Strona główna / Lokalne / W czwartek 29 sierpnia sesja Rady Miasta Świnoujście

W czwartek 29 sierpnia sesja Rady Miasta Świnoujście

Porządek obrad XVI Sesji VIII kadencji Rady Miasta Świnoujście, która ma się odbyć w dniu 29 sierpnia 2019 roku (czwartek) o godz. 8.00 oraz terminy posiedzeń komisji RM.

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Informacja Przewodniczącej Rady o ważnych sprawach, dotyczących rady i radnych w okresie międzysesyjnym.
 3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
 4. Składanie interpelacji i zapytań radnych zgodnie z ustawą.
 5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2019.
 6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2019 – 2028.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miasto Świnoujście.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Renowacja dachu oraz ściany szczytowej budynku parafialnego kościoła pw. NMP Gwiazdy Morza”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę okresu obowiązywania umowy dzierżawy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznego przedszkola w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.
 11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Świnoujście.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień  ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Świnoujścia”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Przedszkolu Miejskiemu nr 9 w Świnoujściu imienia „FANTAZJA”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 9 w Świnoujściu od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 10 „Kolorowy Świat” w  Świnoujściu od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi „Tęcza” w Świnoujściu od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i częściowych zwolnień z opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Świnoujściu.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów zgłoszonych na ławników.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników.
 22. Wolne wnioski w sprawach związanych z wykonywaniem funkcji radnego.
 23. Zamknięcie obrad.

 

 Przewodnicząca Rady Miasta

                                                                                            Elżbieta Jabłońska

Zobacz również

Ktoś podpalił sklep na promenadzie. Sprawca na wolności

Podpalacz podłożył ogień pod drzwi sklepu Żabka na promenadzie. Na szczęście pożar nie rozprzestrzenił się. …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.