Strona główna / Lokalne / Poznaj swojego dzielnicowego. Rejony służbowe, numery telefonów i adresy e-mail

Poznaj swojego dzielnicowego. Rejony służbowe, numery telefonów i adresy e-mail

Dzielnicowi z Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu prowadzą działania w oparciu o opracowane plany działań priorytetowych dla swoich rejonów służbowych. Plan działań priorytetowych to narzędzie, które ma poprawić skuteczność współdziałania dzielnicowego z mieszkańcami.

Dzięki informacjom uzyskanym między innymi w oparciu o spotkania, debaty oraz Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa i bieżącą analizę zdarzeń dzielnicowi wychodzą naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa. Dla każdego rejonu dzielnicowego ustalony jest zakres działań priorytetowych, który wynika ze specyfiki rewiru i problemów zgłaszanych przez mieszkańców. Takie plany realizowane są w półrocznych cyklach. Każdy może sprawdzić, co w jego najbliższej okolicy należy do zadań priorytetowych dzielnicowego.

Rejonem służbowym nr I opiekuje się dzielnicowy  sierż. Robert Rumistrzewicz. Obszar ten obejmuje następujące ulice: Bałtycka, Cieszkowskiego, Energetyków, Gierczak, Kasprowicza, Konopnickiej, Małachowskiego, Nowowiejskiego, Orkana, Orzeszkowej, Powstańców Śląskich, Prusa, Słowackiego, Trentowskiego, Żeromskiego, Kapitańska, Komandorska, Uzdrowiskowa, Zdrojowa, Plażowa, OSIEDLE POSEJDON: Broniewskiego, Bursztynowa, Fredry, Gałczyńskiego, Grottgera, Graniczna, Kochanowskiego, Kossaków, Kruczkowskiego, Marynarki Wojennej, Miarki, Moniuszki, Norwida, Roosevelta, Siemiradzkiego, Staffa, Tuwima, Zapolskiej, OSIEDLE RYCERSKA: Bursztynowa, Herbowa, Hetmańska, Husarska, Mieczowa, Rycerska (nr parzyste), Strzelecka, Turniejowa, Ułańska, Zamkowa, Wojska Polskiego, OSIEDLE PLATAN, OSIEDLE MATEJKI: Matejki nr 33-46, Moniuszki, Leśmiana, Pułaskiego, Wyspiańskiego. Do dzielnicowego rejonu napływają informacje o grupującej się młodzieży w rejonie ulicy Uzdrowiskowej oraz ulicy Żeromskiego, która spożywa alkohol, zaśmieca, zakłóca spokój, w szczególności w porze nocnej. Celem priorytetowych działań dzielnicowego rejonu będzie zredukowanie ilości przypadków popełniania wykroczeń, a tym samym znacząca poprawa porządku publicznego we wskazanych miejscach.

Kontakt z dzielnicowym: tel. 91-326-75-33, kom. 605-763-214, e-mail: dzielnicowy.swinoujscie1@sc.policja.gov.pl

Rejonem służbowym nr II opiekuje się dzielnicowy  sierż. sztab. Przemysław Bujnik. Obszar ten obejmuje następujące ulice: Beniowskiego, Bogusławskiego, Boh. Września (80-83, 69-72, 74-79, 51a,52-52a, 53-53a, 54, 36-37, 38-39, 48-51), Bolesława Chrobrego (19-21, 16-36), Chopina, Niedziałkowskiego, Herberta, Dąbrowskiego, Bema, Paderewskiego, Hołdu Pruskiego, Jachtowa, Jana z Kolna (4-7, 12), Krzywoustego, Matejki (nr 11-33), Mieszka I, Monte Cassino (6-22, 23, 24, 27, 30-32, 34a, 35, 37, 38, 38a-b), Plac Kościelny, Plac Orła Białego, Plac Sybiraków, Reja, Rogozińskiego, Sikorskiego, Teligi, Wyspiańskiego, Wyszyńskiego, Zdrojowa, Żeglarska, Narutowicza, Piłsudskiego, Piastowska, Leśmiana, Pułaskiego, Konstytucji 3 Maja 1-43. Po przeprowadzonych rozmowach z mieszkańcami rejonu służbowego, dzielnicowy ustalił, że głównym problemem jest gromadzenie się osób zakłócających porządek publiczny w Parku Chopina. Osoby te zaśmiecają oraz spożywają napoje alkoholowe w miejscach, gdzie jest to zabronione przez Ustawę. Do czynów tych dochodzi głównie popołudniami i wieczorami. Należy zwrócić uwagę na znajdujący się w Parku plac zabaw, gdzie często bawią się małe dzieci, które są narażone na demoralizację, a także na dwa miejsca, w których zainstalowane są przyrządy do ćwiczeń. Celem działań priorytetowych dzielnicowego rejonu będzie zredukowanie ilości przypadków popełniania wykroczeń, a tym samym znacząca poprawa bezpieczeństwa i spokoju dla rodzin z dziećmi.

Kontakt z dzielnicowym: tel: 91-326-75-33, kom. 571-323-712, e-mail: dzielnicowy.swinoujscie2@sc.policja.gov.pl

Rejonem służbowym nr III opiekuje się dzielnicowy mł. asp. Piotr Radzięta. Obszar ten obejmuje następujące ulice: Bygdgoska, Chełmska, Gdańska, Gdyńska, Grudziądzka, Kuglinów, Olsztyńska, Śląska, Toruńska, Warszawska, Szkolna, Drawska, Grodzka, Kaszubska, Małopolska, Markiewicza, Mazowiecka, Mazurska, Wielkopolska, Grunwaldzka (nr 50, 51, 52, 53a, 62, 64a, 66, 68, 70), Rycerska (nr nieparzyste). W wyniku spotkań z mieszkańcami ulicy Śląskiej i Toruńskiej dzielnicowy ustalił, że na zapleczu Kościoła pw. Bł. Michała Kozala oraz znajdującego się obok budynku dochodzi do zakłócania ładu i porządku publicznego. W miejscach tych grupują się osoby, które zaśmiecają oraz spożywają alkohol, choć Ustawa tego zabrania. Swoim zachowaniem wywołują również zgorszenie wśród innych osób, zamieszkujących w pobliżu lub przebywających w tamtym rejonie. Celem działan priorytetowych dzielnicowego będzie wyeliminowanie zachowań niezgodnych z prawem.

Kontakt z dzielnicowym: Tel. 91-326-75-33, kom. 571-323-710, e-mail: dzielnicowy.swinoujscie3@sc.policja.gov.pl

Rejonem służbowym nr IV opiekuje się dzielnicowa mł. asp. Agata Nurkiewicz. Obszar ten obejmuje następujące ulice: Daszyńskiego, Plac Rybaka, Portowa, Karsiborska, Lechicka, Lutycka, Łużycka, Nowokarsiborska, Steyera, Marynarzy, Grunwaldzka (88-100), Marynarzy, Wybrzeże W. IV, Plac Wolności 14-16, Plac Słowiański, Armii Krajowej, Bohaterów Września (2-35), Monte Cassino (1-3, 39-40, 41-43), Bolesława Chrobrego (od Boh. Września do kanału), Jana z Kolna (8 – 10), rejon Basenów: Zimowego, Węglowego, Południowego, Mulnik, rejon przeprawy promowej Karsibór, rejon Basenów: Zimowego, Węglowego, Południowego, Mulnik, rejon przeprawy promowej Karsibór. W wyniku spotkań z właścicielami garaży znajdujących się przy ulicy Karsiborskiej, dzielnicowa ustaliła, że wskazane miejsce, oddalone terenem leśnym od centrum miasta, jest terenem zaciemnionym, słabo oświetlonym, bez monitoringu, przez co staje się miejscem szczególnie narażonym na kradzieże czy włamania. Celem priorytetowych działań w pierwszym półroczu będzie podjęcie działań, które zwiększą poczucie bezpieczeństwa w tym rejonie.

Kontakt z dzielnicową: Tel: 91-326-75-36, kom. 511-860-905, e-mail: dzielnicowy.swinoujscie4@sc.policja.gov.pl

Rejonem służbowym nr V opiekuje się dzielnicowy mł. asp. Marcin Kamiński. Obszar ten obejmuje następujące ulice: Bat. Chłopskich, Grunwaldzka 1-28, H. Kołłątaja, Konstytucji 3 Maja 44-59, Kościuszki, Kujawska, Matejki 1-10, Poznańska, Rybaki, Staszica, Wilków Morskich, Witosa. W wyniku spotkań z przedstawicielami wspólnot oraz rozmów z mieszkańcami rejonu służbowego dzielnicowy ustalił, że na terenie blokowisk znajdujących się w obrębie ulicy Kujawskiej, Kołłątaja i Poznańskiej, dochodzi do zakłóceń ładu, porządku publicznego oraz dewastacji mienia. Czynów chuligańskich dokonuje młodzież, która w okresie letnim grupuje się na ławeczkach, natomiast w okresie zimowym na klatkach schodowych. Wykroczenia, których się dopuszczają, występują głównie w godzinach popołudniowych oraz nocnych. Celem działań priorytetowych będzie wyeliminowanie zachowań niezgodnych z prawem.

Kontakt z dzielnicowym: Tel. 91-326-75-36, kom. 571-323-711, e-mail: dzielnicowy.swinoujscie5@sc.policja.gov.pl

Rejonem służbowym nr VI opiekuje się dzielnicowy mł. asp. Grzegorz Hnat.  Obszar ten obejmuje następujące ulice: Ogrody Działkowe (Oaza, Kotwica, Paprotno, Nad Zalewem, Obrońców Wybrzeża, Za pasem, Granica, Pod Lasem, niezrzeszone działki), Krzywa, Karsiborska (Schronisko dla zwierząt), Nowokarsiborska (prawa strona), Grunwaldzka od 47 lewa strona do ul. Krzywej, oczyszczalnia), Wydrzany, Garz. W wyniku spotkań z przewodniczącymi Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz lokalnym społeczeństwem ustalono, że w rejonie ogrodów działkowych w okresie zimowym dochodzi do włamań i kradzieży, których dokonują osoby bezdomne. Powyższe zdarzenia występują głównie na terenie ROD “Nad Zalewem”, “Granica”, “Paprotna” oraz “Kotwica”. Celem działań priorytetowych dzielnicowego będzie wyeliminowanie zachowań niezgodnych z prawem oraz poprawa porządku publicznego w tym rejonie.

Kontakt z dzielnicowym: Tel: 91-326-75-33, kom. 511-860-941, e-mail: dzielnicowy.swinoujscie6@sc.policja.gov.pl

Rejonem służbowym nr VII opiekuje się dzielnicowy mł. asp. Paweł Dobrowolski. Obszar ten obejmuje dzielnicę Warszów. W wyniku spotkań z przewodniczącymi rady osiedla oraz rozmów z mieszkańcami dzielnicy, ustalono, że głównym problemem jest gromadzenie się osób spożywających alkohol w rejonie sklepu spożywczego ulicy Modrzejewskiej. Osoby te, będąc pod wpływem alkoholu, zakłócają ład oraz porządek publiczny, a także zaśmiecają i zanieczyszczają okolicę. Wykroczenia, których się dopuszczają, występują głównie w godzinach popołudniowych i wieczornych, niezależnie od pory roku. Celem priorytetowych działań dzielnicowego będzie wyeliminowanie zachowań niezgodnych z prawem oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w tym rejonie.

Kontakt z dzielnicowym:  Tel. 91-326-75-35, kom. 601-937-520, e-mail: dzielnicowy.warszow7@sc.policja.gov.pl

Rejonem służbowym nr VIII opiekuje się dzielnicowy mł. asp. Jarosław Grabowski. Obszar ten obejmuje dzielnicę Karsibór, Ognicę, Przytór-Łunowo oraz drogę krajową nr 3 do 11 km. Po przeprowadzonych spotkaniach z mieszkańcami dzielnicy Przytór-Łunowo napływały informacje o kradzieżach z włamaniem do domków jednorodzinnych w godzinach wieczorowo-nocnych, w szczególności przy ulicy Odrzańskiej, Szmaragdowej i Pogodnej. Ponadto mieszkańcy dzielnicy Karsibór zgłaszali dzielnicowemu nielegalny proceder połowu ryb – kłusownictwo w rejonie Basenu Ubotów, do którego dochodzi w godzinach porannych, jak i późno wieczornych. W rejonie drogi krajowej nr 3 oraz ulicy Wolińskiej odnotowano wzrost wypadków drogowych z udziałem pieszych. Celem działań priorytetowych dzielnicowego będzie wyeliminowanie popełnianych przestępstw i wykroczeń oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu kołowego i pieszego.

Kontakt z dzielnicowym: Tel. 91-326-75-27, kom. 511-860-906, e-mail: dzielnicowy.warszow8@sc.policja.gov

Podane adresy mailowe ułatwią kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomień o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach nie cierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 997 lub 112.

Policjanci przypominają, że istnieje narzędzie umożliwiające powiadomienie Policji o zagrożeniach występujących w okolicy – to Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Sygnały naniesione na nią policjanci sprawdzają i weryfikują. Te potwierdzone mają dalszy ciąg i konsekwencje. Wiele sygnałów podlega nadal weryfikacji, a patrole kontrolują dane miejsce kilka razy. To  narzędzie pozwala na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie oraz przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali, a także rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wskaż miejsca, w których chcesz częstszych patroli Policji. Warto zaznaczyć, że strona ta nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.

Sprawny dostęp społeczeństwa do informacji o swoim dzielnicowym ułatwia również aplikacja “Moja Komenda”. Wyszukiwanie najbliższych jednostek Policji, prezentacja komend i komisariatów na mapie w całej Polsce, wyszukanie dzielnicowych po adresie oraz po nazwisku czy wytaczanie trasy do wybranej jednostki policji (w trybie on-line) – to tylko niektóre z możliwości, które oferuje nam aplikacja “Moja Komenda”.

Dokładne informacje o świnoujskich dzielnicowych można również znaleźć na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu www.swinoujscie.policja.gov.pl w zakładce “Mój dzielnicowy”.

 

Zobacz również

W Świnoujściu dbają o drzewa poprzez zabiegi pielęgnacyjne

Z dwóch świnoujskich pomników przyrody – dębu w Przytorze i platanu przy ulicy Bohaterów Września …

Jeden komentarz

  1. a który się zajmuje Grunwaldzka od Kościola do Centrum Uznam bo nie widze?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.