Strona główna / Lokalne / Posiedzenia komisji przed sesją. Czym zajmą się radni?

Posiedzenia komisji przed sesją. Czym zajmą się radni?

Rozpoczęły się posiedzenia komisji przed XXVII sesją Rady Miasta Świnoujście. W poniedziałek jako pierwsze obradowały Komisja Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisja Gospodarki i Budżetu Rady Miasta Świnoujście.

Wśród wielu punktów porządku posiedzenia komisji był projekt uchwały w sprawie szczegółowych inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów i formalnych wymogów. W skrócie – przyjęcie tej uchwały pozwoli mieszkańcom naszego miasta na składanie projektów uchwał do przewodniczącego RM. Grupa mieszkańców licząca co najmniej 300 osób, posiadających czynne prawa wyborcze do Rady, może wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą. Projekt ten wywołał żywiołową dyskusję radnych. Komisje pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt.

Do porządku obrad komisji wprowadzono punkt dotyczący zasad udzielania świadczenia pieniężnego „Bon Wyspiarza Seniora”, który będzie już przyznawany po raz trzeci. Radni wypracowali opinię do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2020 rok. Zanim projekt tej uchwały trafił do radnych był poddany pod ocenę instytucji i organizacji, które mają w swoich zadaniach opiekę nad zwierzętami.

W środę kolejne posiedzenia, tym razem Komisji Uzdrowiskowej i Rozwoju Turystyki oraz Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta.

Sesja odbędzie się 27 lutego o godz.9.00 (czwartek) w sali konferencyjnej nr 1 Urzędu Miasta. Treść projektów uchwał dostępna jest na stronie www.bip.swinoujscie.pl w zakładce Sesje Rady Miasta, a transmisję obrad będzie można obejrzeć na żywo w zakładce Transmisja Obrad Rady Miasta Świnoujście.

Podjęte uchwały wraz z głosowaniami na sesji dostępne będą na stronie www.bip.swinoujscie.pl w zakładce Rada Miasta – Uchwały.

Joanna Ścigała

Biuro Informacji i Konsultacji Społecznych

Zobacz również

Od dziś zapłacimy za parkowanie przy ulicy Legionów

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” zaprasza do korzystania z całorocznego parkingu u zbiegu ulic Legionów …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.