Strona główna / Lokalne / Czasami bez słowa dziękuję

Czasami bez słowa dziękuję

W dniu dzisiejszym, w Hotelu Interferie Medical Spa, odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Janusza Żmurkiewicza z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w związku z obchodzonym dziś w całym kraju Dniem Pracownika Socjalnego. W spotkaniu uczestniczyli także Zastępcy Prezydenta Barbara Michalska oraz Paweł Sujka, radni Rady Miasta Świnoujście, ks.dziekan Piotr Superlak oraz przedstawiciele miejskich instytucji współpracujących z MOPR.

Jak podkreślił w swoim wystąpieniu Prezydent :  „ Często nie słyszycie nawet słowa dziękuję, a przecież bez Waszej ciężkiej pracy wielu mieszkańców miasta nie poradziłoby sobie z trudem codziennego życia”

            Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu jest jednostką organizacyjną realizującą w Mieście Świnoujściu zadania z zakresu m.in.: pomocy społecznej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, funduszu alimentacyjnego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie itp.

            Budżet Ośrodka wynosi blisko 32 mln złotych. Zatrudnionych jest ok. 115 pracowników oraz ok. 20 zleceniobiorców, w tym przede wszystkim świadczących poradnictwo specjalistyczne.

            W wyniku wytężonej pracy powołanego przez Prezydenta Miasta Świnoujścia Zespołu, została opracowana i przyjęta uchwałą Rady Miasta Świnoujście w dniu  28 września 2017 r. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-2026.

Co roku jest przygotowywana ocena zasobów pomocy społecznej. Wynika z niej, że z pomocy i wsparcia pracowników MOPR w 2016r. skorzystało blisko 2 tysiące osób. Świadczenia z pomocy społecznej przyznano 1.100 osobom z 903 rodzin, w tym świadczenia pieniężne 703 osobom z 690 rodzin, a świadczenia niepieniężne 454 osobom z 368 rodzin. Trzysta pięćdziesiąt osób skorzystało z pomocy Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Należy zauważyć, że liczba osób korzystających z pomocy społecznej sukcesywnie spada dzięki prowadzonej pracy socjalnej, polepszeniu sytuacji rodzin w związku z Programem „Rodzina 500 +”, niskiej stopie bezrobocia w Świnoujściu.

W 2016r. pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych przyjęli 2037 wniosków w sprawie świadczeń wychowawczych (Rodzina 500+) – wypłacono 20 464 świadczenia na łączną kwotę 10 164 073zł, 1410 wniosków w sprawie świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna – wypłacono 24 070 świadczeń na łączną kwotę 5 490 428zł oraz 301 wniosków w sprawie funduszu alimentacyjnego – wypłacono 3 602 świadczenia na łączną kwotę 1 353 290zł.

Wg stanu na dzień 20.11.2017 r. przyjęto:

– 2088 wniosków w zakresie Programu „Rodzina500+”,

– 1328 wniosków o świadczenia rodzinne,

– 271 wniosków w zakresie funduszu alimentacyjnego.

            W III kwartale 2017 r. wypłacono: 22 926 świadczenia wychowawcze na łączną kwotę 11 438 010,90zł, 20 409 świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekuna na łączną kwotę 4 913 889zł oraz 2 780 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 1 054 691zł.

            W 2016 roku pracownicy MOPR wykonywali zadania na rzecz 62 podmiotów rodzinnej pieczy zastępczej, w których wychowywało się 74 dzieci. Na terenie Świnoujścia funkcjonuje 35 rodzin spokrewnionych z dzieckiem, 22 rodziny niezawodowe, 2 zawodowe rodziny zastępcze oraz rodzinny dom dziecka. Dzięki funkcjonującemu w Świnoujściu mieszkaniu chronionemu, usamodzielniana młodzież opuszczająca placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze ma dobry start w samodzielne życie. Dzięki temu wsparciu i otrzymywanym lokalom z zasobów Miasta stają się pełnoprawnymi mieszkańcami. W 2016 roku jedna wychowanka, a w 2017 roku aż 5 wychowanków otrzymało samodzielne lokale.

W roku 2017 po raz kolejny pozyskano środki finansowe z dotacji celowej na wynagrodzenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i asystentów rodziny w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej. Są to kwoty: 96.000zł i 126.000zł.

Pracownicy Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie jak co roku przeprowadzili kampanię społeczną przeciwko przemocy „Biała wstążka”. Zrealizowany został także program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie.

Pracownicy Działu Pieczy Zastępczej i Poradnictwa Specjalistycznego w ramach prowadzonej kampanii propagującej ideę rodzicielstwa zastępczego, po raz pierwszy zorganizowali w Muszli koncertowej – Piknik rodzinny. Bardzo licznie przybyłe rodziny doskonale bawiły się dzięki animacjom prowadzonym przez klauna i jego pomocników, były liczne występy, gry, zabawy i poczęstunek. Do pomocy włączyli się wolontariusze, Miejski Dom Kultury, Powiatowy Urząd Pracy, a swoje stanowisko edukacyjne miała także Komenda Miejska Policji.

Na rzecz osób bezdomnych, prowadzona jest systematyczna współpraca z Komendą Miejską Policji w Świnoujściu, Strażą Miejską i Schroniskiem dla Osób Bezdomnych, szczególnie w okresie zimowym: wspólne patrole różnych miejsc niemieszkalnych, monitoring streetworkera.

Ponadto pracownicy MOPR współpracują z wieloma instytucjami i organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Pracownicy Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie przeprowadzili w 2017r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Świnoujściu trzy kontrole, w zakresie:

– sposobu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej,

– efektywności działania administracji w realizacji Programu „Rodzina 500+” w 2016 r.,

– realizacji zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wskazanych w ustawie o pomocy społecznej realizowanych przez Miasto na prawach powiatu Świnoujście.

Zakończyły się one pozytywnymi ocenami.

Zobacz również

Przegląd lodowych trendów na lato 2022

Rozpoczęło się kalendarzowe lato i wakacje. W ciągu tych 93 najbardziej słonecznych dni w roku, …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.