwa, stolarstwa itp., ale to od inicjatywy samych przedsiębiorców zależeć będzie, jakie usługi faktycznie będą przez nich świadczone. Niemniej czynione są starania, aby  w jednym miejscu zlokalizować szeroko pojęty sektor usługowy (zwłaszcza usługi  tzw. uciążliwe), umożliwiając przedsiębiorcom przeniesienie swojej działalności do strefy i opuszczenie przez nich dotychczas zajmowanych terenów  w dzielnicy nadmorskiej i ścisłego centrum. Dotychczas zainteresowanie lokalizacją tam swoich obiektów wyraziły 23 firmy.

Warto zaznaczyć, że warunki m.p.z.p.  i Konkursu  wykluczają  możliwość przeznaczania terenów „Mulnika” do pełnienia funkcji mieszkaniowych i handlowych oraz funkcji kompleksów turystycznych, rekreacyjnych, hotelowych, gastronomicznych i konferencyjnych. Wyklucza się także możliwość wykorzystania powstałej infrastruktury bezpośrednio do prowadzenia inkubatorów przedsiębiorczości i inkubatorów technologicznych.

O dalszym  rozwoju Projektu, w tym o przebiegu prac, związanych z budową niezbędnej infrastruktury oraz o warunkach udostępniania poszczególnych działek dla przedsiębiorców, Miasto będzie informowało na bieżąco zainteresowanych przedsiębiorców i mieszkańców Świnoujścia.

Zobacz również

Wodny tor przeszkód z okazji Dnia Dziecka na Uznam Arena

Zapraszamy do wspólnej zabawy Wodny Tor Przeszkód, na basenie sportowym Uznam Arena przy ul. Grodzka …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.