Strona główna / Lokalne / Samorząd. To będzie długa i burzliwa sesja rady

Samorząd. To będzie długa i burzliwa sesja rady

Na najbliższy czwartek zaplanowano kolejną sesję rady miasta. Projekt porządku obrad zawiera 27 punktów. Wiele z nich zapewne wywoła sporo dyskusji. Świnoujscy radni będą podejmować uchwały w sprawie podniesienia opłaty uzdrowiskowej, zasad umieszczania m.in. tablic reklamowych, ustalenia stref płatnego parkowania, przekształcenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w spółkę, a także wprowadzenia karty mieszkańca.

Na 28 listopada 2019 r. Przewodnicząca Rady Miasta Świnoujście Elżbieta Jabłońska zwołała XXII SESJĘ VIII KADENCJI RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Świnoujście przy ulicy Wojska Polskiego. Początek o godzinie 8.00. Poniżej publikujemy projekt porządku obrad radnych oraz terminy posiedzeń stałych komisji RM.

Projekt porządku obrad

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Informacja Przewodniczącej Rady o ważnych sprawach, dotyczących rady i radnych
  w okresie międzysesyjnym.
 3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o wynikach analiz oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych.
 5. Składanie interpelacji i zapytań radnych zgodnie z ustawą.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków i budowli powstałych lub rozbudowanych w wyniku inwestycji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, dla Gminy Miasto Świnoujście.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście, obejmującego obszar Dzielnicy Nadmorskiej Świnoujścia (rejon plaży).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stref Płatnego Parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Gminy Miasto Świnoujście.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie polityki mieszkaniowej Miasta Świnoujście na lata 2019-2029.
 14. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie utworzenia spółki LOKUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie przekazania części mienia będącego w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej do LOKUM Sp. z o. o.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Świnoujście na lata 2020-2024.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2022”.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miasta Świnoujście do uzupełnienia składu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Świnoujściu.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasto Świnoujście z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia i realizacji programu pn.: „Karta Wyspiarza”  i „Karta Wyspiarza Seniora”.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Uzdrowiska Świnoujście.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie Strategii Rozwoju Turystyki dla Miasta Świnoujście na lata 2019-2029.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Świnoujście i nadania jej statutu.
 25. Zapoznanie z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasto Świnoujście za rok szkolny 2018/2019.
 26. Wolne wnioski w sprawach związanych z wykonywaniem funkcji radnego.
 27. Zamknięcie obrad.

 

Zobacz również

Wszystkich Świętych. Zmiany w ruchu w rejonie cmentarza

Od godziny 8.00 w sobotę 30 października 2021r. do godziny 8.00 we wtorek 2 listopada …

Jeden komentarz

 1. Za to dostają dietę żeby pracowali a nie 5 godzin i cyk wolne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.