Połącz się z nami

Lokalne

[FILM] Przewodniczący przerwał sesję rady w sprawie przeładunku siarki. Czy miał prawo?

Nerwowy przebieg miała środowa nadzwyczajna sesja rady miasta. Radni spotkali się, aby usłyszeć raport na temat przeładunku granulatu siarki w świnoujskim porcie. Mogli  zapoznać się ze stanowiskiem instytucji. Jednak przewodniczący rady nieoczekiwanie przerwał obrady uniemożliwiając zabranie głosu przewodniczącemu zarządu osiedla Warszów, który na nagranych filmach chciał pokazać radnym w jakich warunkach odbywa się przeładunek granulowanej siarki.

Podczas sesji, radni usłyszeli od prezesa OT Portu Ludwika Heinscha, że port ma zamiar przeładować 27 tys. ton granulatu siarki. Zapewnił także, że przeładunek odbywa się zgodnie z prawem.

Głos zabrał także prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz.

– Chciałbym, aby działania były związane z ochroną ludzi pracujących w porcie. Zależy mi na tym, aby nowy ładunek nie szkodził pracownikom portu, mieszkańcom miasta i kuracjuszom. Nie chcę, aby miasto straciło status uzdrowiska. Uważam, że monitoring realizowany przez służby powinien być prowadzony w sposób ciągły – powiedział prezydent miasta Janusz Żmurkiewicz.

W ubiegły piątek radni dwóch komisji: uzdrowiskowej i rozwoju turystyki oraz gospodarki morskiej uczestniczyli w wizji lokalnej. Radny Andrzej Mrozek przedstawił pozostałym radnym relację z wizytacji w porcie.  Poprosił o przerwanie sesji i wznowienie jej po spłynięciu wyników kontroli.

Przewodniczący rady Dariusz Śliwiński przerwał obrady do 25 października czym wywołał stanowczy sprzeciw Ryszarda Teterycza (SLD). Według radnego, przewodniczący złamał statut, który mówi, że przewodniczący nie może przerwać sesji bez zapytania o to radnych wnioskodawców, ich zgody i głosowania przez minimum 11 radnych. Mecenas Maciej Nowicki był jednak innego zdania i twierdził, że sesję przerwano zgodnie ze statutem rady.

Chwilę później radni SLD oraz mieszkańcy osiedla Warszów wzięli udział w konferencji prasowej na której zapoznali dziennikarzy ze swoimi  obawami.

Co mówi Statut Rady Miasta Świnoujście o przerwaniu sesji?

§ 55. 1. Przewodniczący może przerwać sesję na czas określony, w szczególności w przypadkach: a) niemożności rozpatrzenia wszystkich punktów zatwierdzonego porządku dziennego obrad, b) braku materiałów lub ich niekompletności, uniemożliwiających rozpatrzenie spraw, c) braku kworum – w tym przypadku imiona i nazwiska radnych, którzy z przyczyn nieusprawiedliwionych opuścili obrady odnotowuje się w protokole sesji, d) zakłócenia porządku na sali obrad przez radnych, e) zakłócenia porządku obrad przez publiczność – do czasu jej usunięcia i przywrócenia porządku.

§ 49. 1. Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków formalnych, a w szczególności dotyczących: – stwierdzenia kworum, – zmiany porządku obrad, – ograniczenia czasu wystąpień, – głosowania imiennego, – zamknięcia listy mówców, – zarządzenia przerwy, – przestrzegania zasad porządku obrad, – reasumpcji głosowania. 11 2. Zgłoszone wnioski formalne przewodniczący poddaje niezwłocznie pod głosowanie. Wniosek uznaje się za przyjęty, po uzyskaniu zwykłej większości głosów.
§ 50. 1. Po wyczerpaniu listy mówców przewodniczący zamyka dyskusję i rozpoczyna procedurę głosowania nad projektem uchwały. 2. Po rozpoczęciu procedury głosowania przewodniczący może udzielić radnym głosu tylko w przypadku zgłoszenia i uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.
§ 54. 1. Rada może obradować również na sesjach nadzwyczajnych zwołanych na wniosek prezydenta lub co najmniej 1/4 pełnego składu rady.
1) wniosek musi zawierać proponowany porządek obrad i przedkładane przez wnioskodawców projekty uchwał;
2) Przewodniczący zwołuje sesję nadzwyczajną najpóźniej siódmego dnia, licząc od dnia następnego po dniu złożenia wniosku;
3) do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał;
4) o zwołaniu sesji nadzwyczajnej przewodniczący powiadamia radnych nie później niż na 3 dni kalendarzowe przed terminem sesji.
2. Do porządku obrad sesji nadzwyczajnej, za zgodą wnioskodawców, zmiany mogą być wprowadzone tylko bezwzględną większością głosów pełnego składu rady. 
 
§ 65 1. Radny może zabrać głos w dyskusji nad projektem uchwały trzykrotnie. Pierwsze wystąpienie nie może trwać dłużej niż 5 minut. Kolejne wystąpienia nie mogą być dłuższe niż po 2 minuty. 2. Ograniczeń czasowych nie stosuje się do wystąpień: 1) przedstawicieli władz centralnych i regionalnych biorących udział w sesji i innych zaproszonych gości; 2) referujących w sprawach objętych porządkiem obrad: prezydenta, skarbnika, sekretarza osoby upoważnionej przez prezydenta, przewodniczącego właściwej komisji rady oraz sprawozdawców projektu uchwały. 

Czytaj dalej
27 komentarzy

27 Comments

 1. Boczny obserwator temu

  13 października 2017 na 22:22

  Dlaczego się tak denerwujące. W dniu 25.10.2017r dalsza część sesji i będziecie mieli komuszki wiele czasu aby się wygadać. Bardzo liczę że zabierze głos radny Szpytko pracownik OT PORT odpowiedzialny za ochronę środowiska. Telewizja też będzie.

 2. gość temu

  13 października 2017 na 07:42

  Bicie piany przez SLD. Przeładunek węgla jest jeszcze bardziej uciążliwy i nikt jakoś z tego tytułu nie robi wielkiego szumu. Brudne szyby i elewacje budynków. Żeglarze się skarżyli, że stojąc w marinie wszystko jest brudne od pyłu węglowego i śmierdzi jak w rafinerii, że ciężko się oddycha, to jakoś pani Joanna siedziała cicho i nie protestowała, bo OSiR jest odpowiedzialny za marinę. To o co chodzi, o populizm i kampanię wyborczą?

 3. Marek temu

  12 października 2017 na 16:22

  Zwiastuje wielki koniec PO-PISu na wyspach! Wielu życzyło śmierć SLD (szczególnie właśnie PO-PIS), a dają im kolejne punkty!!! To jest piękne!

  • Kasia temu

   12 października 2017 na 21:54

   Dokładnie, to co oni robią to prawdziwy SKANDAL! Już nie mówiąc o pseudokarierowiczu Borow…m

 4. wkurzony Wujek temu

  12 października 2017 na 12:51

  Śliwiński przesadził! To jawny zamach na demokracje zrobiony śliskimi łapkami „obrońców demokracji” z PO, który sekundują niektórzy radni PIS. DO tego jeszcze komuchy- czyli SLD które wykorzystały kolejny raz ludzkie nieszczęście by się na nim powozić. Taka jest niesyte prawda. Wszyscy- PO PIS SLD wozicie się na zdrowi mieszkańców i przyszłości uzdrowiska zamiast działać w jedności na rzecz dobra miasta.

  • prawobrzeżak temu

   12 października 2017 na 15:03

   Wszystko w porządku z tobą wkurzony wujku? jak możesz porównywać łajdackie zachowanie PO-PiS gdzie ludzi do głosu nie dopuścili a tym że SLD stanęło własnie po stronie zwykłych ludzi! co ty bredzisz że ktoś tu kogoś wykorzystuje? a kto ma krzyczeć o tak jawnym łamaniu praw jak nie radni? po to ich wybieraliśmy żeby bronili naszych praw a ci z PO i PiS jeszcze przeciw nam działają. Mi dynda czy pomagają mi radni z SLD czy z innej partii byle pomagali. Dlaczego to radni PO i PiS nas nie bronią, no dlaczego?

 5. burek temu

  12 października 2017 na 07:49

  Czas odsunąć tych leserów od władzy!

 6. 5345345 temu

  12 października 2017 na 05:20

  Haha SLD umiera, widzimy koniec postkomuny i jej popleczników:) coś pięknego:)

  • telewidz temu

   12 października 2017 na 11:02

   Haha SLD żyje i będzie rosło w siłę bo staje po stronie ludzi! to PO, PiS i grupa morska są już martwe bo dla nich ważne są interesiki lobby portowego.

   • mieszkaniec temu

    12 października 2017 na 17:08

    POPIS z całą wstecz już leżą i kwiczą.

 7. Osternothafen temu

  11 października 2017 na 23:09

  Przewodniczący widać bał się głosu mieszkańców. A jaki to przewodniczący, ktory się boi się głosów mieszkańców. ,,Kończ wacpan, wstydu oszczędź”

 8. Gość temu

  11 października 2017 na 20:52

  Świnoujście dzieli Świna. To tak jak Warszawę dzieli Wisła, a miasto jest jedno i jedne interesy.
  Według moich obserwacji, a także moich ocen, mieszkańcy grodu nad Świną zostali podzieleni przez odgórne decyzje lokalnej władzy. Lokalna władza od lat traktuje Warszów, po prawej stronie Świny, jako przemysłową część Świnoujścia. To jest mylne myślenie, które już doprowadziło do nieodwracalnych szkód w krajobrazie i naturalnym środowisku. Mieszkańcy z prawej strony Świny czują miejsce w którym mieszkają, mając świadomość niezwykłego terenu danego przez Naturę. Wszelkimi siłami należy bronić Warszów przed przemysłowymi inwestycjami. Porty usytuowane są po prawej stronie, ale ich szkodliwe skutki są i będą odczuwalne przez mieszkańców Świnoujścia tak z lewej jak i z prawej strony.
  Niestety, tak jak w całej Polsce, tak i u nas w Świnoujściu, społeczeństwo jest podzielone.
  Siła i skuteczność jest jedności! Podział społeczeństwa, to rozpad społeczeństwa, rozpad dobrze pojętego rozwoju.
  Faceci, którzy tu przyjeżdżają, a mają interesy w porcie, wypowiadają się mętnie w sprawach, które są ważne dla ludzi i tego miejsca.

 9. Anonim temu

  11 października 2017 na 20:33

  Nieprawdziwe informacje podane przez portal.

 10. Max temu

  11 października 2017 na 20:23

  Przykro mi Panie redaktorze, ale totalna stronniczość i nieprofesjonalny przekaz. Sesja nadzwyczajna trwała ok. 2 godziny, a Pan wrzuca jedynie podsumowanie SLD – bez chociażby fragmentu wypowiedzi zaproszonych ekspertów od siarki, przeładunku, ochrony środowiska itp. Widać podgrzewanie tematu i wrzucanie populistycznych haseł SLD lepiej się sprzedaje niż głos fachowców w danej branży. Przykre.

  • xc temu

   11 października 2017 na 20:30

   Głos fachowców? Dostali głos ludzie, związani z portem oraz firmą, która dostarcza siarkę. Dostali glos także urzednicy. Czemu nie dostali mieszkańcy? Radni SLD także nie zabrali głosu na sesji. Ktoś tutaj kręci

   • M temu

    12 października 2017 na 05:28

    Co nie oznacza, że dzienikarz sam pomija sobie take głosy w relacji, bo są np. Nie są po jego myśli. Urząd Marszałkowski, Zarząd Morskich Portów to też są w tym układzie? Proszę zobaczyć jak wygląda relacja na stronie wyspiarza. Dziennikarz jest od przedstawiania wydarzeń a tu ktoś bawi się w politykę i zakłamywanie rzeczywistości,

    • poirytowany temu

     12 października 2017 na 12:27

     przecież na stronie wyspiarza też dziennikarz wali w to, co odwaliliście na wczorajszej sesji. Politykę to robi PO-PiS z całą wstecz.

  • do max temu

   11 października 2017 na 21:23

   Jakich fachowców? To są ludzie, którzy biorą za to kasę, ich interesem jest to, żeby siarkę przeładowywać w Ś-ciu bez względu na to, czy jest to zdrowe czy nie. Przecież prezes portu nie wyjdzie na salę i nie powie, że siarka jest szkodliwa. Niezależnych ekspertów na tej sali nie było, a mieszkańców nie dopuszczono do głosu. To jest zwykłe plucie ludziom w twarz.

  • ꘐ ꖜ ꗈ ꕧ ꔠ ꖟ temu

   11 października 2017 na 23:46

   MAX, wszyscy wiemy, że się skundliłeś.
   Sorry Ziom.

  • 5345345 temu

   13 października 2017 na 06:53

   Pełna racja. Ale SLD już upada.

 11. wyspiarz temu

  11 października 2017 na 20:21

  Wygląda na to, że Śliwiński nie miał prawa przerwać tej sesji a zrobił to tylko po to, żeby mieszkańcy nie mogli przedstawić swoich wątpliwości. Ta władza, Śliwiński z PO Jurkiewicz z PIS i Żmurkiewicz ignoruje głos mieszkańców!!! Oni tylko deweloperom i biznesmenom kłaniają się w pas a dla zwykłych ludzi zadymianie miasta siarką i gęby na kłódkę. Co się dzieje w tym mieście, kto to przerwie?

 12. zdunek temu

  11 października 2017 na 20:16

  Koalicja PO-PIS i Grupa Morska działa. W calej Polsce tworzą się koalicje przeciwko PISowi, a nas podają sobie rączki i razem kombinują. Nigdy nie głosowałem na SLD. Raz głos oddałem na PO, potem Palikota, a teraz Nowoczesną. Po tym wszystkim jestem w 100 % przekonamy, że jedynym sposobem aby ich pogonić ze stolkow jest głosowanie na Sojusz, a Prezydentem powinna zostać Joanna Agatowska. Determinacja tej kobiety pokazuję, że jesr moc i walka!!!

 13. Marek temu

  11 października 2017 na 19:49

  Jak widać kolejnej sprawie próbuje się ukręcić łeb Świnoujska koalicja POPIS znowu robi po swojemu.Pamiętajcie co wyczyniają przy wyborach.

 14. xc temu

  11 października 2017 na 19:37

  wstyd i jeszcze raz wstyd. Mają w duzym powazaniu glos mieszkancow. Aska! Rob porzadek!

 15. Mieszkaniec temu

  11 października 2017 na 19:37

  Zamach na demokrację. Miejmy nadzieję że mieszkańcy będą pamiętać to panu przewodniczącemu Śliwińskiemu. Wstyd mieszkać w takim mieście z takim przewodniczącym rady.

 16. Anonim temu

  11 października 2017 na 19:10

  Radni Jurkiewicz i Nowicki rozegrali sesję koncertowo , w białych rękawiczkach przeprowadzili pucz i w białych rękawiczkach rozegrali radnych SLD!

 17. wstyd temu

  11 października 2017 na 18:50

  Wstyd! Tak właśnie działa koalicja PO-PIS! Nie szanują mieszkańców!!! Jednak my to zapamiętamy! Zapamiętamy szczególnie Pana Śliwińskiego!

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Lokalne

Noc Sów 2023 w Wolińskim Parku Narodowym

Noc Sów pachnie już wiosną i budzącym się życiem, a wieczorny spacer skrajem lasu może okazać się bardziej pasjonujący niż myślimy.

To bardzo aktywny czas dla większości naszych sów. Są w trakcie okresu godowego – i pohukują tak że włos jeży się na głowie – albo pióra oczywiście. Sowom z podniecenia – innym mieszkańcom lasów z przerażenia…

Woliński Park Narodowy wspólnie z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej – Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie, zapraszają wszystkich sympatyków ornitologii do wzięcia udziału w Nocy Sów 2023.

 

Koordynatorem Ogólnopolskim Akcji jest Stowarzyszenie Ptaki Polskie. Wydarzenie odbędzie się w dniach 24 i 25 lutego 2023 r. wg harmonogramu przedstawionego na plakacie. W programie m. in. prelekcja o biologii i zwyczajach sów, wystawy, quizy przyrodnicze o sowach, nasłuchiwania sów w terenie – w wybranych punktach terenowych parku.

Wszystkich uczestników zapraszamy do udziału w Akcji, włączenia się w aktywne rozpoznawanie głosów sów i wymianę doświadczeń przy grillu. Na wydarzenie obowiązują zapisy.

Czytaj dalej

Lokalne

Piłka koszykowa chłopców w ramach liceliady 2022/2023

W środę 8 lutego w hali sportowej Uznam Arena przy  ulicy Grodzkiej 5 odbyły się  Mistrzostwa Miasta Świnoujście w Piłce Koszykowej  Chłopców  w ramach Licealiady.

Organizatorem turnieju był  Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu. Do rozgrywek przystąpiło sześć zespołów ze świnoujskich szkół średnich:   LO MIESZKO, CEZiT, ZSM, CKZiU, LOGOS, WZDZ. Turniej rozegrano systemem „ pucharowym”, z podziałem na dwie grupy. Zwycięzcy grup rozegrali mecz o miejsce pierwsze w turnieju, a zespoły z miejsca drugiego, mecz o miejsce trzecie. Spotkania dostarczały wielu ciekawych akcji, można było podziwiać umiejętności koszykarskie, duże  zaangażowanie i grę do ostatniej minuty.

Po bardzo wyrównanej rywalizacji:

I  miejsce  –  Centrum Edukacji Zawodowej i Turystki w Świnoujściu
II miejsce  –  Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu
III miejsce – Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Świnoujściu
IV miejsce  –  Zespół Szkół Morskich im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu
V miejsce  –  Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu
VI miejsce  –  I Liceum Społeczne Fundacji LOGOS ul. Grunwaldzka 47 w Świnoujściu

Pierwszy zespół reprezentować będzie nasze miasto w Mistrzostwach Województwa. Na zakończenie turnieju każda drużyna otrzymała okolicznościowe puchary ufundowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”.

Foto: OSiR Wyspiarz 

Czytaj dalej

Lokalne

Świnoujscy uczniowie znają już zasady bezpieczeństwa w trakcie ferii zimowych

W okresie zimowym funkcjonariusze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu prowadzą działania na rzecz bezpieczeństwa w trakcie ferii zimowych na terenie powiatu Świnoujście.

W obiektach oświatowych prowadzone są prelekcje o charakterze informacyjno-edukacyjnym. Poruszane są tematy bezpieczeństwa jak i udzielania pierwszej pomocy.

Ponadto Koment Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz opiniuje obiekty, w których organizowany jest wypoczynek dzieci i młodzieży na terenie powiatu Świnoujście.

 

Zdjęcia: KM PSP w Świnoujściu

Czytaj dalej

Lokalne

Do końca sezonu grzewczego trwać będą kontrole dronem

Świnoujscy strażnicy miejscy wraz z policją do końca sezonu grzewczego kontynuować będą kontrole dronem wyposażonym w system obserwacji i analizy powietrza „SOWA”. W kilka sekund urządzenie może skontrolować skład chemiczny dymu unoszącego się z kominów. Tam, gdzie wykaże szkodliwe pyły, interwencja może skończyć się wystawieniem mandatu.

– W sezonie zimowym częściej docierają do nas skargi mieszkańców na jakość spalanego opału i związane z tym uciążliwości – mówi Rafał Marciszewski, komendant Straży Miejskiej w Świnoujściu. – Wydobywające się z kominów kłęby dymu mogą stanowić sygnał, że właściciel posesji zanieczyszcza środowisko. Dzięki dronowi, w krótkim czasie możemy sprawdzić skład dymu u źródła, tuż nad kominem. Urządzenie jest bardzo dokładne. – Wystarczy, że dron znajdzie się w pobliżu komina i już po kilku sekundach jesteśmy w stanie stwierdzić czy zawartość pyłów przekracza dopuszczalne normy. Interwencja odbywa się natychmiast. Za palenie w piecach niedozwolonymi materiałami grozi mandat do 500 złotych.

„SOWA” to mobilne laboratorium, które umożliwia wykonanie odczytów bezpośrednio przy źródle zanieczyszczenia. Stacja pomiarowa mierzy poziom stężenia w powietrzu szkodliwych substancji, m.in. pyłów PM1, PM10 i PM2,5 a także formaldehydu HCHO czy chlorowodoru. Stacja pobiera próbki za pomocą pomiarowych sond. Dron może również obszarowo monitorować jakość powietrza, co pozwala na wytypowanie rejonów szczególnie dotkniętych zanieczyszczeniami. Specjalistyczny dron obsługiwany jest przez przeszkolonych funkcjonariuszy policji, przy wsparciu Straży Miejskiej. Sprzęt użyczony został Komendzie Miejskiej Policji w Świnoujściu, więc badanie czystości powietrza nie jest jego jedynym zadaniem.

Czytaj dalej

Lokalne

Przekazanie obowiązków dowódcy 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Zobacz zdjęcia!

W czwartek, 9 lutego, w Porcie Wojennym w Świnoujściu miało miejsce uroczyste przekazanie obowiązków dowódcy 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Kontradmirał Włodzimierz Kułagin po blisko dwóch latach dowodzenia świnoujską flotyllą zdał obowiązki, a dowodzenie 8FOW objął komandor Piotr Sikora.

Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej kontradmirał Włodzimierz Kułagin został wyznaczony na stanowisko Szefa Zarządu Uzbrojenia Inspektoratu Marynarki Wojennej w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Nowym dowódcą 8 Flotylli Obrony Wybrzeża został komandor Piotr Sikora.

Uroczystość przekazania obowiązków rozpoczęła się od parady burtowej. Oficerowie zdający i obejmujący obowiązki, w towarzystwie zaproszonych gości, przyjęli z pokładu motorówki hydrograficznej MH-1 paradę burtową okrętów stacjonujących w Porcie Wojennym Świnoujście. Złożono również wiązankę kwiatów pod pomnikiem „Tym, którzy przywrócili Pomorze macierzy”. Na uroczystej zbiórce pododdziałów flotylli, meldunek o zdaniu i przyjęciu obowiązków przyjął Inspektor Marynarki Wojennej wiceadmirał Jarosław Ziemiański. 

„W trakcie mojej kadencji na stanowisku dowódcy 8FOW przyszło nam wspólnie realizować wiele poważnych zadań. Jednym z nich był wkład Flotylli w zapewnienie bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej w województwie Zachodniopomorskim. Mam tu przede wszystkim na myśli gazoport oraz rurociąg Baltic-Pipe, instalacje kluczowe dla bezpieczeństwa i funkcjonowania kraju. Cieszę się, że Flotylla ma siły i środki do realizacji tych zadań.” – wspomniał w swoim przemówieniu ustępujący ze stanowiska kontradmirał Włodzimierz Kułagin oraz podziękował wszystkim, z którymi przyszło mu służyć: „Panie i Panowie oficerowie, podoficerowie, marynarze i pracownicy 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, dziękuję za wspólną służbę. Życzę wszystkim satysfakcji z dalszej służby oraz wielu sukcesów. (…) Panie Komandorze Sikora życzę powodzenia na stanowisku dowódcy 8 Flotylli Obrony Wybrzeża i dowódczego szczęścia. Przekazuję Panu Flotyllę w gotowości do realizacji każdych zadań z profesjonalną i wyszkoloną załogą.”

„Jestem przekonany, że wspólnie będziemy dalej szli właściwym kursem. Czasem to morze będzie spokojne, a czasem wzburzone, ale przecież nic tak dobrze nie kształtuje charakterów i buduje profesjonalizmu jak te wzburzone wody.”  – powiedział w swoim przemówieniu dowódca 8FOW komandor Piotr Sikora zwracając się do nowych podwładnych.

Na zakończenie wyraził uznanie za czas dowodzenia flotyllą przez kontradmirała Kułgina: „Chciałbym podziękować mojemu poprzednikowi – Panu kontradmirałowi Włodzimierzowi Kułaginowi. To w duże mierze jego zasługa, że Flotylla jest dzisiaj w tak doskonałej formie i z takimi perspektywami. Panie Admirale, życzę powodzenia i satysfakcji na nowym stanowisku służbowym.”

***

Komandor Piotr Sikora 

urodził się w 1969 roku w Paczkowie, w województwie opolskim. Jest absolwentem Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, podyplomowych studiów w zakresie zarządzania i dowodzenia siłami morskimi w AMW oraz podyplomowych studiów polityki obronnej w amerykańskiej Naval War College w Newport. Ukończył także szereg kursów specjalistycznych w kraju i za granicą m.in. w belgijsko-holenderskiej Szkole Wojny Minowej w Ostendzie (Belgia) oraz łotewskiej Akademii Obrony Narodowej w Rydze (Łotwa).

Po ukończeniu Akademii Marynarki Wojennej w 1994 roku rozpoczął zawodową służbę wojskową w 13 Dywizjonie Trałowców, ówcześnie 9 Flotylli Obrony Wybrzeża w Helu. Od tego czasu przez kolejne lata jego kariera była ściśle związana z prowadzeniem działań z zakresu walki minowej, ze szczególnym uwzględnieniem działań przeciwminowych. W czasie służby w dywizjonie przeszedł wszystkie szczeble kariery okrętowej od stanowiska dowódcy działu okrętowego, po dowódcę grupy okrętów. Dowodził trałowcami ORP Śniardwy i ORP Mamry, a także niszczycielem min ORP Czajka. Pełnił także obowiązki dowódcy ORP Flaming w trakcie wydzielenia okrętu do udziału w zespole okrętów przeciwminowych NATO. Był również szefem sztabu – zastępcą dowódcy dywizjonu. Zwieńczeniem służby w 13 Dywizjonie Trałowców było objęcie dowodzenia jednostką w latach 2014 – 2018. 

Zajmował także szereg stanowisk w sztabach m.in. dywizjonu, Flotylli, Dowództwa Marynarki Wojennej, czy też Inspektoratu MW Dowództwa Generalnego RSZ. 

Komandor Piotr Sikora jako dowódca niszczycieli min dwukrotnie brał udział w Stałym Zespole Sił Obrony Przeciwminowej NATO Europy Północnej (MCMFORNORTH, obecnie SNMCMG1). W 2005 roku Piotr Sikora, wówczas komandor podporucznik, został skierowany do sztabu natowskiego zespołu, który pracował na estońskim okręcie dowodzenia ENS Admiral Pitka. Zdobyte w ten sposób doświadczenie wykorzystał w roku 2013, gdy przejął dowodzenie  i przez cały rok z pokładu okrętu ORP Kontradmirał X. Czernicki kierował działaniami Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1 (SNMCMG1). Był drugim w historii oficerem polskiej MW, któremu powierzono dowodzenie elitą sojuszniczych sił przeciwminowych. Za wyjątkowe zdolności dowódcze, został w 2015 r. wyróżniony „wojskowym Oskarem” – nagrodą „Buzdygana” przyznawaną przez miesięcznik „Polska Zbrojna”.

W latach 2013 – 2023 był mocno zaangażowany w program budowy nowoczesnych niszczycieli min dla Marynarki Wojennej RP. W budowie okrętów projektu 258 typu Kormoran II miał ogromy udział od etapu projektowania, aż po pomyślnie zakończony proces wdrożenia ich do służby.

Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej z dniem 1 lutego 2023 r. został wyznaczony na stanowisko Dowódcy 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.

« z 2 »

 

Czytaj dalej

Lokalne

Nie parkuj na chodniku. Nie blokuj przejścia pieszym

Dostępność miejsc postojowych jest problemem ogólnopolskim. Samochodów wciąż przybywa, więc świnoujskim kierowcom ten problem nie jest obcy. Mimo ograniczonego ruchu turystycznego, funkcjonariusze straży miejskiej otrzymują zgłoszenia odnośnie nieprawidłowego parkowania pojazdów niemal każdego dnia.

– Straż Miejska istnieje po to, by współpracować ze społecznością lokalną – mówi Rafał Marciszewski, komendant Straży Miejskiej w Świnoujściu. – Rozumiemy problem z ograniczoną liczbą miejsc postojowych. Dlatego staramy się podchodzić do problemu zdroworozsądkowo i często pobłażamy kierowcom, którzy nieznacznie złamali przepisy. Jednak należy pamiętać, że pozostawienie pojazdu w sposób stwarzający zagrożenie dla pieszych, spotka się ze stanowczą reakcją funkcjonariuszy. 

Parkowanie w odległości mniejszej niż 10 m od przejścia dla pieszych, zwłaszcza w pobliżu szkól i przedszkoli, zastawianie chodnika w sposób uniemożliwiający przejście rodzicowi z małym dzieckiem czy osobie niepełnosprawnej zakończy się mandatem karnym. Należy pamiętać, iż chodnik jest częścią drogi przeznaczoną dla ruchu pieszych. Zatrzymanie i postój pojazdu na chodniku jest dopuszczony tylko przy spełnieniu warunków wynikających z art. 47 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.

Tekst: Straż Miejska / BIK UM Świnoujście

Czytaj dalej

OGŁOSZENIA DROBNE

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama treetops

Najczęściej czytane

© Copyright 2023, Wszelkie prawa zastrzeżone | swinoujskie.info | Red Top Media | ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin | Napisz do nas: redakcja@swinoujskie.info lub zadzwoń 510 555 524