Strona główna / Lokalne / We wtorek nadzwyczajna sesja rady

We wtorek nadzwyczajna sesja rady

We wtorek 27 lutego 2018 r. o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej nr 1 Urzędu Miasta Świnoujście rozpocznie się nadzwyczajna sesja Rady Miasta Świnoujście VII kadencji. Sesję zwołuje przewodniczący Rady Miasta Świnoujście Dariusz Śliwiński.

Radni podejmą uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Świnoujście na lata 2017–2027.

Miasto Świnoujście chcąc skutecznie realizować działania prorozwojowe, które w szczególności mają na celu poprawić sytuację społeczną, przestrzenno-funkcjonalną i gospodarczą na obszarach zdegradowanych Miasta, opracowało i uchwaliło Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miasto Świnoujście na lata 2017-2027 (GPR).

GPR sporządzono w formie dokumentu zawierającego wieloletnie zintegrowane programy wraz z kierunkami działań. Na opracowanie Programu, Miasto Świnoujście pozyskało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

W celu rozliczenia niniejszego projektu, konieczne jest uzyskanie pozytywnej oceny dokonywanej przez ekspertów wskazanych przez Województwo Zachodniopomorskie. Dokument przyjęty uchwałą XLIV/334/2017 przez Radę Miasta Świnoujście został zgodnie z warunkami dofinansowania przekazany Urzędowi Marszałkowskiemu w celu dokonania oceny.

Przyjęcie uchwały oraz uzyskanie pozytywnej oceny od ekspertów Województwa Zachodniopomorskiego umożliwi Miastu ubieganie się w przyszłości o środki zewnętrzne na realizację zadań zapisanych w Programie.

Zobacz również

Kredyt hipoteczny z 20% wkładem własnym

Pobieranie kredytów hipotecznych z roku na rok staje się coraz popularniejsze w naszym kraju. Mimo …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.