Strona główna / Lokalne / W czwartek. Sesja Rady Miasta Świnoujście

W czwartek. Sesja Rady Miasta Świnoujście

W czwartek 30 sierpnia 2018 r. o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej nr 1 Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5 rozpocznie się LX sesja Rady Miasta Świnoujście VII kadencji. Sesje zwołuje przewodniczący Rady Miasta Świnoujście Dariusz Śliwiński. Poniżej publikujemy porządek obrad oraz terminy posiedzenia komisji RM, które odbędą się przed sesją.

PROJEKT PORZĄDKU OBRAD

 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z LX i LXI sesji Rady Miasta).
 2. Informacja Przewodniczącego o sprawach kierowanych do Rady Miasta w okresie między sesjami.
 3. Informacja Prezydenta Miasta o pracy między sesjami Rady.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa na obszarze Świnoujścia w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2018 – 2048.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Miasta Świnoujście do pracy w komisji do spraw stypendiów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 9
  w Świnoujściu od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 10 „Kolorowy Świat” w Świnoujściu od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 11
  z Oddziałami Integracyjnymi „Tęcza” w Świnoujściu od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Świnoujście.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie skargi z dnia 10.06.2018 r. na działalność Prezydenta Miasta (projekt I i II).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie skargi z dnia 16.06.2018 r. na działalność Prezydenta Miasta (projekt I i II).
 15. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Gminy – Miasto Świnoujście.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Rady Miasta Świnoujście, w wyborach Prezydenta Miasta Świnoujście
  oraz w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, zarządzonych
  na dzień 21 października 2018 r.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad.

Zobacz również

Chcą pracować na morzu. Szkolą się na promach Żeglugi Świnoujskiej

Coraz więcej uczniów ze świnoujskiej szkoły morskiej chce pracować na morzu. Zdobywanie doświadczenia rozpoczynają w …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.