Połącz się z nami

Lokalne

Gminne mieszkania pod wynajem. Można składać wnioski

Opublikowano

w dniu

15 marca 2018 r rusza nabór wniosków o najem lokalu mieszkalnego w budynku czynszowym, który zostanie wybudowany przy ulicy Steyera w ramach rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego. Wnioski będą przyjmowane do 13 kwietnia 2018 roku. Druki można pobrać w biurze spółki „Lokum” przy ulicy Armii Krajowej 12/210 A (pasaż Centrum).

Założeniem rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego jest umożliwienie pozyskania w najem nowego mieszkania bez konieczności angażowania dużych środków finansowych. Do realizacja tego zadania miasto powołało spółkę „Lokum”, której jest jedynym wspólnikiem, a Bank Gospodarstwa Krajowego obiecał przyznać dofinansowanie na budowę budynku z mieszkaniami  przeznaczonymi na wynajem dla osób, których dochody nie pozwalają na zakup mieszkania na wolnym rynku.

W bloku przy ulicy Steyera będzie 48 lokali;  mieszkania 1, 2 oraz 3 – pokojowe o metrażach od 29 do 58 metrów kwadratowych. Będzie to pierwszy taki budynek w naszym mieście.

Realizacja inwestycji ma pomóc w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Świnoujścia, osób niepełnosprawnych, czy młodych ludzi oraz rodzin z dziećmi poszukujących mieszkania.

Mieszkania przeznaczone są dla osób o średnich dochodach. Dlatego też wysokość czynszu za takie mieszkanie jest umiarkowana. Lokum sp. z o.o. powołana została do wykonywania zadań o charakterze użyteczności publicznej. Działalność inwestycyjna spółki finansowana jest częściowo ze środków Gminy oraz z preferencyjnego kredytu udzielanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Współuczestnikami w inwestycji będą również partycypanci, czyli osoby fizyczne bądź prawne, które zawrą ze spółką umowę partycypacji.

Osoby chcące ubiegać się o mieszkanie czynszowe na wynajem muszą spełniać następujące kryteria:

– brak tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Miasta Świnoujście,

– dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym jest zawierana umowa najmu nie może przekraczać maksymalnych progów dochodowych określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego,

– dochód gospodarstwa domowego nie może być niższy niż 72% ustalonego w ustawie maksymalnego średniego dochodu brutto na osobę.

Płatności  przyszłego najemcy:

 • zwrotna kaucja w wysokości od ok. 5.200 zł do ok. 10.500 zł. – w zależności od wielkości mieszkania, płatna jednorazowo przed podpisaniem umowy najmu lokalu mieszkalnego,
 • partycypacja w wysokości od ok. 40.000 zł do ok. 82.000 zł. – w zależności od wielkości mieszkania, płatna jednorazowo po ogłoszeniu listy najemców lokali w budynku czynszowym.
 • Podane kwoty są aktualne na dzień ukazania się ogłoszenia i mogą ulec zmianie.

Złożone wnioski zostaną zweryfikowane i rozpatrzone przez Komisję Przydziału Mieszkań. Po zakończeniu prac Komisji Wnioskodawcy zostaną poinformowani  o umieszczeniu na liście najemców (podstawowej i rezerwowej) lokali w budynku czynszowym.

KRYTERIA PIERWSZEŃSTWA  ZWIĄZANE Z NABOREM:

Dla 43 lokali:

 • Mieszkańcy Gminy Miasto Świnoujście, którzy w dniu składania wniosku nie posiadają prawa własności (współwłasności) nieruchomości/lokalu lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na terenie Miasta Świnoujście oraz posiadają jedno dziecko lub więcej dzieci, które nie ukończyły 18 lat.
 • Dla 5 lokali położonych na parterze budynku, które można przystosować dla pobytu osób niepełnosprawnych:
 • Mieszkańcy Gminy Miasto Świnoujście, którzy w dniu złożenia wniosku są osobą niepełnosprawną lub zamieszkują i prowadzą wspólnie gospodarstwo domowe z osobą niepełnosprawną oraz przedłożą orzeczenie wydane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności o zakwalifikowaniu do znacznego stopnia niepełnosprawności.
 • W razie braku chętnych do najmu 5 lokali w oparciu o powyższe kryterium, wybór najemców dokonany zostanie na podstawie kryterium opisanego w punkcie 1.

ZASADY NABORU:

Ogólne zasady ubiegania się o przydział mieszkania z zasobów Lokum sp. z o.o.

Osoby ubiegające się o przydział mieszkania z zasobów Lokum sp. z o.o. muszą spełnić poniższe warunki:

1) osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu, nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Miasto Świnoujście. Przez tytuł prawny należy rozumieć m.in. prawo własności lokalu (domu, mieszkania), spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielcze  lokatorskie prawo do lokalu, umowa użyczenia, umowa najmu lokalu, lokalu komunalnego lub służbowego (lub decyzja administracyjna), służebność . Warunek odnosi się do wszystkich osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania w lokalu mieszkalnym. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się posiada w/w prawo, oświadcza, iż najpóźniej do dnia poprzedzającego objęcie lokalu w Lokum sp. z o.o. wyzbędzie się w/w prawa.

LOKUM sp. z o.o.  może wynająć lokal mieszkalny w swoich zasobach osobie posiadającej tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości lub osobie wchodzącej w skład gospodarstwa domowego, którego członek posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez członka gospodarstwa domowego pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów mieszkaniowych LOKUM sp. z o.o., w których znajduje się lokal, o którego wynajem się ubiega.

2) suma średnich miesięcznych dochodów uzyskiwanych przez osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania w lokalu mieszkalnym Lokum sp. z o.o. (czyli członków gospodarstwa domowego) w roku poprzedzającym rok, w którym zawierana jest umowa najmu, nie może przekraczać ustawowo określonego maksimum.

SZCZEGÓŁY

Średni miesięczny dochód brutto gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym jest zawierana umowa najmu lokalu mieszkalnego mieści się w poniższym przedziale dochodowym na osobę.

Maksymalny średni miesięczny dochód brutto w roku poprzedzającym rok, w którym jest zawierana umowa najmu lokalu określa art. 30 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

Minimalny średni miesięczny dochód brutto określa „Regulamin określający zasady, w tym kryteria i tryb przyznawania mieszkań stanowiących zasoby Spółki LOKUM sp.  o.o. oraz zasady najmu tych lokali” i stanowi 72 % maksymalnego średniego dochodu brutto na osobę.

Wraz z niniejszym wnioskiem Wnioskodawca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 300 zł za rozpatrzenie wniosku. W razie pozytywnego bądź negatywnego rozpatrzenia wniosku opłata zostanie zwrócona. Lokum sp. z o.o. ma prawo zatrzymać opłatę jedynie w sytuacji, gdy Wnioskodawca zostanie zakwalifikowany na listę podstawową lub rezerwową oraz wezwany do zawarcia umowy partycypacji i nie przystąpi we wskazanym terminie do jej podpisania. Nieuiszczenie opłaty skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

O budynku:

Nowo powstający budynek zlokalizowany będzie w Świnoujściu przy ul. Kontradmirała Włodzimierza Steyera w bliskim sąsiedztwie portu. Forma budynku współczesna, inspirowana formą architektury sąsiednich zabytkowych kamienic w centralnej części miasta.

Oferowane mieszkania powstaną w nowoczesnym czterokondygnacyjnym budynku z windami i balkonami oraz podziemną halą garażową. Na parterze znajdować się będzie 5 lokali przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Mieszkania będą mieć funkcjonalne układy i metraże dopasowane do potrzeb mieszkańców, w tym rodzin z dziećmi. Docelowo powstanie tu 48 mieszkań o zróżnicowanej powierzchni, w tym 24 trzypokojowych.

Budynek zaprojektowano w nowoczesnej formie, przyjaznej jego mieszkańcom. Ponadto inwestycja obejmuje: budowę miejsc postojowych naziemnych, plac zabaw dla dzieci z piaskownicą, zieleń, oraz inne obiekty małej architektury przy zachowaniu istniejącego drzewostanu.

W budynku znajdzie się 48 mieszkań, w tym 5 lokali dostosowanych dla osób niepełnosprawnych (na parterze).

–       mieszkania 1-pokojowe:        4  szt.,

–       mieszkania 2 – pokojowe:     20 szt.,

–       mieszkania 3-pokojowe:       24 szt.,

W kondygnacji piwnic znajdować się będzie 18 miejsc postojowych i  komórki lokatorskie oraz pomieszczenia techniczne i gospodarcze. W budynku planuje się 40 mieszkań z balkonami, a na parterze również lokale z tarasami. Ilość mieszkań na kondygnacji 12.

Nasza inwestycja realizowana jest w sposób kompleksowy i obejmuje budowę dróg dojazdowych, miejsc parkingowych i placów zabaw dla dzieci.

Zagospodarowanie terenu obejmuje:

 • dojścia i dojazd do budynku (do garażu podziemnego) z ulicy Kontradmirała Włodzimierza Steyera poprzez projektowany zjazd i drogę wewnętrzną oraz poprzez projektowany od strony zachodniej ciąg pieszo-jezdny,
 • miejsca parkingowe 20 szt., zespoły miejsc parkingowych wydzielone żywopłotami.
 • tereny rekreacyjne (ścieżki, ławki ogrodowe, nasadzenia – drzewa i krzewy).

Wykończenie lokali:

Posadzki:

 • pokoje i przedpokoje – panele podłogowe drewnopochodne laminowane,
 • łazienki i kuchnie – terakota lub gres,
 • klatki schodowe – płytki gresowe antypoślizgowe,
 • balkony – płytki gresowe mrozoodporne.

Stolarka okienna:

 • okna PCV z okleiną zewnętrzną w kolorze drewnianym, wewnątrz białe,
 • okna wyposażone w kratki wentylacyjne,
 • profile okienne pięciokomorowe,
 • na parterze okucia antywłamaniowe,
 • parapety wewnętrzne z konglomeratu lub płyt laminowanych.

Kuchnie będą wyposażone w zlewozmywaki z baterią, kuchenki elektryczne z piekarnikiem, a łazienki w umywalkę i wannę lub zamiennie kabinę natryskową oraz muszlę ustępową.

Drzwi wejściowe do mieszkań o wzmocnionej konstrukcji (antywłamaniowe) z dwoma zamkami patentowymi i wizjerem.

Wyposażenie instalacyjne budynku/lokalu:

 1. Pełna instalacja elektryczna wraz z osprzętem gniazda, liczniki dla każdego lokalu (indywidualna umowa użytkownika lokalu z dostawcą energii).
 2. Podłączenie pralki, kuchenki elektrycznej z piekarnikiem oraz zmywarki do naczyń.
 3. TV + SAT, instalacja telefoniczna i internetowa, gniazda telewizyjne w każdym pokoju, domofon.
 4. Wodomierze i liczniki ciepła z odczytem radiowym na korytarzach.
 5. Wentylacja grawitacyjna.

DANE KONTAKTOWE:

Lokum sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 12/210 A

72-600 Świnoujście

Telefony:  91 486 58 66;  503 129 520

Email:  sekretariat@lokum.swinoujscie.pl

Wnioski oraz szczegółowe informacje dostępne w Biurze Obsługi Klienta Lokum sp. z o. o. ul. Armii Krajowej 12/210 A w Świnoujściu, tel. 91 486 58 66.

 

Czytaj dalej
2 komentarze

2 Comments

 1. Marian temu

  13 marca 2018 na 13:17

  Napewno wszystko rozlokowane,a podania to ściema.Tak jak mieszkania na Markiewicza,dziwnym trafem,każdy lokal będzie licytowany,tak by mogli się ci na górze nachapac,bo tak wywinduja metraż.Miasto Cudów

 2. fungia temu

  12 marca 2018 na 18:52

  Ile wynosi to kryterium dochodowe?

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Lokalne

Noc Sów 2023 w Wolińskim Parku Narodowym

Opublikowano

w dniu

Noc Sów pachnie już wiosną i budzącym się życiem, a wieczorny spacer skrajem lasu może okazać się bardziej pasjonujący niż myślimy.

To bardzo aktywny czas dla większości naszych sów. Są w trakcie okresu godowego – i pohukują tak że włos jeży się na głowie – albo pióra oczywiście. Sowom z podniecenia – innym mieszkańcom lasów z przerażenia…

Woliński Park Narodowy wspólnie z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej – Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie, zapraszają wszystkich sympatyków ornitologii do wzięcia udziału w Nocy Sów 2023.

 

Koordynatorem Ogólnopolskim Akcji jest Stowarzyszenie Ptaki Polskie. Wydarzenie odbędzie się w dniach 24 i 25 lutego 2023 r. wg harmonogramu przedstawionego na plakacie. W programie m. in. prelekcja o biologii i zwyczajach sów, wystawy, quizy przyrodnicze o sowach, nasłuchiwania sów w terenie – w wybranych punktach terenowych parku.

Wszystkich uczestników zapraszamy do udziału w Akcji, włączenia się w aktywne rozpoznawanie głosów sów i wymianę doświadczeń przy grillu. Na wydarzenie obowiązują zapisy.

Czytaj dalej

Lokalne

Piłka koszykowa chłopców w ramach liceliady 2022/2023

Opublikowano

w dniu

W środę 8 lutego w hali sportowej Uznam Arena przy  ulicy Grodzkiej 5 odbyły się  Mistrzostwa Miasta Świnoujście w Piłce Koszykowej  Chłopców  w ramach Licealiady.

Organizatorem turnieju był  Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu. Do rozgrywek przystąpiło sześć zespołów ze świnoujskich szkół średnich:   LO MIESZKO, CEZiT, ZSM, CKZiU, LOGOS, WZDZ. Turniej rozegrano systemem „ pucharowym”, z podziałem na dwie grupy. Zwycięzcy grup rozegrali mecz o miejsce pierwsze w turnieju, a zespoły z miejsca drugiego, mecz o miejsce trzecie. Spotkania dostarczały wielu ciekawych akcji, można było podziwiać umiejętności koszykarskie, duże  zaangażowanie i grę do ostatniej minuty.

Po bardzo wyrównanej rywalizacji:

I  miejsce  –  Centrum Edukacji Zawodowej i Turystki w Świnoujściu
II miejsce  –  Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu
III miejsce – Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Świnoujściu
IV miejsce  –  Zespół Szkół Morskich im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu
V miejsce  –  Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu
VI miejsce  –  I Liceum Społeczne Fundacji LOGOS ul. Grunwaldzka 47 w Świnoujściu

Pierwszy zespół reprezentować będzie nasze miasto w Mistrzostwach Województwa. Na zakończenie turnieju każda drużyna otrzymała okolicznościowe puchary ufundowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”.

Foto: OSiR Wyspiarz 

Czytaj dalej

Lokalne

Świnoujscy uczniowie znają już zasady bezpieczeństwa w trakcie ferii zimowych

Opublikowano

w dniu

W okresie zimowym funkcjonariusze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu prowadzą działania na rzecz bezpieczeństwa w trakcie ferii zimowych na terenie powiatu Świnoujście.

W obiektach oświatowych prowadzone są prelekcje o charakterze informacyjno-edukacyjnym. Poruszane są tematy bezpieczeństwa jak i udzielania pierwszej pomocy.

Ponadto Koment Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz opiniuje obiekty, w których organizowany jest wypoczynek dzieci i młodzieży na terenie powiatu Świnoujście.

 

Zdjęcia: KM PSP w Świnoujściu

Czytaj dalej

Lokalne

Do końca sezonu grzewczego trwać będą kontrole dronem

Opublikowano

w dniu

Świnoujscy strażnicy miejscy wraz z policją do końca sezonu grzewczego kontynuować będą kontrole dronem wyposażonym w system obserwacji i analizy powietrza „SOWA”. W kilka sekund urządzenie może skontrolować skład chemiczny dymu unoszącego się z kominów. Tam, gdzie wykaże szkodliwe pyły, interwencja może skończyć się wystawieniem mandatu.

– W sezonie zimowym częściej docierają do nas skargi mieszkańców na jakość spalanego opału i związane z tym uciążliwości – mówi Rafał Marciszewski, komendant Straży Miejskiej w Świnoujściu. – Wydobywające się z kominów kłęby dymu mogą stanowić sygnał, że właściciel posesji zanieczyszcza środowisko. Dzięki dronowi, w krótkim czasie możemy sprawdzić skład dymu u źródła, tuż nad kominem. Urządzenie jest bardzo dokładne. – Wystarczy, że dron znajdzie się w pobliżu komina i już po kilku sekundach jesteśmy w stanie stwierdzić czy zawartość pyłów przekracza dopuszczalne normy. Interwencja odbywa się natychmiast. Za palenie w piecach niedozwolonymi materiałami grozi mandat do 500 złotych.

„SOWA” to mobilne laboratorium, które umożliwia wykonanie odczytów bezpośrednio przy źródle zanieczyszczenia. Stacja pomiarowa mierzy poziom stężenia w powietrzu szkodliwych substancji, m.in. pyłów PM1, PM10 i PM2,5 a także formaldehydu HCHO czy chlorowodoru. Stacja pobiera próbki za pomocą pomiarowych sond. Dron może również obszarowo monitorować jakość powietrza, co pozwala na wytypowanie rejonów szczególnie dotkniętych zanieczyszczeniami. Specjalistyczny dron obsługiwany jest przez przeszkolonych funkcjonariuszy policji, przy wsparciu Straży Miejskiej. Sprzęt użyczony został Komendzie Miejskiej Policji w Świnoujściu, więc badanie czystości powietrza nie jest jego jedynym zadaniem.

Czytaj dalej

Lokalne

Przekazanie obowiązków dowódcy 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Zobacz zdjęcia!

Opublikowano

w dniu

W czwartek, 9 lutego, w Porcie Wojennym w Świnoujściu miało miejsce uroczyste przekazanie obowiązków dowódcy 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Kontradmirał Włodzimierz Kułagin po blisko dwóch latach dowodzenia świnoujską flotyllą zdał obowiązki, a dowodzenie 8FOW objął komandor Piotr Sikora.

Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej kontradmirał Włodzimierz Kułagin został wyznaczony na stanowisko Szefa Zarządu Uzbrojenia Inspektoratu Marynarki Wojennej w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Nowym dowódcą 8 Flotylli Obrony Wybrzeża został komandor Piotr Sikora.

Uroczystość przekazania obowiązków rozpoczęła się od parady burtowej. Oficerowie zdający i obejmujący obowiązki, w towarzystwie zaproszonych gości, przyjęli z pokładu motorówki hydrograficznej MH-1 paradę burtową okrętów stacjonujących w Porcie Wojennym Świnoujście. Złożono również wiązankę kwiatów pod pomnikiem „Tym, którzy przywrócili Pomorze macierzy”. Na uroczystej zbiórce pododdziałów flotylli, meldunek o zdaniu i przyjęciu obowiązków przyjął Inspektor Marynarki Wojennej wiceadmirał Jarosław Ziemiański. 

„W trakcie mojej kadencji na stanowisku dowódcy 8FOW przyszło nam wspólnie realizować wiele poważnych zadań. Jednym z nich był wkład Flotylli w zapewnienie bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej w województwie Zachodniopomorskim. Mam tu przede wszystkim na myśli gazoport oraz rurociąg Baltic-Pipe, instalacje kluczowe dla bezpieczeństwa i funkcjonowania kraju. Cieszę się, że Flotylla ma siły i środki do realizacji tych zadań.” – wspomniał w swoim przemówieniu ustępujący ze stanowiska kontradmirał Włodzimierz Kułagin oraz podziękował wszystkim, z którymi przyszło mu służyć: „Panie i Panowie oficerowie, podoficerowie, marynarze i pracownicy 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, dziękuję za wspólną służbę. Życzę wszystkim satysfakcji z dalszej służby oraz wielu sukcesów. (…) Panie Komandorze Sikora życzę powodzenia na stanowisku dowódcy 8 Flotylli Obrony Wybrzeża i dowódczego szczęścia. Przekazuję Panu Flotyllę w gotowości do realizacji każdych zadań z profesjonalną i wyszkoloną załogą.”

„Jestem przekonany, że wspólnie będziemy dalej szli właściwym kursem. Czasem to morze będzie spokojne, a czasem wzburzone, ale przecież nic tak dobrze nie kształtuje charakterów i buduje profesjonalizmu jak te wzburzone wody.”  – powiedział w swoim przemówieniu dowódca 8FOW komandor Piotr Sikora zwracając się do nowych podwładnych.

Na zakończenie wyraził uznanie za czas dowodzenia flotyllą przez kontradmirała Kułgina: „Chciałbym podziękować mojemu poprzednikowi – Panu kontradmirałowi Włodzimierzowi Kułaginowi. To w duże mierze jego zasługa, że Flotylla jest dzisiaj w tak doskonałej formie i z takimi perspektywami. Panie Admirale, życzę powodzenia i satysfakcji na nowym stanowisku służbowym.”

***

Komandor Piotr Sikora 

urodził się w 1969 roku w Paczkowie, w województwie opolskim. Jest absolwentem Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, podyplomowych studiów w zakresie zarządzania i dowodzenia siłami morskimi w AMW oraz podyplomowych studiów polityki obronnej w amerykańskiej Naval War College w Newport. Ukończył także szereg kursów specjalistycznych w kraju i za granicą m.in. w belgijsko-holenderskiej Szkole Wojny Minowej w Ostendzie (Belgia) oraz łotewskiej Akademii Obrony Narodowej w Rydze (Łotwa).

Po ukończeniu Akademii Marynarki Wojennej w 1994 roku rozpoczął zawodową służbę wojskową w 13 Dywizjonie Trałowców, ówcześnie 9 Flotylli Obrony Wybrzeża w Helu. Od tego czasu przez kolejne lata jego kariera była ściśle związana z prowadzeniem działań z zakresu walki minowej, ze szczególnym uwzględnieniem działań przeciwminowych. W czasie służby w dywizjonie przeszedł wszystkie szczeble kariery okrętowej od stanowiska dowódcy działu okrętowego, po dowódcę grupy okrętów. Dowodził trałowcami ORP Śniardwy i ORP Mamry, a także niszczycielem min ORP Czajka. Pełnił także obowiązki dowódcy ORP Flaming w trakcie wydzielenia okrętu do udziału w zespole okrętów przeciwminowych NATO. Był również szefem sztabu – zastępcą dowódcy dywizjonu. Zwieńczeniem służby w 13 Dywizjonie Trałowców było objęcie dowodzenia jednostką w latach 2014 – 2018. 

Zajmował także szereg stanowisk w sztabach m.in. dywizjonu, Flotylli, Dowództwa Marynarki Wojennej, czy też Inspektoratu MW Dowództwa Generalnego RSZ. 

Komandor Piotr Sikora jako dowódca niszczycieli min dwukrotnie brał udział w Stałym Zespole Sił Obrony Przeciwminowej NATO Europy Północnej (MCMFORNORTH, obecnie SNMCMG1). W 2005 roku Piotr Sikora, wówczas komandor podporucznik, został skierowany do sztabu natowskiego zespołu, który pracował na estońskim okręcie dowodzenia ENS Admiral Pitka. Zdobyte w ten sposób doświadczenie wykorzystał w roku 2013, gdy przejął dowodzenie  i przez cały rok z pokładu okrętu ORP Kontradmirał X. Czernicki kierował działaniami Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1 (SNMCMG1). Był drugim w historii oficerem polskiej MW, któremu powierzono dowodzenie elitą sojuszniczych sił przeciwminowych. Za wyjątkowe zdolności dowódcze, został w 2015 r. wyróżniony „wojskowym Oskarem” – nagrodą „Buzdygana” przyznawaną przez miesięcznik „Polska Zbrojna”.

W latach 2013 – 2023 był mocno zaangażowany w program budowy nowoczesnych niszczycieli min dla Marynarki Wojennej RP. W budowie okrętów projektu 258 typu Kormoran II miał ogromy udział od etapu projektowania, aż po pomyślnie zakończony proces wdrożenia ich do służby.

Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej z dniem 1 lutego 2023 r. został wyznaczony na stanowisko Dowódcy 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.

 

Czytaj dalej

Lokalne

Nie parkuj na chodniku. Nie blokuj przejścia pieszym

Opublikowano

w dniu

Dostępność miejsc postojowych jest problemem ogólnopolskim. Samochodów wciąż przybywa, więc świnoujskim kierowcom ten problem nie jest obcy. Mimo ograniczonego ruchu turystycznego, funkcjonariusze straży miejskiej otrzymują zgłoszenia odnośnie nieprawidłowego parkowania pojazdów niemal każdego dnia.

– Straż Miejska istnieje po to, by współpracować ze społecznością lokalną – mówi Rafał Marciszewski, komendant Straży Miejskiej w Świnoujściu. – Rozumiemy problem z ograniczoną liczbą miejsc postojowych. Dlatego staramy się podchodzić do problemu zdroworozsądkowo i często pobłażamy kierowcom, którzy nieznacznie złamali przepisy. Jednak należy pamiętać, że pozostawienie pojazdu w sposób stwarzający zagrożenie dla pieszych, spotka się ze stanowczą reakcją funkcjonariuszy. 

Parkowanie w odległości mniejszej niż 10 m od przejścia dla pieszych, zwłaszcza w pobliżu szkól i przedszkoli, zastawianie chodnika w sposób uniemożliwiający przejście rodzicowi z małym dzieckiem czy osobie niepełnosprawnej zakończy się mandatem karnym. Należy pamiętać, iż chodnik jest częścią drogi przeznaczoną dla ruchu pieszych. Zatrzymanie i postój pojazdu na chodniku jest dopuszczony tylko przy spełnieniu warunków wynikających z art. 47 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.

Tekst: Straż Miejska / BIK UM Świnoujście

Czytaj dalej

OGŁOSZENIA DROBNE

Reklama „sofa"
Reklama
Reklama
Reklama treetops

Najczęściej czytane

© Copyright 2023, Wszelkie prawa zastrzeżone | swinoujskie.info | Red Top Media | ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin | Napisz do nas: redakcja@swinoujskie.info lub zadzwoń 510 555 524