Strona główna / Lokalne / [FILM] Przewodniczący przerwał sesję rady w sprawie przeładunku siarki. Czy miał prawo?

[FILM] Przewodniczący przerwał sesję rady w sprawie przeładunku siarki. Czy miał prawo?

Nerwowy przebieg miała środowa nadzwyczajna sesja rady miasta. Radni spotkali się, aby usłyszeć raport na temat przeładunku granulatu siarki w świnoujskim porcie. Mogli  zapoznać się ze stanowiskiem instytucji. Jednak przewodniczący rady nieoczekiwanie przerwał obrady uniemożliwiając zabranie głosu przewodniczącemu zarządu osiedla Warszów, który na nagranych filmach chciał pokazać radnym w jakich warunkach odbywa się przeładunek granulowanej siarki.

Podczas sesji, radni usłyszeli od prezesa OT Portu Ludwika Heinscha, że port ma zamiar przeładować 27 tys. ton granulatu siarki. Zapewnił także, że przeładunek odbywa się zgodnie z prawem.

Głos zabrał także prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz.

– Chciałbym, aby działania były związane z ochroną ludzi pracujących w porcie. Zależy mi na tym, aby nowy ładunek nie szkodził pracownikom portu, mieszkańcom miasta i kuracjuszom. Nie chcę, aby miasto straciło status uzdrowiska. Uważam, że monitoring realizowany przez służby powinien być prowadzony w sposób ciągły – powiedział prezydent miasta Janusz Żmurkiewicz.

W ubiegły piątek radni dwóch komisji: uzdrowiskowej i rozwoju turystyki oraz gospodarki morskiej uczestniczyli w wizji lokalnej. Radny Andrzej Mrozek przedstawił pozostałym radnym relację z wizytacji w porcie.  Poprosił o przerwanie sesji i wznowienie jej po spłynięciu wyników kontroli.

Przewodniczący rady Dariusz Śliwiński przerwał obrady do 25 października czym wywołał stanowczy sprzeciw Ryszarda Teterycza (SLD). Według radnego, przewodniczący złamał statut, który mówi, że przewodniczący nie może przerwać sesji bez zapytania o to radnych wnioskodawców, ich zgody i głosowania przez minimum 11 radnych. Mecenas Maciej Nowicki był jednak innego zdania i twierdził, że sesję przerwano zgodnie ze statutem rady.

Chwilę później radni SLD oraz mieszkańcy osiedla Warszów wzięli udział w konferencji prasowej na której zapoznali dziennikarzy ze swoimi  obawami.

Co mówi Statut Rady Miasta Świnoujście o przerwaniu sesji?

§ 55. 1. Przewodniczący może przerwać sesję na czas określony, w szczególności w przypadkach: a) niemożności rozpatrzenia wszystkich punktów zatwierdzonego porządku dziennego obrad, b) braku materiałów lub ich niekompletności, uniemożliwiających rozpatrzenie spraw, c) braku kworum – w tym przypadku imiona i nazwiska radnych, którzy z przyczyn nieusprawiedliwionych opuścili obrady odnotowuje się w protokole sesji, d) zakłócenia porządku na sali obrad przez radnych, e) zakłócenia porządku obrad przez publiczność – do czasu jej usunięcia i przywrócenia porządku.

§ 49. 1. Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków formalnych, a w szczególności dotyczących: – stwierdzenia kworum, – zmiany porządku obrad, – ograniczenia czasu wystąpień, – głosowania imiennego, – zamknięcia listy mówców, – zarządzenia przerwy, – przestrzegania zasad porządku obrad, – reasumpcji głosowania. 11 2. Zgłoszone wnioski formalne przewodniczący poddaje niezwłocznie pod głosowanie. Wniosek uznaje się za przyjęty, po uzyskaniu zwykłej większości głosów.
§ 50. 1. Po wyczerpaniu listy mówców przewodniczący zamyka dyskusję i rozpoczyna procedurę głosowania nad projektem uchwały. 2. Po rozpoczęciu procedury głosowania przewodniczący może udzielić radnym głosu tylko w przypadku zgłoszenia i uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.
§ 54. 1. Rada może obradować również na sesjach nadzwyczajnych zwołanych na wniosek prezydenta lub co najmniej 1/4 pełnego składu rady.
1) wniosek musi zawierać proponowany porządek obrad i przedkładane przez wnioskodawców projekty uchwał;
2) Przewodniczący zwołuje sesję nadzwyczajną najpóźniej siódmego dnia, licząc od dnia następnego po dniu złożenia wniosku;
3) do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał;
4) o zwołaniu sesji nadzwyczajnej przewodniczący powiadamia radnych nie później niż na 3 dni kalendarzowe przed terminem sesji.
2. Do porządku obrad sesji nadzwyczajnej, za zgodą wnioskodawców, zmiany mogą być wprowadzone tylko bezwzględną większością głosów pełnego składu rady. 
 
§ 65 1. Radny może zabrać głos w dyskusji nad projektem uchwały trzykrotnie. Pierwsze wystąpienie nie może trwać dłużej niż 5 minut. Kolejne wystąpienia nie mogą być dłuższe niż po 2 minuty. 2. Ograniczeń czasowych nie stosuje się do wystąpień: 1) przedstawicieli władz centralnych i regionalnych biorących udział w sesji i innych zaproszonych gości; 2) referujących w sprawach objętych porządkiem obrad: prezydenta, skarbnika, sekretarza osoby upoważnionej przez prezydenta, przewodniczącego właściwej komisji rady oraz sprawozdawców projektu uchwały. 

Zobacz również

Ostrzeżenie przed silnymi opadami deszczu

Dziś 1 lipca od godziny 13.00 do 22.00 prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć …

27 komentarzy

 1. Dlaczego się tak denerwujące. W dniu 25.10.2017r dalsza część sesji i będziecie mieli komuszki wiele czasu aby się wygadać. Bardzo liczę że zabierze głos radny Szpytko pracownik OT PORT odpowiedzialny za ochronę środowiska. Telewizja też będzie.

 2. Bicie piany przez SLD. Przeładunek węgla jest jeszcze bardziej uciążliwy i nikt jakoś z tego tytułu nie robi wielkiego szumu. Brudne szyby i elewacje budynków. Żeglarze się skarżyli, że stojąc w marinie wszystko jest brudne od pyłu węglowego i śmierdzi jak w rafinerii, że ciężko się oddycha, to jakoś pani Joanna siedziała cicho i nie protestowała, bo OSiR jest odpowiedzialny za marinę. To o co chodzi, o populizm i kampanię wyborczą?

 3. Zwiastuje wielki koniec PO-PISu na wyspach! Wielu życzyło śmierć SLD (szczególnie właśnie PO-PIS), a dają im kolejne punkty!!! To jest piękne!

 4. Śliwiński przesadził! To jawny zamach na demokracje zrobiony śliskimi łapkami „obrońców demokracji” z PO, który sekundują niektórzy radni PIS. DO tego jeszcze komuchy- czyli SLD które wykorzystały kolejny raz ludzkie nieszczęście by się na nim powozić. Taka jest niesyte prawda. Wszyscy- PO PIS SLD wozicie się na zdrowi mieszkańców i przyszłości uzdrowiska zamiast działać w jedności na rzecz dobra miasta.

  • Wszystko w porządku z tobą wkurzony wujku? jak możesz porównywać łajdackie zachowanie PO-PiS gdzie ludzi do głosu nie dopuścili a tym że SLD stanęło własnie po stronie zwykłych ludzi! co ty bredzisz że ktoś tu kogoś wykorzystuje? a kto ma krzyczeć o tak jawnym łamaniu praw jak nie radni? po to ich wybieraliśmy żeby bronili naszych praw a ci z PO i PiS jeszcze przeciw nam działają. Mi dynda czy pomagają mi radni z SLD czy z innej partii byle pomagali. Dlaczego to radni PO i PiS nas nie bronią, no dlaczego?

 5. Czas odsunąć tych leserów od władzy!

 6. Haha SLD umiera, widzimy koniec postkomuny i jej popleczników:) coś pięknego:)

 7. Przewodniczący widać bał się głosu mieszkańców. A jaki to przewodniczący, ktory się boi się głosów mieszkańców. ,,Kończ wacpan, wstydu oszczędź”

 8. Świnoujście dzieli Świna. To tak jak Warszawę dzieli Wisła, a miasto jest jedno i jedne interesy.
  Według moich obserwacji, a także moich ocen, mieszkańcy grodu nad Świną zostali podzieleni przez odgórne decyzje lokalnej władzy. Lokalna władza od lat traktuje Warszów, po prawej stronie Świny, jako przemysłową część Świnoujścia. To jest mylne myślenie, które już doprowadziło do nieodwracalnych szkód w krajobrazie i naturalnym środowisku. Mieszkańcy z prawej strony Świny czują miejsce w którym mieszkają, mając świadomość niezwykłego terenu danego przez Naturę. Wszelkimi siłami należy bronić Warszów przed przemysłowymi inwestycjami. Porty usytuowane są po prawej stronie, ale ich szkodliwe skutki są i będą odczuwalne przez mieszkańców Świnoujścia tak z lewej jak i z prawej strony.
  Niestety, tak jak w całej Polsce, tak i u nas w Świnoujściu, społeczeństwo jest podzielone.
  Siła i skuteczność jest jedności! Podział społeczeństwa, to rozpad społeczeństwa, rozpad dobrze pojętego rozwoju.
  Faceci, którzy tu przyjeżdżają, a mają interesy w porcie, wypowiadają się mętnie w sprawach, które są ważne dla ludzi i tego miejsca.

 9. Nieprawdziwe informacje podane przez portal.

 10. Przykro mi Panie redaktorze, ale totalna stronniczość i nieprofesjonalny przekaz. Sesja nadzwyczajna trwała ok. 2 godziny, a Pan wrzuca jedynie podsumowanie SLD – bez chociażby fragmentu wypowiedzi zaproszonych ekspertów od siarki, przeładunku, ochrony środowiska itp. Widać podgrzewanie tematu i wrzucanie populistycznych haseł SLD lepiej się sprzedaje niż głos fachowców w danej branży. Przykre.

  • Głos fachowców? Dostali głos ludzie, związani z portem oraz firmą, która dostarcza siarkę. Dostali glos także urzednicy. Czemu nie dostali mieszkańcy? Radni SLD także nie zabrali głosu na sesji. Ktoś tutaj kręci

   • Co nie oznacza, że dzienikarz sam pomija sobie take głosy w relacji, bo są np. Nie są po jego myśli. Urząd Marszałkowski, Zarząd Morskich Portów to też są w tym układzie? Proszę zobaczyć jak wygląda relacja na stronie wyspiarza. Dziennikarz jest od przedstawiania wydarzeń a tu ktoś bawi się w politykę i zakłamywanie rzeczywistości,

  • Jakich fachowców? To są ludzie, którzy biorą za to kasę, ich interesem jest to, żeby siarkę przeładowywać w Ś-ciu bez względu na to, czy jest to zdrowe czy nie. Przecież prezes portu nie wyjdzie na salę i nie powie, że siarka jest szkodliwa. Niezależnych ekspertów na tej sali nie było, a mieszkańców nie dopuszczono do głosu. To jest zwykłe plucie ludziom w twarz.

  • ꘐ ꖜ ꗈ ꕧ ꔠ ꖟ

   MAX, wszyscy wiemy, że się skundliłeś.
   Sorry Ziom.

  • Pełna racja. Ale SLD już upada.

 11. Wygląda na to, że Śliwiński nie miał prawa przerwać tej sesji a zrobił to tylko po to, żeby mieszkańcy nie mogli przedstawić swoich wątpliwości. Ta władza, Śliwiński z PO Jurkiewicz z PIS i Żmurkiewicz ignoruje głos mieszkańców!!! Oni tylko deweloperom i biznesmenom kłaniają się w pas a dla zwykłych ludzi zadymianie miasta siarką i gęby na kłódkę. Co się dzieje w tym mieście, kto to przerwie?

 12. Koalicja PO-PIS i Grupa Morska działa. W calej Polsce tworzą się koalicje przeciwko PISowi, a nas podają sobie rączki i razem kombinują. Nigdy nie głosowałem na SLD. Raz głos oddałem na PO, potem Palikota, a teraz Nowoczesną. Po tym wszystkim jestem w 100 % przekonamy, że jedynym sposobem aby ich pogonić ze stolkow jest głosowanie na Sojusz, a Prezydentem powinna zostać Joanna Agatowska. Determinacja tej kobiety pokazuję, że jesr moc i walka!!!

 13. Jak widać kolejnej sprawie próbuje się ukręcić łeb Świnoujska koalicja POPIS znowu robi po swojemu.Pamiętajcie co wyczyniają przy wyborach.

 14. wstyd i jeszcze raz wstyd. Mają w duzym powazaniu glos mieszkancow. Aska! Rob porzadek!

 15. Zamach na demokrację. Miejmy nadzieję że mieszkańcy będą pamiętać to panu przewodniczącemu Śliwińskiemu. Wstyd mieszkać w takim mieście z takim przewodniczącym rady.

 16. Radni Jurkiewicz i Nowicki rozegrali sesję koncertowo , w białych rękawiczkach przeprowadzili pucz i w białych rękawiczkach rozegrali radnych SLD!

 17. Wstyd! Tak właśnie działa koalicja PO-PIS! Nie szanują mieszkańców!!! Jednak my to zapamiętamy! Zapamiętamy szczególnie Pana Śliwińskiego!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.