Strona główna / Lokalne / W czwartek. Sesja Rady Miasta Świnoujście

W czwartek. Sesja Rady Miasta Świnoujście

W czwartek 28 czerwca 2018 r. o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej nr 1 Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5 rozpocznie się LX sesja Rady Miasta Świnoujście VII kadencji. Sesje zwołuje przewodniczący Rady Miasta Świnoujście Dariusz Śliwiński. Poniżej publikujemy porządek obrad.

 Porządek obrad (projekt)

 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z LIX sesji Rady Miasta).
 2. Informacja Przewodniczącego o sprawach kierowanych do Rady Miasta w okresie między sesjami.
 3. Informacja Prezydenta Miasta o pracy między sesjami Rady.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2018 (przekazano w dniu 18.06.2018 r.).
 6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2018-2028.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Prezydenta Miasta Świnoujście.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przekazywania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz nagród za osiągnięcia artystyczne.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Miasto Świnoujście oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (projekt I i II).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Świnoujście w rejonie wyspy Karsibór.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wynajęcie na okres 10 lat części nieruchomości położonej w Świnoujściu przy ul. Dąbrowskiego 4 na rzecz PL2014 Spółki z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”.
 15. Zapoznanie ze sprawozdaniem z realizacji Programu współpracy Gminy Miasto Świnoujście z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 r. (przekazano w dniu 05.06.2018 r.).
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad.

Zobacz również

Za 9 euro przez miesiąc można podróżować po całych Niemczech

Za 9 euro można podróżować koleją po Niemczech przez miesiąc w czerwcu, lipcu lub sierpniu. …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.