1. Waloryzacja Bonu Seniora. Wdrożony z naszej inicjatywy program cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Niestety wysoka inflacja spowodowała, że obecna kwota 300 zł jest nieadekwatna do potrzeb. Uważamy, że należy zwaloryzować świadczenie do kwoty 500 zł.
 2. Kursowania promów Bielik. Promy powinny kursować tak samo po otwarciu tunelu. Wpisały się na stałe w krajobraz Świnoujścia I stanowią podstawowy środek transportu dla wielu naszych mieszkańców. Jakiekolwiek ograniczenia w tym zakresie byłyby bardzo szkodliwe.
 3. Interaktywne Świnoujście. Proponujemy stworzenie od podstaw lub gruntowną przebudowę obecnej aplikacji na urządzenia mobilne, dzięki której możliwy będzie zakup biletów KA, płatność za SPP oraz odbiór istotnych komunikatów miejskich (wzorem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa).
 4. Wystawa historycznych aut. Zabezpieczenie środków na organizację wystawy historycznych aut przyczyni się do wzbogacenia oferty kulturalno-rozrywkowej w Świnoujściu. W innych miejscowosciach tego typu imprezy cieszą sie wielkim powodzeniem i pozytywnie wplywają na promocje miast.
 5. Zwiększenie wydatków na sport. Oba świnoujskie kluby piłki nożnej od tego sezonu grają w wyższych ligach. Aktywnie działają też inne kluby w mieście, a Klub KS Prawobrzeże szkoli w tej chwili największą ilosć dzieci i w tym przypadku wnosimy dodatkowo o zwiększenie ich budżetu.
 6. Zwiększenie budżetów rocznych zarządów osiedli. Niestety, jeszcze przed falą wielkich podwyżek cen towarów i usług w Polsce, środki w kwocie 10 tys. zł były zdecydowanie niewystarczające na cele statutowe. Aby zarządy osiedli mogły kontynuować organizacje swoich wydarzeń, konieczne jest zwiększenie budżetów rocznych na ten cel do kwoty 15 000 zł.
 7. Punkt podawczy prawobrzeże. Wnioskujemy o przeanalizowanie możliwości ustanowienia na prawobrzeżu punktu podawczego Urzędu Miasta. Byłaby to bardzo duża ulga dla starszych osób, ale również i takich, które często nie mogą zdążyć do BOI.
 8. Zakup worków nawadniających. W obliczu zmian klimatycznych i coraz dłuższych okresów bez opadów wnioskujemy o zakup ok. 500 worków nawadniających  (1 szt. koszt 50-80 zł) dla drzew rosnących na terenie miasta.
 9. Większa ilość śmietniczek. Należy wzmocnić promocję I ułatwić konsekwentne dbanie o środowisko posiadaczom czworonogów.
 10. Edukacja seksualna. Wnioskujemy o zabezpieczenie środków na  przeprowadzenie akcji edukowania młodzieży (w szkołach średnich) w zakresie tematów związanych z edukacją seksualną.
 11. Budowa miasteczka rowerowego. Takie miejsce pozwala nauczyć dzieci i młodzież bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz realistycznie przedstawić zagrożenia, z jakimi mogą się spotkać gwarantując przy tym świetną zabawę. Wnioskujemy też o montaż dodatkowych stacji naprawy rowerów na terenie Świnoujścia.
 12. Place zabaw na plaży. Wszystkie atrakcje na plaży są płatne i sezonowe. Powstałe obiekty zapewnią lepsze warunki dla aktywności najmłodszych na plaży nie tylko w sezonie letnim. Umożliwi to zabawę wszystkim dzieciom.
 13. Parkingi buforowe. Wnioskujemy o budowę parkingów buforowych, np. u wylotu z tunelu na wyspie Uznam. Turyści mogliby zostawiać tam auto i na bilecie parkingowym poruszać się komunikacją zbiorową po mieście.
 14. Przebudowa ulicy Barlickiego. Od przejścia kolejowego przy ulicy Dworcowej do ul Pomorskiej. Projekt ten wpisany był w dużą inwestycję, z której miasto zrezygnowało. Prezydent jednak obiecywał mieszkańcom prawobrzeża remont tej ulicy w przypadku niemożliwości przeprowadzenia dużego projektu dostępu do portu. Zaznaczyć należy, ze ulica jest w bardzo złym stanie i nie była remontowana od lat. Odcinek obok poczty pokrywa jeszcze przedwojenna kostka co sprawia, że jazda tamtędy jest niebezpieczna ze względu na śliską nawierzchnię.
 15. Remont ulicy Zalewowej. Na odcinku od Miejskiego Domu Kultury do domu nr 1 istniejąca jezdnia jest w stanie wymagającym pilnej modernizacji. Wskazać również należy, że ul. Zalewową poruszają się autobusy komunikacji miejskiej i stan drogi wpływa na szybsze zużycie eksploatacyjne autobusów. Mamy świadomość, że potrzeb w zakresie budżetu jest wiele, ale prosimy również o pamięć przy okazji tworzenia planu modernizacji lokalnych dróg w zakresie remontu ulicy Osiedlowej
 16. Remont ulicy Skandynawskiej. Łącznie z chodnikiem, w tym miejscu również ustawienie znaku zakazu parkowania powyżej 3,5 tony, ponieważ ulica jest wykorzystywana przez autokary PKS, jako parking w cieniu. Blokuje to często dojazd do posesji i uniemożliwia poruszanie się rowerów. Równie pilny jest remont ulicy Niecałej.
 17. Remont ulicy Jaracza. Nawierzchnia jest z trylinki w bardzo wielu miejscach już wybrakowanej, a użytkowanie ulicy to jak jazda po „kocich łbach”. Wnioskujemy też o ujęcie budowy kanalizacji deszczowej z wpięciem w ulicę Norweską lub inne skuteczne odwodnienie.
 18. Łącznik pomiędzy ulicą Jaracza, a Czeską. Potrzebny jest skuteczny montaż odwodnienia, ponieważ łącznik jest zalewany wodą przy każdych opadach. Woda dostaje się mieszkańcom do piwnic i garaży, konieczne są też częste interwencje Straży Pożarnej. Mieszkańcy ulicy Jaracza zgłaszali również potrzebę postawienia słupków ograniczających poruszanie się w ww. łączniku, o co również wnioskujemy.
 19. Remont ulicy Łąkowej. Na tej ulicy brak jest nawet chodników, a nawierzchnia z wybrakowanych płyt betonowych skutecznie odstrasza od użytkowania i może powodować uszkodzenia samochodów.
 20. Remont ulicy Wrzosowej. Naprawy wymaga odcinek od skrzyżowania z Wolińską, w kierunku byłej Stoczni.
 21. Remont nawierzchni ulicy Czeskiej. W tej chwili jest tam asfalt łatany przez dziesięciolecia z wybrzuszeniami I zniekształceniami.
 22. Remont nawierzchni drogi dojazdowej do posesji przy ulicy Ludzi Morza 14, od kilkudziesięciu lat nie była ona poprawiana, częściowo są na niej zużyte płyty częściowo trylinka. Do tego brak studzienek chłonnych tworzy ogromne kałuże, które są nie do przejścia po każdej ulewie. Uważamy, ze konieczny jest również montaż studzienek chłonnych lub innego rodzaju skutecznego odwodnienia.
 23. Remont nawierzchni ulic Beniowskiego, Teligi i  Żeglarskiej. Szczególnie należy uwzględnić ulicę Żeglarską.
 24. Budowa ciągu pieszo-rowerowego (łącznik ul. Chodorowskiej z ul. Bałtycką). Zadanie do wykonania wraz z montażem oświetlenia. Istniejący łącznik jest za wąski i nie mogą swobodnie minąć się rowerzyści, a nawet piesi. Odcinek ten jest też nieoświetlony.
 25. Budowa systemu kanalizacji dla Karsiboru. Mieszkańcy Karsiboru zwrócili się do nas o ujęcie w przyszłorocznym budżecie budowy sieci kanalizacyjnej, bezpośrednio połączonej z systemem kanalizacyjnym pozostałej części miasta i oczyszczalnią ścieków. Funkcjonujący system odbioru ścieków (szamba i beczkowozy) jest uciążliwy i może powodować większe prawdopodobieństwo wystąpienia awarii środowiskowej w stosunku do systemu opartego na sieci kanalizacyjnej. Dlatego wnioskujemy o przeznaczenie w budżecie środków pozwalających na rozpoczęcie prac związanych z budową kanalizacji ściekowej na wyspie Karsibór.
 26. Budowa przejścia na plażę na osiedlu Przytór-Łunowo. W ostatnim czasie doczekaliśmy się postępu w przedmiotowej sprawie, choć należy zaznaczyć, że ta inwestycja była planowana już w 2014 roku (wynik pierwszej edycji budżetu obywatelskiego). Dzięki zawartemu niedawno porozumieniu pomiędzy gminą Świnoujście, a Polskimi Kolejami Państwowymi i otrzymaniu pozwolenia na budowę powstaje przejście realizowane przez PKP. W naszej ocenie Gmina powinna zrealizować drugą cześć inwestycji. Oba przejścia są konieczne ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców, jak również gości odwiedzających nasze miasto. Upłynęło już wiele lat od podjętych decyzji dotyczących przejść przez tory, a wszelkie kolizje z budowaną trasą S3 i dojazdem kolejowym do Portu w Świnoujściu udało się rozwiązać. Uważamy, że to najwyższy czas, aby uporządkować sprawę przejść na plażę na osiedlu Przytór-Łunowo.
 27. Remont drogi dojazdowej do bloków przy ulicy Barlickiego 14 i 16. Kilka lat temu wzdłuż tej drogi kładziono sieć wodociągową, być może na potrzeby budowy nowej Straży Pożarnej. Zgłaszane były do wydziału zastrzeżenia co do stanu po robotach ziemnych, jednak nigdy nie przywrócono tej drodze pierwotnego wyglądu, nie mówiąc o stanie technicznym. Jest to na przedłużeniu ulicy Niecałej. Pilnie potrzebny jest tam remont i nowa nawierzchnia.
 28. Poprawa jakości działek na tyłach ulicy Norweskiej. Posłużą na zabezpieczenie (chociaż częściowe) utraconych ogródków działkowych w skutek budowy S3. Kilka działek może się tam zmieścić, potrzebne jednak jest wydzielenie geodezyjne, podział oraz wycięcie dziko rosnących bardzo starych topoli i drzew częściowo połamanych.
 29. Remont ogrodzenia byłych koszar przy ul. Wojska Polskiego. Istniejący pomiędzy budynkami wydziału komunikacji, a MDK historyczny płot pozostaje w opłakanym stanie. Przedmiotowe ogrodzenie znajduje się przy jednej z głównych arterii komunikacyjnych miasta, tuż przy budynkach użyteczności publicznej.
 30. Wnioskujemy też o zabezpieczenie środków na budowę przystanku turystycznego w Ognicy.” – czytamy na Facebook Grupy Morskiej